Phân phối chương Tiếng Anh 9

1 ÔN TẬP

2 Unit 1: Getting started, listen and read

3 Speak, listen

4 Read

5 Write

6 Language focus

7 Unit 2: Getting started, listen and read

8 Speak, listen

9 Read

10 Write

11 Language focus

12 ÔN TẬP KIỂM TRA

13 KIỂM TRA 1 TIẾT

14 CHỮA BÀI KIỂM TRA

15 Unit 3: Getting started, listen and read

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 27/10/2018 Lượt xem 345Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương Tiếng Anh 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TIẾNG ANH 9
Naêm hoïc : 2015 - 2016
TCT
NỘI DUNG
GHI CHÚ
HỌC KỲ I
1
ÔN TẬP
2
Unit 1: Getting started, listen and read
Pictures of famouse places in Ha Noi/ page 6
3
Speak, listen
Pictures/ Page 9
4
Read
A map of Malaysia
5
Write
6
Language focus
Pictures of a party
7
Unit 2: Getting started, listen and read
Pictures of traditional clothes of some countries/ page 13
8
Speak, listen
Pictures of traditional clothes/ page 14, 15, 16
9
Read
Interactive board
10
Write
11
Language focus
12
ÔN TẬP KIỂM TRA
13
KIỂM TRA 1 TIẾT
14
CHỮA BÀI KIỂM TRA
15
Unit 3: Getting started, listen and read
Interactive board
16
Speak, listen
A map/ page 25
17
Read
18
Write
Pictures of a country picnic/ Page 26,27
19
Language focus
20
Unit 4: Getting started, listen and read
Interactive board
21
Speak, listen
22
Read
23
Write
24
Language focus
25
ÔN TẬP KIỂM TRA
26
KIỂM TRA 1 TIẾT
27
CHỮA BÀI KIỂM TRA
28
Unit 5: Getting started, listen and read
Interactive board
29
Speak, listen
30
Read
Interactive board
31
Write
32
Language focus
33
ÔN TẬP
34
ÔN TẬP
35
ÔN TẬP
36
KIỂM TRA HKI
HỌC KỲ II
1
Unit 6: Getting started, listen and read
Interactive board
2
Speak, listen
Interactive board
3
Read
4
Write
Interactive board
5
Language focus
Interactive board
6
Unit 7: Getting started, listen and read
Interactive board
7
Speak, listen
Pictures of saving energy/ Page 59
8
Read
9
Write
10
Language focus
11
ÔN TẬP KIỂM TRA
12
KIỂM TRA 1 TIẾT
13
CHỮA BÀI KIỂM TRA
14
Unit 8: Getting started, listen and read
Interactive board
15
Speak, listen
Interactive board
16
Read
Interactive board
17
Write
Interactive board
18
Language focus
19
Unit 9: Getting started, listen and read
Pictures of Natural disasters/ Page 75
20
Speak, listen
Interactive board
21
Read
Interactive board
22
Write
Interactive board
23
Language focus
24
ÔN TẬP KIỂM TRA
25
KIỂM TRA 1 TIẾT
26
CHỮA BÀI KIỂM TRA
27
Unit 10: Getting started, listen and read
Pictures of UFOs/ Page 83
28
Speak, listen
Pictures of drawing of things on Mars
29
Read
30
Write
31
Language focus
32
ÔN TẬP
33
ÔN TẬP
34
KIỂM TRA HKII

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_hoach_su_dung_DDDH_mon_tieng_anh_9.doc