Tiết 33,34,35: Ôn tập và kiểm tra cuối năm - Phạm Thị Hiệp

 I. MỤC TIÊU:

 - Học sinh hát đúng giai điệu, thuộc lời ca 8 bài hát đã học.

 - Đọc lại 9 bài TĐN đã học, đọc đúng giai điệu, hát thuộc lời ca.

 - Ghi nhớ 4 nhạc sĩ trong SGK: Nhạc sĩ Hoàng Việt, NS Đỗ Nhuận, Nhạc sĩ Bê-Tô-Ven, NS Huy Du.

 - Kiểm tra cuối năm.

 II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:

 - Đàn or-gan.

 - Đĩa nhạc, Đài đĩa.

 - Nắm vững kiến thức bài dạy.

 

doc 7 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/09/2015 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 33,34,35: Ôn tập và kiểm tra cuối năm - Phạm Thị Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2009
Tiết 33,34,35: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
 I. Mục tiêu:
 - Học sinh hát đúng giai điệu, thuộc lời ca 8 bài hát đã học.
 - Đọc lại 9 bài TĐN đã học, đọc đúng giai điệu, hát thuộc lời ca.
 - Ghi nhớ 4 nhạc sĩ trong SGK: Nhạc sĩ Hoàng Việt, NS Đỗ Nhuận, Nhạc sĩ Bê-Tô-Ven, NS Huy Du.
 - Kiểm tra cuối năm.
 II. Giáo viên chuẩn bị:
 - Đàn or-gan.
 - Đĩa nhạc, Đài đĩa.
 - Nắm vững kiến thức bài dạy.
 III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động của 
 GV
 Nội dung
 Hoạt động của
 HS
GV kiểm tra sĩ số
- GV ghi bảng
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn
- GV treo ảnh
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
-GV đàn giai điệu
- GV đặt câu hỏi.
- GV hát.
- GV hỏi.
- GV đệm đàn và điều khiển.
- GV chỉ định
- GV ghi bảng
- GV hỏi
- GV ghi bảng
- GV hỏi
- GV đàn
- GV điều khiển
- GV đàn
- GV hướng đẫn
- GV đệm đàn
- GV chia nhóm, nhận xét.
- GV kiểm tra, cho điểm.
- GV ghi bảng
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn
- GV treo ảnh
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
- GV đàn
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
- GV hát
- GV hỏi
- GV điều khiển
- GV đàn giai điệu và bắt nhịp.
- GV kiểm tra
- GV ghi bảng
- GV hỏi
- GV đàn 
- GV điều khiển
- GV đệm đàn.
- GV chia nhóm.
- GV kiểm tra
- GV ghi bảng
- GV hướng dẫn
- GV treo ảnh
- GV hỏi
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn
- GV đặt câu hỏi.
- GV điều khỉên.
- GV cho điểm.
- GV ghi bảng
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn
- GV treo ảnh
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
- GV đàn
- GV hỏi
- GV hướng dẫn
- GV hát
- GV hỏi
- GV điều khiển
- GV đàn giai điệu và bắt nhịp.
- GV kiểm tra
- GV ghi bảng
- GV hỏi
- GV đàn 
- GV điều khiển
- GV đệm đàn.
- GV chia nhóm.
- GV kiểm tra
- GV ghi bảng
- GV hướng dẫn
- GV treo ảnh
- GV hỏi
- GV điều khiển
- GV hướng dẫn
- GV đặt câu hỏi.
- GV điều khiển.
- GV cho điểm.
- GV điều khiển.
1. ổn định tổ chức:
2. Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ.
3. Nội dung bài: 
 Tiết 33:
 Ôn tập và kiểm tra cuối năm (T1)
 Nội dung 1: Ôn 3 bài hát đã học.
- Cho HS xem ảnh, nghe nhạc, nhận biết tác giả và tên 3 bài hát đã học.
a) Xem ảnh, nhận biết tác giả bài hát:
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ Hoàng Long,Hoàng Lân, Lê Quốc Thắng.
