Bài 10. Vẽ trang trí - Màu sắc

I - Mầu sắc trong thiên nhiên - Mầu sắc trong thiên nhiên rất phong phú - Người ta chỉ nhận biuết được màu sắc khi có ánh sáng. Ánh sáng có 7 màu: Đỏ- Cam - Vàng - Lục - Lam - Chàm - Tím. Các màu này nhing thấy rõ ở cầu vồng