Tiết 3, Bài 3: Tế bào - Năm học 2011-2012

i. mục tiêu

1. kiến thức:

- nhận biết được thành phần cấu trúc cơ bản của t/b bao gồm: màng sinh chất, chất t/b, riboxôm, ti thể, bộ máy gôn gi, trung thể , nhân (nhiễm sắc thể, nhân con)

phân loại được chức năng từng cấu trúc của t/b ; chứng minh được t/b là đơn vị chức năng của cơ thể

2. kĩ năng: q/s tranh và mô hình tìm kiếm kiến thức, suy luận , h/đ nhóm

3. thái độ: giáo dục ý thức yêu thích môn học

ii. đồ dùng dạy học

1. g/v: - tranh vẽ hình 3.1 , 3.2 sgk , phiếu học tập

2. h/s: - đọc trước bài 3 , ôn tập cấu tạo t/b thực vật

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 02/01/2016 Lượt xem 492Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 3, Bài 3: Tế bào - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Soạn: 22/8/ 2011 
 Giảng: 24/8/ 2011
Tiết 3- Bài 3: tế bào
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được thành phần cấu trúc cơ bản của t/b bao gồm: màng sinh chất, chất t/b, riboxôm, ti thể, bộ máy gôn gi, trung thể , nhân (nhiễm sắc thể, nhân con)
Phân loại được chức năng từng cấu trúc của t/b ; chứng minh được t/b là đơn vị chức năng của cơ thể
2. Kĩ năng: q/s tranh và mô hình tìm kiếm kiến thức, suy luận , h/đ nhóm
3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học
1. G/v: - Tranh vẽ hình 3.1 , 3.2 sgk , phiếu học tập
2. H/s: - Đọc trước bài 3 , ôn tập cấu tạo t/b thực vật
III. Phương pháp
Đàm thoại, trực quan, hoạt động nhóm
IV. Tổ chức:
1. ổn định tổ chức: 8A : 8B:
2. Khởi động - Kiểm tra đầu giờ (5 phút ): 
? Em hãy nêu thành phần & chức năng của từng hệ cơ quan ?
?Trả lời bài tập số 1, 2 sgk tr.10
* Mở bài: Mọi bộ phận , cơ quan của cơ thể đều được cấu tạo từ t/b. Vậy t/b có cấu trúc & chức năng như thé nào ? Có phải t/b là đơn vị nhỏ nhất trong cấu tạo & hoạt động sống của cơ thể chúng ta tìm hiểu bài mới ngày hôm nay.
3. Bài mới: 
 H/đ của g/v và h/s
 Nội dung ghi bài
Hoạt động 1( 5 phút)
Mục tiêu: Nhận biết được thành phần cấu tạo của tế bào
- G/v thông tin: Một t/b điển hình gồm những thành phần cấu tạo nào hiểu được điều đó g/v hướng dẫn h/s q/s hình3.1 sgk tr.11 kết hợp nghiên cứu lệnh phần I
- Y/c thảo luận nhóm bàn thống nhất kết quả - dự kiến điền vào vở bài tập (1 phút)
- G/v treo hình 3.1 lên bảng
- Đ/d nhóm lên gắn tên các thành phần cấu tạo của t/b vào sơ đồ câm – nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & thông báo đáp án đúng
? Qua hình vẽ em rút ra kết luận về t/b ?
- H/s trả lời h/s khác bổ xung 
- G/v chốt kiến thức
Hoạt động 2( 15 phút)
Mục tiêu: Liệt kê được các chức năng của bộ phận trong tế bào
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin bảng 3.1 phần II tr.11 sgk
- G/v đưa ra phiếu học tập gồm các câu hỏi:
 + Màng sinh chất có vai trò gì ?
 + Lưới nội chất có vai trò gì trong h/đ sống của t/b ?
 + Năng lượng cần cho các h/đ lấy từ đâu ?
 + Tại sao nói nhân là trung tâm của t/b ?
 + Tại sao nói t/b là đơn vị chức năng của cơ thể ?
- Y/c thảo luận theo nhóm khăn trải bàn thống nhất kết quả (3 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo – treo kết quả - nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & bổ xung ý 5: cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản như trao đổi chất , sinh trưởng , sinh sản , di truyền đều được tiến hành ở t/b.
