Phân phối chương trình môn Âm nhạc THCS năm học 2014 - 2015

- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường THCS.

- Tập hát Quốc ca.

- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quang ta.

- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Nhạc lý: + Những thuộc tính của âm thanh.

 + Các ký hiệu âm nhạc.

- Nhạc lý: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh.

- Tập đọc nhạc: TĐN số 1

- Học hát: Bài Vui bước trên đường xa.

- Ôn tập bài hát:vui bước trên đường xa

 

doc 12 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 2070Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Âm nhạc THCS năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT THANH THỦY
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LUẬN
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC THCS 
NĂM HỌC 2014 - 2015
 *Lớp 6,7,8 Cả năm: 37 tuần (35 tiết).
 Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết).
Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết).
 * Lớp 9: Chỉ học một học kỳ ( kỳ II) 18 tiết
ÂM NHẠC 6
HỌC KỲ I
Tiết
Bài( Chủ đề)
Tên bài
 Nội dung điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT- ND tích hợp
1
1
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường THCS.
- Tập hát Quốc ca.
Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
2
1
- Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quang ta.
3
1
- Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Nhạc lý: + Những thuộc tính của âm thanh.
 + Các ký hiệu âm nhạc.
4
1
- Nhạc lý: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
5
2
Học hát: Bài Vui bước trên đường xa.
Ôn tập bài hát:vui bước trên đường xa
6
2
- Nhạc lý: Nhịp và phách. Nhịp 2.
 4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Nội dung ôn tập bài hát “Vui bước trên đường xa” chuyển lên tiết 5.
7
2
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Cách đánh nhịp 2/4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi.
8
- Ôn tập
9
- Kiểm tra 1 tiết.
10
3
- Học hát: Bài Hành khúc tới trường.
11
3
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.
Tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
12
3
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam.
* Tích hợp Di sản văn hóa Việt Nam
Hình ảnh hát quan họ, hội lim, trang phục, hình thức hát Quan họ. Hình ảnh, trang phục hát Xoan Phú Thọ, đĩa hình đĩa nhạc 2 loại hình trên
13
4
- Học hát: Bài Đi cấy.
14
4
- Ôn tập bài hát: Đi cấy. 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
15
4
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến. 
Tích hợp di sản: Đàn đáy, phách, trống trầu hát ca trù
16
 Ôn tập
17
 Ôn tập
18
 Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II 
19
5
- Học hát: Bài Niềm vui của em.
20
5
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
21
5
- Nhạc lý: - Nhịp 3/4
 Cách đánh nhịp 3/4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
* Tích hợp tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh
22
Dạy học theo chủ đề: Kỷ niệm tuổi thơ
- Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.
23
- Ôn bài hát: Ngày đầu tiên đi học.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
24
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7.
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô Da.
25
- Ôn tập
26
- Kiểm tra 1 tiết.
27
7
- Học hát: Bài Tia nắng hạt mưa.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn.
Tích hợp di sản văn hóa Việt Nam: Nhã nhạc cung đình Huế, một số loại nhạc cụ trong dàn. Hình ảnh hát quan họ Bắc Ninh
28
7
- Ôn tập bài hát: Tia nắng hạt mưa.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8.
- Nhạc lý: Những ký hiệu thường gặp trong bản nhạc.
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lý.
29
7
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo.
30
8
- Học hát: Bài Hô la hê, Hô la hô.
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương.
31
8
- Ôn tập bài hát: Hô la hê, Hô la hô.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 10.
32
8
- Ôn tập bài hát: Hô la hê, Hô la hô
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 10.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lua thu.
33
 Ôn tập
34
 Ôn tập
35
 Kiểm tra cuối năm
ÂM NHẠC 7
HỌC KỲ I
Tiết
Bài( Chủ đề)
 Tên bài
 Nội dung điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT
1
1
- Học hát: Bài Mái trường mến yêu.
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học.
2
1
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu.
3
1
- Ôn bài hát: Mái trường mến yêu.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.
4
2
- Học hát: Bài Lý cây đa.
- Bài đọc thêm: Hội Lim.
* Tích hợp di sản văn hóa Việt Nam
Hát quan họ Bắc Ninh. Trang phục, đĩa nhạc đĩa hình, hát Quan Họ, hội Lim
5
2
- Ôn tập bài hát: Lý cây đa.
- Nhạc lý: Nhịp 4/4
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2 
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí.
6
2
- Nhạc lý: Nhịp lấy đà.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây.
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí.
7
- Ôn tập
8
- Kiểm tra 1 tiết.
9
3
- Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
* Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức HCM
10
3
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Bài đọc thêm: Hội xuân “ Sắc bùa”
11
3
- Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
12
4
- Học hát: Bài Khúc hát Chim sơn ca.
13
4
- Ôn tập bài hát: Khúc hát Chim sơn ca
- Nhạc lý: Cung và nửa cung- Dấu hóa.
14
4
- Ôn tập bài hát: Khúc hát Chim sơn ca
 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
-Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bê-Tô-Ven
15
 Ôn tập
16
 Ôn tập
17
 Kiểm tra học kỳ I
18
 Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
19
5
- Học hát: Bài Đi cắt lúa.
- Nhạc lý: Sơ lược về quãng.
Tích hợp di sản văn hóa Việt Nam: Hình ảnh Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhà Rông
20
5
- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
21
5
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 6.
- Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.
Tích hợp di sản: Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên qua bài hát Ru em
22
Dạy học theo chủ đề: “Thiên nhiên”
- Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa.
- Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt nam.
23
- Ôn bài hát: Khúc ca bốn mùa.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
24
- Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7.
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt nam.
* Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức HCM
25
- Ôn tập
26
- Kiểm tra 1 tiết.
27
7
- Học hát: Bài Ca- chiu- sa.
- Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng.
28
7
- Ôn tập bài hát: Ca- chiu- sa.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8.
29
7
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8.
- Nhạc lý: Gam trưởng- Giọng trưởng.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.
30
8
- Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè.
- Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca.
* Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức HCM.
Tổ chức cho hs
trao đổi nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc
31
8
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9.
32
8
- Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 9.
- Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
33
 Ôn tập
34
 Ôn tập
35
 Kiểm tra học kỳ II
ÂM NHẠC 8
HỌC KỲ I
Tiết
Bài( Chủ đề)
 Tên bài
 Nội dung điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT
1
1
- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường. 
2
1
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Bài đọc thêm: Bát âm thời cổ và dàn bát âm.
* Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đưc HCM
3
1
- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. 
4
2
- Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò.
5
2
- Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2.
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí
6
2
- Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò. 
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 2
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
7
- Ôn tập
8
- Kiểm tra 1 tiết.
9
3
- Học hát: Bài Tuổi hồng.
10
3
- Nhạc lý: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3.
11
3
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ – nia.
12
4
- Học hát: Bài Hò ba lý.
13
4
- Nhạc lý: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
- Giọng cùng tên. 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4.
Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đưc HCM 
14
4
- Ôn tập bài hát: Hò ba lý.
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 4.
-Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc.
Tích hợp di sản văn hóa Việt nam: Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đàn t'rưng, đàn đá
15
- ¤n tËp
- Bµi ®äc thªm ; ¢m vang mét bµi ca quèc tÕ
Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đưc HCM 
16
 Ôn tập
17
 Kiểm tra học kỳ I
18
 Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
19
5
- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân.
- Bài đọc thêm: “Vua” bài hát.
20
5
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
- Nhạc lý: Nhịp 6/8.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5.
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí.
21
5
- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 5.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu.
22
Dạy học theo chủ đề: “Nguồn cội”
- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi.
23
- Ôn bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6.
24
- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 6.
- Âm nhạc thường thức: Hát bè. 
- Bài đọc thêm: Hợp xướng.
25
 Ôn tập
26
 Kiểm tra 1 tiết.
27
7
- Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta.
- Bài đọc thêm: Cây cối với âm nhạc.
28
7
- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 7.
29
7
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô- panh và bản Nhạc buồn.
- Bài đọc thêm: Trái tim Sô- panh.
30
8
- Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông.
31
8
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8.
32
8
- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 8.
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn.
Tích hợp di sản: Nhã nhạc cung đình Huế, hình ảnh kinh đô Huế, các loại nhạc cụ trong dàn nhã nhạc. Lưu ý bản Lưu thủy hành vân, Kim tiền thổ bảng.
33
 Ôn tập
34
 Ôn tập
35
 Kiểm tra học kỳ II
ÂM NHẠC 9
HỌC KỲ II ( Chỉ học 1 kỳ )
Tiết
Bài( Chủ đề)
 Tên bài
Nội dung điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT
1
Dạy học theo chủ đề: “Nhớ mãi trường xưa”
- Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường.
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương.
2
- Nhạc lý: Giới thiệu về quãng.
 -Tập đọc nhạc:Giọng Son trưởng-TĐN số 1
3
- Ôn bài hát: Bóng dáng một ngôi trường.
- Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ. 
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí
4
2
- Học hát: Bài Nụ cười.
5
2
- Ôn tập bài hát: Nụ cười.
- Tập đọc nhạc:Giọng Mi thứ- TĐN số 2.
6
2
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 2.
- Nhạc lý: Sơ lược về hợp âm.
-Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai cop x ki
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí
7
- Ôn tập
- Bµi ®äc thªm : Nh¹c sü Xu©n Hång vµ bµi h¸t Mïa xu©n trªn thµnh phç Hå ChÝ Minh
* TÝch hîp gi¸o dôc tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh
8
- Kiểm tra 1 tiết.
9
3
- Học hát: Bài Nối vòng tay lớn.
10
3
- Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng.
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng-TĐN số 3
Phân chia thời lượng dạy từng nội dung hợp lí
11
3
- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn.
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 3.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con.
12
4
- Học hát: Bài Lý kéo chài.
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.
13
4
- Ôn tập bài hát: Lý kéo chài.
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ- TĐN số 4.
14
4
- Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 4.
-Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.
*Tích hợp di sản: Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ
* TÝch hîp gi¸o dôc tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh
15
Dạy bài hát dân ca xoan- ghẹo Phú Thọ( tự chọn)
16
 Ôn tập
17
 Ôn tập
18
 Kiểm tra cuối học kỳ.
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LUẬN
TỔ CHUYÊN MÔN
NGƯỜI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Nguyễn Thị Hồng

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT_Am_Nhac_Thanh_Thuy_chu_de_Tich_hop.doc