Ma trận đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2014 – 2015 Lịch sử 7

Bài 19: Từ sau Trưng vươngđến trước Lí Nam Đế.

Câu/ điểm/ %

Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí nước Vạn Xuân.

( 542 – 602).

Câu/ điểm/ %

Bài 26: Cuộc đầu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2014 – 2015 Lịch sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2014 – 2015.
Lịch sử 7
Nội dung kiểm tra
(chương hoặc phần )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 19: Từ sau Trưng vươngđến trước Lí Nam Đế.
Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I- TK IV:
Câu/ điểm/ %
1/3/30%
1/3/30%
Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí nước Vạn Xuân.
( 542 – 602).
Nhận biết nhân vật, sự kiện
Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Lương 545- 550
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 10%
1/3/30%
2/0,5/ 10%
1/3/30%
Bài 26: Cuộc đầu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương.
Nhận biết nhân vật, sự kiện
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 10%
2/0,5/ 10%
Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Cuộc kháng chiến của Ngô Quyền
Câu/ điểm/ %
1/ 2/ 20%
1/2/ 20%
Tổng câu / điểm/ %
8/2/
20%
1/3/30%
1/ 2/ 20%
4/2/20%
20%
3/8/ 80%
Ma trận đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2014 – 2015.
Lịch sử 8
Nội dung kiểm tra
(chương hoặc phần )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Nhận biết sự kiện, nhân vật.
Diễn biến cuộc kháng chiến lần 1
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 10%
1/2/20%
2/0,5/ 10%
1/2/20%
Bài 15: Sự phát triển văn hóa thời Trần.
Nhận biết sự kiện, nhân vật
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 10%
2/0,5/ 10%
Bài 25. Phong trào Tây Sơn.
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Giải thich sự phát triển của phong trào Tây Sơn.
Câu/ điểm/ %
1 ý /1,5/ 15%
1 ý /1,5/ 15%
1(2 ý) /3/ 30%
BÀI 27.Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.
Kinh tế dưới triều Ngưyễn. 
Câu/ điểm/ %
1/3/ 30%
1/3/ 30%
Tổng câu / điểm/ %
8/2/
20%
1/2/20%
1 ý /1,5/ 15%
1/3/ 30%
1 ý /1,5/ 15%
4/2/20%
3/8/ 80%
Ma trận đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2014 – 2015.
Lịch sử 9
Nội dung kiểm tra
(chương hoặc phần )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873.
Nhận diện nhân vật, sự kiện
Nguyên nhận Pháp xâm lược Việt Nam
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 10%
1/2/20%
2/0,5/ 10%
1/2/20%
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp...
Nhận diện nhân vật, sự kiện
Câu/ điểm/ %
2/0,5/ 10%
2/0,5/ 10%
Bài 27: Khởi nghĩa Nông dân Yên Thế.
Nguyên nhân khởi nghĩa bùng nổ, diễn biến
Câu/ điểm/ %
1/2/ 20%
1/2/ 20%
Bài 28: Trào Lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nữa cuối thế kỷ XIX.
Tình hình nước ta trước khi có những cuộc cải cách.
Câu/ điểm/ %
1/2/ 20%
1/2/ 20%
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.
-Thân thế và con đường cứu nước của Bác 1911 – 1917.
Câu/ điểm/ %
1/2/ 20%
1/2/ 20%
Tổng câu / điểm/ %
4/2/
20%
1/2/20%
2/4/ 40%
1/2/ 20%
4/2/20%
3/8/ 80%

Tài liệu đính kèm:

  • docMA TRÂN ĐỀ KSCLĐ NAM 14 - 15 ( VT).doc