Bài 14 - Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Đầu thế kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ được thành lập.với một lực lượng quân đội mạnh và hiếu chiến, vua Mông Cổ liên tiếp xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu. Quân Mông Cổ đi đến đâu cũng làm nhà cửa đổ nát, thành trì tan hoang, nhân dân bị giết hoặc bị bắt làm nô lệ Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tiến công lớn vào nước Nam Tống (ở phía nam Trung Quốc), nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc