Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2016

Họ và tên: Nguyễn Thị A

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học

Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lũng Niêm

Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng IV; Mã số: V.07.03.09; Bậc:12Hệ số lương: 4,06

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Trong năm 2016 tôi được phân công nhiệm dạy lớp: 3A Tôi luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, chấp hành nghiên túc nội qui, qui chế chuyên môn.

- Chất lượng:

 + Dạy học không ngừng được nâng cao, các chỉ tiêu đăng kí đầu năm đều đạt và vượt.

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu đánh giá và phân loại viên chức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mẫu số 03
UBND HUYỆN BÁ THƯỚC
TRƯỜNG TH LŨNG NIÊM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 Chú ý: phầm ghi chữ đỏ; phô tô nhớ phô tô 2 mặt
1. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.07	 Phần này làm xong 
2. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.08	xóa đi
3. Giáo viên tiểu học hạng IV - Mã số: V.07.03.09
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2016 
Họ và tên: Nguyễn Thị A
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lũng Niêm 
Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng IV; Mã số: V.07.03.09; Bậc:12Hệ số lương: 4,06
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
- Trong năm 2016 tôi được phân công nhiệm dạy lớp: 3A Tôi luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, chấp hành nghiên túc nội qui, qui chế chuyên môn.
- Chất lượng:
 + Dạy học không ngừng được nâng cao, các chỉ tiêu đăng kí đầu năm đều đạt và vượt.
- Ngày công tham gia đầy đủ.
- Hiệu quả công việc đạt kết quả cao.
 	- Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành, nhà trường và các đoàn thể đề ra.
- Duy trì sỹ số 100%
- Công tác chủ nhiệm tốt.
- thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo báo cáo..
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, có lối sống chân thành, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, mệnh lệnh. 
	- Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực nhất là khi tiếp xúc với phụ huynh học sinh, những học sinh vi phạm nội quy nhà trường có hướng giải quyết tích cực. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ - kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. 
 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của mình. Luôn động viên, khích lệ học sinh trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 
- Đối với là phụ huynh học sinh với thái độ vui vẻ, đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục. 
 - Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để làm tốt công việc được giao.
- Trong công việc hay trong quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tôi luôn có thái độ hoà nhã và gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp đỡ những người xung cùng nhau vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công tác.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Luôn có ý thức, tinh thần học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ nhất là trong công tác bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó còn xây dựng kế hoạch học tập, sáng tạo qua việc thực hiện dự giờ, thao giảng, chuyên đề, soạn giáo án điện tử , BDTX 
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt những quy định nơi mình cư trú, nơi công tác.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan. Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. 
Tôi luôn chấp hành nội qui và qui chế cấp trên và nhà trường đề ra. Luôn làm tốt nhiệm được giao trong mọi thời điểm. Chấp hành tốt qui định nơi cư trú. 
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
.......................................................................................................................................  6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
* Ưu điểm: 
- Chấp hành nghiên túc mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội qui, qui chế của nhà trường.
- Nhiệt tình trong công tác, gương mẫu trước đồng nghiệp và học sinh.
- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu của năm học.
* Tồn tại: Một số hoạt động chưa phát huy hết khả năng, tâm lí ngại va chạm.
2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị A
 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  
Ngày 8 .tháng 12 .năm 2016
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
.......................................................................................................................................  
Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

  • docphieu cong chuc 2017_12226141.doc