? Đây là ảnh nhạc sĩ nào? Tác giả của bài hát nào đã học?
- Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng là bài hát “Mái trường mến yêu”, “ Lý cây đa” Dân ca quan họ Bắc Ninh, “Chúng em cần hòa bình” của nhạc sĩ Hoàng Long-Hoàng Lân, “ .
b) Nghe nhạc đoán tên bài hát:
- Đàn giai điệu câu nhạc sau:
? Hai câu nhạc trên trong bài hát nào? Do ai sáng tác?
- Câu 1: Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống trong bài “Mái trường mến yêu” sáng tác Lê Quốc Thắng.
- Câu 2: Trên trái đất không còn chiến tranh trong bài “Chúng em cần hòa bình” sáng tác Nhạc sĩ Hoàng Long-Hoàng Lân.
c) Nghe hát đoán tên bài:
- GV hát “ Bạn bè sống với nhau trong tình yêu thương”.
? Hãy nói tên bài hát này?
- Tương tự như vậy với 2 bài hát còn lại.
- Đàn giai điệu từng bài hát và bắt nhịp cho HS ôn lại 3 bài hát đã học: Mái trường mến yêu, Lý cây đa, Chúng em cần hòa bình.
Lưu ý: Khi hát kết hợp vỗ nhịp, phách.
- GV kiểm tra 5 học sinh trong lớp hát 3 bài trên . GV cho điểm.
Nội dung 2: Ôn tập nhạc lý:
? Nhịp 4/4 là gì? Hãy nêu những hiểu biết của em về nhịp 4/4 ? ( GV bổ sung nhắc lại cho điểm 2 HS ).
? Cung và nửa cung là gì? GV bổ sung những ý thiếu( Nếu có).
? Em hãy nêu tên và ý nghĩa của các loại dấu hóa? Dấu thăng, giáng, dấu bình.GV cho điểm.
? Quãng là gì ? Hãy thành lập và gọi tên các quãng đó ?
Nội dung 3: Ôn tập Tập đọc nhạc: 
 TĐN số 1,2,3
? Thang 5 âm gồm những âm nào ?
 ( Đô-Rê-Mi-Son-La-Đố).
? Thang 7 âm gồm những âm nào?
 ( Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si-Đố).
- GV đàn thang 5 âm và thang 7 âm cho HS nghe , phân biệt và đọc.
- Cho HS luyện gam Đô trưởng.
- Đàn bất kì một câu trong 3 bài TĐN số 1,2,3 cho HS nhận biết và đọc lên câu đó.
 * Ôn TĐN số 1: Ca ngợi Tổ quốc
 * Ôn TĐN số 2: ánh trăng
 * Ôn TĐN số 3: Đất nước tươi đẹp sao.
- Đệm đàn bắt nhịp cho HS đọc lần lượt từng bài TĐN kết hợp vỗ nhịp.
- Chia HS trong lớp thành 3 nhóm: Mỗi nhóm đọc hoàn chỉnh một bài TĐN. GV nhận xét từng nhóm. Sau đổi lại.
- Kiểm tra 7 em đọc nhạc và hát lời ca. GV cho điểm.
 Tiết 34:
 Ôn tập và tra cuối năm (T2)
Nội dung 1: Ôn ba bài hát đã học.
- Cho HS xem ảnh, nghe nhạc, nhận biết tác giả và tên 3 bài hát đã học.
a) Xem ảnh, nhận biết tác giả bài hát:
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ Đỗ Hòa An, Lê Toàn Hùng, Lê Minh Châu, Nguyễn Hải.
? Đây là ảnh nhạc sĩ nào? Tác giả của bài hát nào đã học?
- Nhạc sĩ Đỗ Hòa An là bài hát “Khúc hát chim Sơn ca”, “ Đi cắt lúa” Lê Minh Châu, “Khúc ca bốn mùa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải .
b) Nghe nhạc đoán tên bài hát:
- Đàn giai điệu câu nhạc sau:
? Hai câu nhạc trên trong bài hát nào? Do ai sáng tác?
- Câu 1: Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu trong bài “Khúc hát chim Sơn ca” sáng tác Đỗ Hòa An .
- Câu 2: Hạt nắng hạt nắng trên vai em đến trường trong bài “Khúc ca bốn mùa” sáng tác Nguyễn Hải.
c) Nghe hát đoán tên bài:
- GV hát “ Em cũng gọi được như Sơn ca”.
? Hãy nói tên bài hát này?
- Tương tự như vậy với 2 bài hát còn lại.
