Phân phối chương trình buổi hai Ngữ văn 7 (năm học 2015 - 2016)

Bài tập: Từ ghép

Bài tập: Liên kết trong văn bản

Bài tập: Bố cục văn bản

Bài tập: Bố cục văn bản

Bài tập: Mạch lạc trong văn bản

Bài tập: Tạo lập văn bản

Bài tập: Tạo lập văn bản

Bài tập: Từ láy, đại từ

Bài tập: Tạo lập văn bản

Luyện tập : Văn biểu cảm

Bài tập: Từ Hán Việt

Luyện tập: Văn biểu cảm

Luyện tập: Văn biểu cảm

Bài tập: Quan hệ từ

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 601Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình buổi hai Ngữ văn 7 (năm học 2015 - 2016)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG DIỆU
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI NGỮ VĂN 7
(Năm học 2015-2016)
Tuần
Tiết
Nội dung
1
1
Bài tập: Từ ghép
2
Bài tập: Liên kết trong văn bản
2
3
Bài tập: Bố cục văn bản
4
Bài tập: Bố cục văn bản
3
5
Bài tập: Mạch lạc trong văn bản
6
Bài tập: Tạo lập văn bản
4
7
Bài tập: Tạo lập văn bản
8
Bài tập: Từ láy, đại từ
5
9
Bài tập: Tạo lập văn bản 
10
Luyện tập : Văn biểu cảm 
6
11
Bài tập: Từ Hán Việt
12
Luyện tập: Văn biểu cảm
7
13
Luyện tập: Văn biểu cảm 
14
Bài tập: Quan hệ từ
8
15
Luyện tập: Văn biểu cảm
16
Luyện tập: Văn biểu cảm
9
17
Bài tập: Chữa lỗi quan hệ từ
18
Luyện tập: Văn biểu cảm
10
19
Luyện nói: Văn biểu cảm
20
Bài tập: Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa
11
21
Ôn tập kiểm tra văn
22
Bài tập: Từ đồng âm
12
23
Ôn tập kiểm tra tiếng Việt
24
Bài tập: Thành ngữ
13
25
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
26
Hướng dẫn làm bài viết số 3
14
27
Bài tập: Điệp ngữ
28
Luyện nói: Văn biểu cảm
15
29
Bài tập: Chơi chữ
30
Luyện tập: Văn biểu cảm
16
31
Luyện tập: Văn biểu cảm
32
Luyện tập: Văn biểu cảm
17
33
Bài tập: Chuẩn mực sử dụng từ; Luyện tập sử dụng từ
34
Ôn tập tác phẩm trữ tình
18
35
Ôn tập phần tiếng Việt
36
Ôn tập tác phẩm trữ tình
19
37
Thi HK 1
38
Thi HK 1
20
39
Bài tập: Văn nghị luận
40
Bài tập: Văn nghị luận
21
41
Bài tập: Văn nghị luận
42
Bài tập: Rút gọn câu
22
43
Lập dàn ý cho bài văn nghị luận
44
Lập dàn ý cho bài văn nghị luận
23
45
Bài tập: Câu đặc biệt
46
Bài tập: Văn nghị luận
24
47
Bài tập: Văn lập luận chứng minh
48
Bài tập: Văn lập luận chứng minh
25
49
Bài tập: Thêm trạng ngữ cho câu
50
Ôn tập kiểm tra tiếng Việt
26
51
Luyện tập: Văn lập luận chứng minh
52
Bài tập: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
27
53
Ôn tập, kiểm tra văn
54
Luyện tập: Văn lập luận chứng minh
28
55
Luyện tập: Văn lập luận chứng minh
56
Luyện tập: Văn lập luận chứng minh
29
57
Ôn tập văn nghị luận
58
Văn lập luận giải thích
30
59
Luyện tập: văn lập luận giải thích
60
Bài tập: Dùng cụm c-v để mở rộng câu
31
61
Bài tập: Liệt kê
62
Luyện tập: Văn lập luận giải thích
32
63
Luyện tập: Văn lập luận giải thích
64
Luyện tập: Văn lập luận giải thích
33
65
Bài tập: Dấu chấm lửng; Dấu chấm phẩy; Dấu gạch ngang
66
Ôn tập văn học
34
67
Văn bản đề nghị, báo cáo
68
Ôn tập tập làm văn
35
69
Ôn tập tiếng Việt
70
Ôn tập HK 2
36
71
Ôn tập HK 2
72
Ôn tập HK 2
37
73
Thi HK 2
74
Trả bài thi HK 2
 Duyệt của TTCM Duyệt của BGH Người lập

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_buoi_2_ngu_van_7.doc