Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm (làm tại lớp)

Đề bài : Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô giáo).