Mẫu Đơn đăng ký học thêm trong nhà trường

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Nhơn Thọ

Tôi tên là: . . Học sinh lớp:

Xếp loại học lực (học kỳ gần nhất) . Hạnh kiểm: .

Chỗ ở hiện tại: .

 .

Điện thoại NR: . Di động (nếu có): .

Sau khi nghiên cứu thông báo của trường THCS Nhơn Thọ và cuộc họp PHHS ngày 30/08/2015 về tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm tại nhà trường, tôi có nguyện vọng được tham gia học thêm trong nhà trường với các bộ môn:

Toán, Văn, Lý,Hóa,Tiếng Anh.

Nếu được nhà trường cho phép tham gia học thêm tại trường, tôi xin cam kết học tập chuyên cần, đóng học phí đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm của nhà trường đã ban hành./.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 587Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn đăng ký học thêm trong nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ
Học thêm trong nhà trường
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Nhơn Thọ
Tôi tên là: .. .. Học sinh lớp: 
Xếp loại học lực (học kỳ gần nhất) .. Hạnh kiểm:..
Chỗ ở hiện tại: .
.
Điện thoại NR: .. Di động (nếu có):.
Sau khi nghiên cứu thông báo của trường THCS Nhơn Thọ và cuộc họp PHHS ngày 30/08/2015 về tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm tại nhà trường, tôi có nguyện vọng được tham gia học thêm trong nhà trường với các bộ môn: 
Toán, Văn, Lý,Hóa,Tiếng Anh.
Nếu được nhà trường cho phép tham gia học thêm tại trường, tôi xin cam kết học tập chuyên cần, đóng học phí đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm của nhà trường đã ban hành./.
 Xác nhận của CMHS/ người giám hộ
 Học sinh đăng ký

Tài liệu đính kèm:

  • docDON_XIN_HOC_THEM.doc