Bài 21. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt)

III - Cách vẽ đậm nhạt 1. Phân mảng hình đậm nhạt theo cấu trúc, hính dáng của cái bình 2. Vẽ đậm nhạt - Nhìn mầu để vẽ và điều chỉnh độ đậm nhạt cho đúng - bài vẽ cần có các độ đậm, đậm vừa, nhạt và sáng (các độ đậm nhạt này cần chuyển tiếp nhẹ nhàng để diễn tả cái bình tròn)