Tiết 22, Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếp theo)

1 MỤC TIÊU :

1.1/Kiến thức:

* Học sinh biết:

 - Hs biết cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm cất đạo đức để trở thành người công dân có ích cho đất nước; thực hiện đúng và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ công dân.

* Học sinh hiểu:

- Hs hiểu công dân là dân của một nước, mang Quốc tịch của nước đó; công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

 1.2/Kĩ năng :

* Học sinh thực hiện được: Thực hiện đầy đủ các quyền nghĩa vụ công dân.

* Học sinh thực hiện thành thạo: Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.

 1.3/ Thái độ :

* Thói quen: Tự hào là công dân nước CHXHCN Việt Nam

* Tính cách: Mỗi học sinh phải có ý thức học tập tốt, tham gia tích cực những hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức.

 -Giảm tải.

2/NỘI DUNG HỌC TẬP :

-Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước .

3. CHUẨN BỊ :

3.1/ Giáo viên: Hình ảnh bầu cử.

3.2/Học sinh:

 - Xem trước nội dung bài học, bài tập còn lại. Tìm bài hát về quê hương, đất nước,anh hùng dân tộc. bảng phụ. Hộp câu hỏi.

 

doc 5 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 8723Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 22, Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:23 TIÉT: 22
NGÀY DẠY:19/1/2015 
BÀI :13 CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .
( tt)
1 MỤC TIÊU : 
1.1/Kiến thức:
* Học sinh biết:
 - Hs biết cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm cất đạo đức để trở thành người công dân có ích cho đất nước; thực hiện đúng và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ công dân.
* Học sinh hiểu:
- Hs hiểu công dân là dân của một nước, mang Quốc tịch của nước đó; công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.
 1.2/Kĩ năng : 
* Học sinh thực hiện được: Thực hiện đầy đủ các quyền nghĩa vụ công dân. 
* Học sinh thực hiện thành thạo: Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.
 1.3/ Thái độ : 
* Thói quen: Tự hào là công dân nước CHXHCN Việt Nam
* Tính cách: Mỗi học sinh phải có ý thức học tập tốt, tham gia tích cực những hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức...
 -Giảm tải.
2/NỘI DUNG HỌC TẬP : 
-Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước .
3. CHUẨN BỊ :
3.1/ Giáo viên: Hình ảnh bầu cử. 
3.2/Học sinh: 
 - Xem trước nội dung bài học, bài tập còn lại. Tìm bài hát về quê hương, đất nước,anh hùng dân tộc. bảng phụ. Hộp câu hỏi.
4./TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện :Kiểm diện học sinh, vở ghi chép.
4.2 Kiểm tra miệng:
Câu 1: Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân một nước? ( 10đ)
HS: -Công dân là người dân của một nước.
- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân một nước.
Câu 2 :Ông An là người Pháp gốc Việt .Vậy ông An là công dân nước nào? (10đ)
HS: Pháp.
Câu 3: Điều 49 - HP 1992 quy định vấn đề gì ? ( 10 đ )
HS: Công dân nước CHXHCN VN là người có quốc tịch Việt Nam. 
GV: Nhận xét, cho điểm. 
4.3/Tiến trình bài học :
: Giới thiệu bài.
GV: Cho HS xem hình ảnh HS học giỏi, công dân đi bầu cử. 
GV: Quan sát hình ảnh em có suy nghĩ gì?
Vừa qua chúng ta đã đi tìm hiểu về công dân và điều kiện để xác định công dân mỗi nước. Nhưng thực tế để xác định công dân của nước nào thì người ta căn cứ vào quốc tịch của người đó. Theo điều 49 HP 1992 “Công dân nước CHXHCN VN là người có quốc tịch Việt Nam.”Vậy công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ gì ,chúng ta tìm hiểu phần còn lại của bài.
