Bài 4 - Các quốc gia cổ đại phương Đông

Vào cuối thời kì nguyên thủy, cư dân ở lưu vực những dòng sông lớn như sông Nin ở Ai cập, Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ ở Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng ở Ấn Độ, Hoàng Hà và Trường Giang ở Trung Quốc… ngày càng đông. Đất ven sông vừa màu mỡ, vừa dễ trồng trọt. Nghề nông trồng lúa ngày càng phát triển và trở thành ngành kinh tế chính