Tiết 29, Bài 34: Nhân giống vật nuôi

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: -Hiểu được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối giống vật nuôi

2.) Kỹ năng K: - Biết được phương pháp nhân giống thuần chủng vật nuôi .

3.) Thái độ: -Yêu thích nghề chăn nuôi và ham thích học bộ môn cộng nghệ

II./ Các công việc chuẩn bị:

 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 34 sgk và tài liệu có liên quan .

 -Sưu tầm các tranh ảnh để minh hoạ .

III./ Các hoạt động dạy và học:

1.) ổn định: Kiểm, tra sĩ số học sinh

2.) Kiểm tra:

 -Nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi .

 -Nêu các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 3473Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 29, Bài 34: Nhân giống vật nuôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 29:
Ngày soạn:26-2-2007
Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: -Hiểu được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối giống vật nuôi 
Kỹ năng K: - Biết được phương pháp nhân giống thuần chủng vật nuôi .
Thái độ: -Yêu thích nghề chăn nuôi và ham thích học bộ môn cộng nghệ 
II./ Các công việc chuẩn bị: 
 -Nghiên cứu kĩ nội dung bài 34 sgk và tài liệu có liên quan .
 -Sưu tầm các tranh ảnh để minh hoạ .
III./ Các hoạt động dạy và học:
ổn định: Kiểm, tra sĩ số học sinh
Kiểm tra:
 -Nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi .
 -Nêu các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi 
Bài mới:
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Chọn phối :
1- Thế nào là chọn phối .
( sgk ) .
2- Các phương pháp chọn phối .
(sgk ) 
II> Nhân giống thuần chủng:
1- Nhân giống thuần chủng là gì? 
( sgk ) 
Ví dụ: sgk 
Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? 
( sgk ) 
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu mục tiêu bài học .
-Tác dụng của việc chọn giống và nhân giống là gì? 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về chọn phối .
-Thế nào là chọn phối? 
-Chọn phối có tác dụng gì? 
-Muốn nhân giống lên một giống tốt đã có thì người ta làm cách nào? cho ví dụ minh hoạ .
-Muốn lai tạo giống thì người ta là cách nào? cho ví dụ minh hoạ 
Hoạt động 3: Tìm hiểu về nhân giống thuần chủng .
-Nhân giống thuần chủng là gì? -Nêu mục đích của việc nhân giống thuần chủng .
Yêu cầu Hs lấy ví dụ .Y
-Yêu cầu Hs trả lời vào bảng mẫu sgk .
-Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?
-Đọc mục tiêu bài học .
-Tạo ra giống tốt đáp ứng được các yêu cầu chăn nuôi 
-Nêu như sgk .
-Chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống đó .
-Ví dụ: gà ri với gà ri (cùng giống với bố mẹ c) .
-Chọn ghép con đực với con cài khác giống nhau .
-Ví dụ: lợn Lanđơ rat với lợn -Món Cái (có các đặc điểm tốt của bố và mẹ c) 
-Là phương pháp chọn ghép đôi giao phối con đực với con cài cùng giống .
-Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, giữ vững và hoàn chỉnh đặc tính của giống đã có .
-Ví dụ 
-Nêu như sgk .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà:
 1 -Củng cố : -Gọi Hs đọc phần ghi nhớ sgk 
 -Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1,2 sgk 
2-Hướng dẫn học ở nhà 
- Bài vừa học: - Nắm được cách chọn phối và các phương pháp chọn phối giống vật nuôi
 -Trả lời câu hỏi 1,2 sgk 
- Bài sắp học: -Đọc kĩ nội dung bài 35 sgk 
 -Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ như mục I bài 35 sgk . Tiết sau thực hành 
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 34. Nhân giống vật nuôi (Tiết 29).doc