? Từ phân tích trên em hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất , chất t/b & nhân t/b ?
- Y/c thảo luận theo nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút) 
- Đ/d nhóm báo cáo – nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & đưa đáp án đúng:
 + Trao đổi chất , phân chia  đều thực hiện ở t/b
- G/v hướng dẫn h/s đọc lại phần chức năng của các bộ trong t/b – hướng dẫn h/s học theo sgk bảng 3.1 tr.11
- G/v thông tin: 
+ Thành phần quan trọng nhất trong nhân là nhiễm sắc thể thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể là AND ( axit đêoxiribônuclêic)đóng vai trò quyết định t/c sống của t/b & mang mã di truyền. 
+ Chất t/b thực chất là một phức hệ gồm nhiều bào quan (lưới nội chất , ribôxôm , ti thể , bộ máy gôngi)
Hoạt động 3( 5 Phút)
Mục tiêu: Nhận biết được các thành phần hoá học của tế bào
- G/v hướng dẫn h/s đọc thông tin phần III tr.12 sgk nắm bắt được thành phần hoá học của t/b gồm 2 phần là: vô cơ & hữu cơ
- Y/c thảo luận nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
- Đ/d nhóm báo cáo – nhóm khác bổ xung
- G/v nhận xét & chốt kiến thức
? Em cho biết các chất hoá học cấu tạo nên t/b có mặt ở đâu ?
? Em cho biết tại sao trong khẩu phần ăn của mỗi người cần có đủ: prôtêin , lipit , gluxit , vitamim , muối khoáng ?
Hoạt động 4( 5 phút)
Mục tiêu: Giaỉa thích được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
- G/v hướng dẫn h/s quan sát sơ đồ hình 3.2 kết hợp nghiên cứu lệnh phần VI sgk tr.12 
- Y/c thảo luận nhóm bàn thống nhất kết quả (2 phút)
? Qua sơ đồ em cho biết cơ thể lấy t/ă từ đâu ?
? T/ă được biến đổi & chuyển hoá như thế nào trong cơ thể ?
? Cơ thể lớn lên được do đâu ?
? Em chobiết giữa t/b & cơ thể có mối quan hệ như thế nào ?
? Em hãy lấy ví dụ để thấy mối quan hệ giữa chức năng của t/b với cơ thể & môi trường ? 
 ? Từ sơ đồ ttrên & kết qủa phân tích em cho biết h/đ sống của t/b ?
- H/s trả lời h/s khác bổ xung- G/v nhận xét & chốt kiến thức 
I. Cấu tạo tế bào.
- Tế bào gồm 3 phần:
 + Màng
 + Tế bào chất gồm các bào quan.
 + Nhân gồm nhiễm sắc thể , nhân con 
II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào.
- Học theo sgk bảng 3.1 tr.11
III. Thành phần hoá học của tế bào
- Tế bào gồm hỗn hợp nhiều chất hữu cơ & vô cơ.
 + Chất hữu cơ: 
 Protêin : C, H, N, O, S
 Gluxit : C, H, O
 Lipit : C, H, O
 Axit nucleic: ADN, ARN
 + Chất vô cơ: 
 Muối khoáng chứa Ca, K, Na, Cu
VI. Hoạt động sống của tế bào
- H/đ sống của t/b gồm trao đổi chất , lớn lên , phân chia , cảm ứng.
4. Kiểm tra đánh giá (5 phút ): 
 Hướng dẫn h/s làm bài tập số 1 tr.13 sgk
* Đáp án: 1 – c ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – e ; 5 - d
5. Hướng dẫn về nhà (1 phút ): - BTVN: 2 tr.13 sgk
* Hướng dẫn bài 2: Chức năng của t/b là thực hiện sự trao đổi chất & năng lượng cung cấp năng lượng cho mọi h/đ sống của cơ thể . Ngoài ra sự phân chia của t/b giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản, Như vậy, mọi h/đ sống của cơ thể đều liên quan đến h/đ sống của t/b nên t/b còn là đơn vị chức năng của cơ thể 
 - Học bài theo ghi nhớ & vở ghi + đọc trước bài 4 sgk
 - Đọc mục em có biết tr.13 sgk
 -----------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 3. Tế bào (2).doc