Ngữ Văn 12 Sóng

qua hình tượng sóng trên cơ sở khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa sóng và em, bài thơ diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người. Từ đó thấy được tính yêu là một tình cảm cao đẹp, một hạnh phúc lớn lao của con người