Phân phối chương trình dạy theo chủ đề Ngữ văn 9, học kì I

Chủ đề 1:

Văn bản nhật dụng

Tổng số tiết: 6 1 1+2 Phong cách Hồ Chí Minh

 3+4 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

 1+2 5+6 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Chủ đề 2 :

Hoạt động giaotiếp

Tổng số tiết: 5

 2 7 Các phương châm hội thoại

 8 Các phương châm hội thoại (Tiếp)

 9 Các phương châm hội thoại(Tiếp)

 10 Xưng hô trong hội thoại

 3 11 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 3343Lượt tải 11 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình dạy theo chủ đề Ngữ văn 9, học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh d¹y theo chñ ®Ò NGỮ VĂN 9
HỌC KÌ I
Chủ đề
Tuần
Tiết
Tên bài
Trang
SGK
Chủ đề 1:
Văn bản nhật dụng
Tổng số tiết: 6
1
1+2
Phong cách Hồ Chí Minh
5
3+4
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
17
1+2
5+6
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
31
Chủ đề 2 :
Hoạt động giaotiếp
Tổng số tiết: 5
2
7
Các phương châm hội thoại
8
8
Các phương châm hội thoại (Tiếp)
21
9
Các phương châm hội thoại(Tiếp)
36
10
Xưng hô trong hội thoại
38
3
11
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
53
Chủ đề 3
Tập làm văn
thuyết minh
Tổng số tiết:6
3
12
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 
12
13
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
15
14
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
24
15
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
28
4
16+17
Viết bài TLV số 1 ( Văn thuyết minh)
42
Chủ đề 4
Văn học trung đại chữ Hán
Tổng số tiết: 5
4
18+19
Chuyện người con gái Nam Xương
43
20
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
60
5
21+22
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14).
64
Chủ đề 5
Các lớp từ mở rộng và trau dồi vốn từ
Tổng số tiết: 4
5
23
Thuật ngữ
87
24
Sự phát triển của từ vựng
55
25
Sự phát triển của từ vựng (Tiếp)
72
6
26
Trau dồi vốn từ
99
Chủ đề 6
Văn học trung đại Việt Nam – 
Tác phẩm viết bằng chữ Nôm
Tổng số tiết 11
6
27+28
Truyện Kiều của Nguyễn Du. 
77
29+30
Chị em Thuý Kiều
81
7
31
Cảnh ngày xuân
84
31+32
Kiều ở lầu Ngưng Bích
93
33+34
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
109
8
35
 Trả bài viết số 1
Ôn tập truyện trung đại. 
42
36
Kiểm tra truyện trung đại.
134
Chủ đề 7:
Tập làm văn
Tự sự
Tổng số tiết: 6
8
37
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (Tự học có hướng dẫn)
58
38
Miêu tả trong văn bản tự sự.
91
39
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
117
9
41+42
Viết bài Tập làm văn số 2(Văn tự sự) 
105
43
Trả bài kiểm tra truyện Trung đại.
Chủ đề 8
Hình ảnh người lính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Tổng số tiết : 7
9
44+45
Đồng chí
128
10
46+47
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
131
48+49
Ánh trăng.
155
50
Trả bài Tập làm văn số 2
127
Chủ đề 9
Tổng kết từ vựng
Tổng số tiết 7
11
51
Tổng kết từ vựng ( Từ đơn, từ phứcTừ nhiều nghĩa)
122
52
Tổng kết từ vựng ( Từ đồng âmTrường từ vựng) 
124
53
Tổng kết về từ vựng. (Sự phát triển của từ vựng,Trau dồi vốn từ)
135
54
Tổng kết về từ vựng. (Từ tượng thanh, từ tượng hình) 
146
55
Tổng kết từ vựng. ( Luyện tập tổng hợp). 
158
12
56
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoạiCách dẫn gián tiếp
190
57
Chương trình địa phương. (Phần Tiếng Việt)
175
Chủ đề 10
Hình ảnh người phụ nữ trong 2 cuộc kháng chiến
Tổng số tiết 3
12
58+59
Bếp lửa
143
 60
 Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
152
Chủ đề 11
Cảm hứng về 
 Lao động
Tổng số tiết 2
13
61+62
Đoàn thuyền đánh cá
139
Chủ đề 12
Hoạt động ngữ văn
Tổng số tiết 1
13
63
Tập làm thơ tám chữ
148
Chủ đề 13
Tạo lập văn bản tự sự có kết hợp yếu tố nghị luận
Tổng số tiết 7
13
64
Nghị luận trong văn bản tự sự.
137
65
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
160
14
66
Đối thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
176
67
Luyện nói Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm 
179
14
68
Người kể chuyện trong văn bản tự sự
192
69+70
Viết bài TLV số 3:Tự sự có kết hợp nghị luận và miêu tả nội tâm
191
Chủ đề 14
Truyện hiện đại Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945
Tổng số tiết:8
15
71+72
Làng.
162
73+74
Lặng lẽ Sa Pa.
180
16
75+76
Chiếc lược ngà.
195
77
Trả bài TLV số 3+ Ôn tập thơ và truyện hiện đại. 
234
78
Chương trình địa phương phần Văn
122
Chủ đề 15
Truyện nước ngoài Tổng số tiết: 4
17
79+80
Cố hương
207
81+82
Những đứa trẻ
229
Chủ đề 16
Ôn tập& Kiểm tra tổng hợp học kì I 
Tổng số tiết: 8
18
83
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại.
203
84+85+86
Ôn tập Tập làm văn
206
19
87
 Kiểm tra TiÕng ViÖt.
234
88+89
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
221
90
Tr¶ bµi kiÓm tra TiÕng ViÖt, trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
235
 Nhãm x©y dùng kÕ ho¹ch Ng÷ V¨n 9
 Phạm Thị Tuyết 
 Trần Xuân Hưng
 Nguyễn Thị Thu Huyền
Tæ tr­ëng
Phª duyÖt cña Ban Gi¸m hiÖu

Tài liệu đính kèm:

  • docxPPCT_THEO_CHU_DE_NGU_VAN.docx