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 NỘI DUNG BÀI HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: -.(15 phút)
Mục tiêu: Các định quyền và nghĩa vụ CD. 
Nguyễn Thúy Hiền - một gương mặt vàng của thể thao Việt Nam, 
Tìm hiểu truyện đọc rút ra bài học kinh nghiệm .(5p) Rèn kĩ năng tư duy phê phán
Gọi hs đọc chuyện : “ Cô gái vàng thể thao Việt Nam” 
Gv: Từ câu chuyện trên nếu ta có được những quyền sau đây. Thì CD có nghĩa vụ gì?
Quyền
Nghĩa vụ
- Quyền học tập
- Quyền tự do đi lại, cư trú.
- Quyền tự do kinh doanh.
-Bảo vệ tài sản.
- Học tập
-Tuân thủ quy định PL đề ra.
-Nghĩa vụ đóng thuế
-Tôn trọng tài sản người khác, nhà nước và lợi ích công cộng.
Gv: Từ các vấn đề trên, vậy theo em mỗi chúng ta cần phải làm gì để thực hiện tốt các trách nhiệm và bổn phận của mình?
+ Là hs phải tích cực học tập , phấn đấu để xây dựng đất nước và cụ thể hơn phải tích cực tham gia các kỳ thi để đem lại vinh quanh cho đất nước, cũng như bản thân gia đình và xã hội.
+ Tự phấn đấu và rèn luyện phẩm chất đạo đức trở thành người công dân có ích.
* Bồi dưỡng tình cảm yêu quê hương đất nước, tự hào là công dân Việt Nam.
* GV: cho HS kể thêm những tấm gương học sinh giỏi đoạt huy chương trong các kì thi quốc tế, những vận động viên đoạt huy chương trong thể thao quốc tế ...
Gv:Nhắc nhở mỗi học sinh phải có trách nhiệm cố gắng phấn đấu học tập nâng cao kiến thức, rèn luyện phẫm chất đạo đức để trở thành người công dân có ích cho đất nước.
HOẠT ĐỘNG 2: 20 phút
Mục tiêu:-Nêu được mối quan hệ giữa công dân 
và Nhà nước 
Gv: Em hãy nêu các quyền và nghĩa vụ công dân mà em biết? 
Hs: Quyền học tập, quyền nghiên cứu khoa học kĩ thuật, quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ, quyền tự do đi lại cư trú, quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Hs: Em hãy nêu các quyền của trẻ em?
Hs :Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền tham gia, quyền phát triển.
Gv: Như lúc đầu, chúng ta đã nhận định công dân là dân của một nước. Khái niệm công dân luôn được đặt trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, quan hệ nhà nước và công dân thể hiện qua quyền và nghĩa vụ công dân do nhà nước quy định trong hiến pháp và các văn bản pháp luật. Nhà nước luôn bảo vệ và đảm bảo các quyền công dân theo quy định nhà nước. Giúp người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình với nhà nước.
Gv: Theo em là công dân VN phải có nghĩa vụ như thế nào đối với nhà nước của mình?
Hs: Học tập, bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quân sự, tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, tuân theo pháp luật, đóng thuế, lao động công ích.
Gv : Nhà nước có trách nhiệm gì đối với trẻ em ?
Gv: Trẻ em có nghĩa vụ gì?
Hs: Học tập, thực hiện đúng pháp luật,....
GV : Qua vấn đề trên cho thấy nhà nước rất quan tâm đến quyền và nghĩa vụ của công dân . 
Vì sao công phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình?
HS: Vì đã là công dân Việt Nam thì được hưởng các quyền công dân mà pháp luật quy định. Đồng thời thực hiện nghĩa vụ của công dân với nhà nước. Có như vậy quyền công dân mới được đảm bảo.
GV: Nhận xét, kết luận.
Điều 4: Quan hệ giữa Nhà nước và công dân:
1. Người có quốc tịch VN là công dân nước CHXHCN Việt Nam.
2. Công dân Việt Nam được Nhà nước CHXHCN Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình đối với Nhà nước và xã hội theo qui định của pháp luật.