- Đàn giai điệu từng bài hát và bắt nhịp cho HS ôn lại 3 bài hát đã học: Khúc hát chim Sơn ca, Đi cắt lúa, Khúc ca bốn mùa.
Lưu ý: Khi hát kết hợp vỗ nhịp, phách.
- GV gọi lần lượt 5 HS lên trình bày 3 bài hát trên. GV cho điểm.
Nội dung 2: Ôn tập Tập đọc nhạc:
 TĐN số 4,5,6
? Hãy nhắc lại tên và các âm có trong bài TĐN số 4,5,6 ?
- TĐN số 4: “Mùa xuân về”
 ( Mi, Pha, Son, La, Si, Đô )
- TĐN số 5: “Em là bông hồng nhỏ”
 ( Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La )
- TĐN số 6: “ Xuân về trên bản”
 ( La, Đô, Rê, Mi, Son ).
? Hãy nhắc lại giọng của bài TĐN số 4,5,6 ?
- Cho HS luyện đọc gam Đô trưởng và La thứ .
- Đàn bất kì một câu trong bài TĐN số 4,5,6 cho HS nhận biết và đọc lên câu đó.
- Đệm đàn bắt nhịp cho HS đọc lần lượt từng bài TĐN, kết hợp gõ nhịp.
- Chia HS trong lớp thành từng nhóm đọc hoàn chỉnh ba bài TĐN . GV nhận xét từng nhóm.
- Kiểm tra 5 HS đọc nhạc. GV cho điểm.
Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:
a) Nhận biết chân dung nhạc sĩ đã học:
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ Hoàng Việt, Đỗ Nhuận .
? Nhìn ảnh chân dung trên em hãy cho biết đây là chân dung của nhạc sĩ nào? 
b) Nêu câu hỏi và nói lên tóm tắt của nhạc sĩ đó:
- Hướng dẫn HS ghi chép vào vở theo bảng lập các cột trên bảng lớp. Các mục và câu hỏi như sau:
? Tên đầy đủ của nhạc sĩ là gi? Còn có tên nào khác nữa ?
? Nhạc sĩ sinh bao giờ? Mất bao giờ?
? Quê gốc của nhạc sĩ ở đâu ?
? Những hoạt động chính của cuộc đời hoạt động ?
? Những tác phẩm chính, nhất là những ca khúc thiếu nhi được phổ biến nhất?
- Cho HS nghe qua đĩa nhạc bài hát:Nhạc rừng, Hành quân xa.
- Cho điểm 2 HS lập đúng các cột trên bảng lớp. 
 Tiết 35
 Ôn tập và kiểm tra cuối năm (T3)
Nội dung 1: Ôn hai bài hát đã học.
- Cho HS xem ảnh, nghe nhạc, nhận biết tác giả và tên bài hát đã học.
a) Xem ảnh, nhận biết tác giả bài hát:
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ Phạm Tuyên, Trịnh Công Sơn.
? Đây là ảnh nhạc sĩ nào? Tác giả của bài hát nào đã học?
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên là bài hát “Ca-Chiu-Sa”, “ Tiếng ve gọi hè”ểTịnh Công Sơn.
b) Nghe nhạc đoán tên bài hát:
- Đàn giai điệu câu nhạc sau:
? Hai câu nhạc trên trong bài hát nào? Do ai sáng tác?
- Câu 1: Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ trong bài “Ca-Chiu-Sa” Lời việt Nhạc sĩ Phạm Tuyên.
- Câu 2: Em đón mừng tiếng ve những ngày đầu mùa trong bài “Tiêng ve gọi hè” sáng tác Trịnh Công Sơn.
c) Nghe hát đoán tên bài:
- GV hát “ Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ”.
? Hãy nói tên bài hát này?
- Tương tự như vậy với bài hát còn lại.
- Đàn giai điệu từng bài hát và bắt nhịp cho HS ôn lại 2 bài hát đã học: Ca-Chiu-Sa, Tiếng ve gọi hè .
Lưu ý: Khi hát kết hợp vỗ nhịp, phách.
- GV gọi lần lượt 5 HS lên trình bày 3 bài hát trên. GV cho điểm.
Nội dung 2: Ôn tập Tập đọc nhạc:
 TĐN số 7,8,9.
? Hãy nhắc lại tên và các âm có trong bài TĐN số 7,8,9 ?
- TĐN số 7: “Quê hương”
 (La,Si, Đô,Rê, Mi, Pha, Son, La ).
- TĐN số 8: “Chú chim nhỏ dễ thương”
 ( Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La )
- TĐN số 9: “ Trường làng tôi”.
 ( Đô, Rê, Mi,Pha, Son, La,Si ).
? Hãy nhắc lại giọng của bài TĐN số 7,8,9 ?
- Cho HS luyện đọc gam Đô trưởng và La thứ .
- Đàn bất kì một câu trong bài TĐN số 7,8,9 cho HS nhận biết và đọc lên câu đó.
- Đệm đàn bắt nhịp cho HS đọc lần lượt từng bài TĐN, kết hợp gõ nhịp.
- Chia HS trong lớp thành từng nhóm đọc hoàn chỉnh ba bài TĐN . GV nhận xét từng nhóm.
- Kiểm tra 5 HS đọc nhạc. GV cho điểm.
Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:
a) Nhận biết chân dung nhạc sĩ đã học:
- Cho HS xem ảnh nhạc sĩ Bê-Tô-Ven, Huy Du.
? Nhìn ảnh chân dung trên em hãy cho biết đây là chân dung của nhạc sĩ nào? 
b) Nêu câu hỏi và nói lên tóm tắt của nhạc sĩ đó:
- Hướng dẫn HS ghi chép vào vở theo bảng lập các cột trên bảng lớp. Các mục và câu hỏi như sau:
? Tên đầy đủ của nhạc sĩ là gì? Còn có tên nào khác nữa ?
? Nhạc sĩ sinh bao giờ? Mất bao giờ?
? Quê gốc của nhạc sĩ ở đâu ?
? Những hoạt động chính của cuộc đời hoạt động ?
? Những tác phẩm chính, nhất là những ca khúc thiếu nhi được phổ biến nhất?
- Cho HS nghe qua đĩa nhạc bài hát Đường chúng ta đi và Bản giao hưởng số 9 “Bài ca hòa bình”..
- Cho điểm những HS còn lại. 
4. Cũng cố: 
- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học:
 Học hát.
 Nhạc lý.
 Tập đọc nhạc.
 Âm nhạc thường thức./.
LT báo cáo
- HS ghi vở
- HS thực hiện.
- HS thực hiện
- HS quan sát
- HS nhận biết ghi tên bài hát lên bảng.
- HS thực hiện
- HS nghe
 - HS nhận biết ghi tên bài hát và tác giả.
- HS nghe.
- HS trả lời.
- HS hát kết hợp vỗ nhịp. 
- HS trình bày.
- HS quan sát
- HS trả lời.
- HS theo dõi
- HS trả lời.
- HS nghe và đọc thang âm.
- Luyện gam
- Nhận biết và đọc.
- HS thực hiện
- HS đọc nhạc, vỗ nhịp.
- HS đọc hoàn chỉnh bài.
- HS trình bày.
- HS quan sát 
- HS thực hiện.
- HS thực hiện
- HS quan sát 
- HS trả lời.
- HS thực hiện
- HS nghe nhận biết.
- HS trả lời.
- HS thực hiện
- HS nghe
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS hát kết hợp vỗ nhịp, phách.
- HS trình bày.
- HS ghi vỡ.
- HS trả lời.
- HS luyện gam
-HS nghe, nhận biết và đọc. 
- HS đọc kết hợp gõ nhịp.
- Từng nhóm đọc bài.
- HS trình bày.
- HS ghi vỡ
- HS thực hiện.
- HS quan sát.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS ghi chép và lập bảng.
- HS trả lời.
- HS nghe, cảm nhận.
- HS ghi nhận.
- HS quan sát 
- HS thực hiện.
- HS thực hiện
- HS quan sát 
- HS trả lời.
- HS thực hiện
- HS nghe nhận biết.
- HS trả lời.
- HS thực hiện
- HS nghe
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS hát kết hợp vỗ nhịp, phách.
- HS trình bày.
- HS ghi vỡ.
- HS trả lời.
- HS luyện gam
-HS nghe, nhận biết và đọc. 
- HS đọc kết hợp gõ nhịp.
- Từng nhóm đọc bài.
- HS trình bày.
- HS ghi vỡ
- HS thực hiện.
- HS quan sát.
- HS trả lời.
- HS thực hiện.
- HS ghi chép và lập bảng.
- HS trả lời.
- HS nghe, cảm nhận.
- HS ghi nhận.
- HS thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 33 - 34 - 35. Ôn tập và kiểm tra cuối năm - Phạm Thị Hiệp – Trường THCS Bình Thịnh.doc