Thiết lập ma trận đề thi Lịch sử 7 năm học 2013 - 2014

1. Đại Việt ở các TK XVI-XVIII

 Tình hình nông nghiệp nước ta ở thế kỷ XVII-XIII

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % Số câu 1

Số điểm 4 Số câu 1

4 điểm = 40%

2. Đại Việt ở các TK XVI-XVIII

 Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết lập ma trận đề thi Lịch sử 7 năm học 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ THI LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC 2013-2014
Tên Chủ đề (nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Đại Việt ở các TK XVI-XVIII
Tình hình nông nghiệp nước ta ở thế kỷ XVII-XIII
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 1 
Số điểm 4
Số câu 1
4 điểm = 40% 
2. Đại Việt ở các TK XVI-XVIII
 Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 1 
 điểm:2
Số câu 1
2 điểm=20% 
3. Việt Nam nửa đầu TK XIX
Lập bảng thống kê về các anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập cho dân tộc
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu 1
điểm: 4
Số câu1
 điểm 4=40 % 
Tổng số câu 
Tổng số điểm,Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 4=40 %
Số câu:1
Số điểm: 2=20%
Số câu:1
Số điểm: 4=40 %
Số câu: 3
Số điểm: 10=100%
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
 MỸ CẨM 
 ĐỀ CHÍNH THỨC 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: LỊCH SỬ 7
Thời gian làm bài: 60 phút
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1: (4 điểm) Nêu đặc điểm tình hình nông nghiệp nước ta ở thế kỉ XVII-XIII. 
Câu 2: (2điểm) Trình bày điểm nổi bậc trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung? Quang Trung đã có chủ trương gì về đối ngoại? Ý nghĩa của việc làm đó? 
Câu 3: (4 điểm) Lập bảng thống kê về các anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập cho dân tộc? (Triều đại, tên các anh hùng, quân xâm lược) 
-----//-----
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ
MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: LỊCH SỬ 7
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: (4 điểm) Nêu đặc điểm tình hình nông nghiệp nước ta ở thế kỉ XVII-XIII. 
* Đàng ngoài: 
- Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng. (0,5đ)
- Chính quyền Lê-Trịnh ít quan tâm đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.(0,5đ)
- Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán. (0,5đ)
- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém xảy ra dồn dập, nông dân bỏ làng đi nơi khác. (0,5đ)
=> Kinh tế nông nghiệp giảm sút, đời sống Nông dân đói khổ.(0,5đ)
* Đàng trong: 
- Chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận- Quảng đế củng cố cát cứ. (0,5đ)
- Tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, lập thành làng ấp.(0,5đ)
- Năm1698 đặt phủ Gia Định mở rộng xuống vùng đất Mỹ Tho, Hà Tiên, lập thôn xóm mới ở đồng bằng Sông Cửu Long => Nông nghiệp phát triển,đời sống nông dân ổn định. (0,5đ)
Câu 2: (2điểm) Trình bày điểm nổi bậc trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Quang Trung? Quang Trung đã có chủ trương gì về đối ngoại? Ý nghĩa của việc làm đó? 
 - Hành quân thần tốc (0,25đ), tiến quân mãnh liệt (0,25đ), tổ chức và chỉ đạo chiến đấu hết sức cơ động(0,25đ). 
 - Đối ngoại vừa mềm dẽo vừa kiên quyết(0,25đ)
->Mong muốn hòa bình, tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng và phát triển->Bảo vệ đất nước (1đ)
Câu 3: (4 điểm) Lập bảng thống kê về các anh hùng đã có công giương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập cho dân tộc?(Triều đại, tên các anh hùng, quân xâm lược) 
Triều đại(1đ)
Tên anh hùng (1,5đ)
Kẻ thù xâm lược(1,5đ)
Ngô
Ngô Quyền
Nam Hán
Đinh –Tiền Lê
Lê Hoàn
Tống
Lý
Lý Thường Kiệt
Tống
Trần
Trần Hưng Đạo
Mông-Nguyên
Lê Sơ
Lê Lợi
Minh
Tây Sơn
Nguyễn Huệ
Xiêm-Thanh
-----//-----

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HKII su 7 13-14.doc