* Kết luận: Công dân là dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ gắn với Nhà nước, do Nhà nước qui định và bảo đảm thực hiện. Có như vậy quyền công dân mới được đảm bảo.
 GV cho một vài ví dụ về quyền và nghĩa vụ công dân về một vài lĩnh vực để các em hiểu rõ hơn:
- Kinh tế : Công dân có quyền tự do làm ăn, buôn bán nhưng phải có nghĩa vụ đóng thuế.
- Văn hóa giáo dục: công được quyền học tập, được nhà nước tạo điều kiện để học tập, nhưng phải có nghĩa vụ học tập tốt ...
HOẠT ĐỘNG 3: Bài tập (5p)
Bài tập a/ Hãy đánh dấu vào ô trống :
Bài tập b/ giảm tải .
Bài tập c/ Nêu một số quyền và nghĩa vụ công dân?
Bài tập d/ Em hãy kể một tấm gương sáng trong học tập ,hoặc thể thao đã đem lại vinh quang cho dân tộc Việt Nam mà em biết ?
Bài tập đ SGK/35: Theo em học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước .
Gv: Rõ ràng chúng ta được sinh ra tại VN, lớn lên tại VN và được nhà nước VN tạo mọi điều kiện để tồn tại. Do đó ta phải tự hào về nhà nước của mình và hãy cố gắng làm việc gì đó mang lại vinh quang gia đình, quê hương đất nước. 
1/TÌNH HUỐNG :
-Tình huống 1:
-Truyện đọc:“ Cô gái vàng của thể thao Việt nam”
II.NỘI DUNG BÀI HỌC: ( tt)
 1.Khái niệm:
 2.Căn cứ để xác định công dân của một nước:
3. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân:
- Công dân Việt nam có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước CHXHCNVN. 
- Công dân được nhà nước bảo vệ và đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 
]
III/ BÀI TẬP:
Bài tập a SGK/34.
a. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài
b. Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài
X
c.Người nước ngoài đang công tác tại Viêt Nam
d.Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam.
X
e.Người Việt Nam dưới 18 tuổi.
X
Bài tập c SGK/35.
 -Quyền:Tự do ngôn luận, quyền học tập
-Nghĩa vụ:Học tập, bảo vệ tổ quốc, Nghĩa vụ quân sự
- quyền và bổn phận của trẻ em :Quyền sống còn,quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia.bổn phận :Hiểu sự quan tâm ,biết ơn cha mẹ thầy cô,đền đáp công ơn cố gắng học tập 
Bài tập đ SGK/35:
-Rèn luyện trong học tập,trau dồi nắm chắc kiển thức .
Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người học sinh ngoan.
4.4/ Tổng kết.
GV: Cho HS chơi trò chơi: “Chiếc hộp may mắn” 
HS: Nghe thể lệ trò chơi và thực hiện.
GV: Đưa ra một chiếc hộp đựng các câu hỏi, HS bốc câu hỏi và trả lời.
 1.Em hãy hát một bài hát ca ngợi quê hương, đất nước?
 2.Em hãy kể câu chuyện về một tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện thể thao, bảo vệ tổ quốc mà em biết?
 3. Em hãy hát một bài hát ca ngợi người anh hùng mà em yêu thích? 
HS: Trả lời, nhận xét bạn trả lời 
GV: Nhận xét, bổ sung, cho điểm.
GV: Kết luận toàn bài.
4.5/ Hướng dẫn học tập:
* Đối với tiết học ở tiết này:
+ Học bài kết hợp sách giáo khoa trang 41.
+ Làm các bài tập còn lại sách giáo khoa trang 42.
 +Tæû láûp kãú hoaûch hoüc táûp, reìn luyãûn âãø tråí thaình CD coï êch cho âáút næåïc.
*Đối với tiết học ở tiết tiếp theo :
+ Chuẩn bị bài 14:“ Thực hiện trật tự an toàn giao thông”(2t)
+ Tìm tranh ảnh, số liệu về giao thông.
+ Tìm biển báo giao thông: T1(cấm), T2(hiệu lệnh), T3(nguy hiểm). 
5/PHỤ LỤC :
Nội dung giảm tải của bộ GD-ĐT.
Học tập và thực hành theo chuẩn kiến thức,kĩ năng GDCD 6.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập GDCD 6.
Kĩ năng sống GDCD 6.
@T?

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 13. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.doc