Ngữ Văn 7 Bài 13

Kết quả cần đạt Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng, đằm thắm của những kỉ niệm về tuổi thơ và tình cảm bà cháu trong bài Tiếng gà trưa. Thấy được nghệ thuật biểu hiện tình cảm, cảm xúc qua những chi tiết tự nhiên, bình dị của bài thơ. Nắm được khái niệm điệp ngữ, tác dụng của điệp ngữ. Luyện nói : biết phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học. Hiểu được luật thơ lục bát và biết làm thơ lục bát đúng luật.