Tiết 45, Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh - Nguyễn Văn Lực

1. kiến thức

- trình bày được cấu tạo và chức năng của nơron, đồng thời xác định rõ nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh.

- phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh.

- phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

2. kĩ năng

- rèn luyện kĩ năng quan sát, liên hệ thực tế.

- kĩ năng hoạt động nhóm.

 3. thái độ:

 - giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể và hệ thần kinh.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 03/01/2016 Lượt xem 410Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 45, Bài 43: Giới thiệu chung về hệ thần kinh - Nguyễn Văn Lực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24 - Tiết: 45.
Ngày soạn: ./02/2010
Ngày dạy: . /102/2010
Chương IX
Thần kinh và giác quan
Bài : 43
Giới thiệu chung hệ thần kinh
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo và chức năng của nơron, đồng thời xác định rõ nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh.
- Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh.
- Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.
2. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, liên hệ thực tế.
- Kĩ năng hoạt động nhóm.
 3. Thái độ:
 - Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể và hệ thần kinh.
II. phương pháp dạy- học
- Vấn đỏp tỡm tũi.
- Trực quan.
 - Dạy học nhóm.
 III. phương tiện dạy- học
 - Tranh phóng to hình vẽ 43.1-2.
 IV. tiến trình dạy – học
	1. ổn định tổ chức lớp.
 2. Kiểm tra bài cũ.
 3. Bài mới.
Mở bài: Hệ thần kinh thường xuyên tiếp nhận kích thích từ môi trường và phản ứng lại các kích thích đó bằng sự điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của các nhóm cơ quan, hệ cơ quan. Giúp cơ thể luôn thích nghi với môi trường. Hệ thần kinh có cấu tạo và chức năng như thế nào, bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu.
Hoạt động 1
Nơron - đon vị chức năng của hệ thần kinh
Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo của một nơron điển hình và chức năng của nơron 
	Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung
- GV yêu cầu HS dựa vào bảng 43.1 và kiến thức đã học, hoàn thành bài tập mục 6:
+ Mô tả cấu tạo một nơron? 
+ Nêu chức năng cảu nơron?
- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận.
- Gv gọi một vài HS trình bày cấu tạo của nơron trên tranh.
- Cá nhân tự đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- HS quan sát kĩ hình, nhớ lại kiến thức à tự hoàn thành bài tập vào vở.
- Một vài HS đọc kết quả, lớp nhận xét bổ sung .
Cấu tạo của nơron.
+ Thân: Chứa nhân.
+ Các sợi nhánh: ở quanh thân.
+ Một sợi trục: thường có bao miêlin, tận cùng có cúc xi- náp.
+ Thân và sợi nhánh hình thành nên chất xám.
+ Sợi trục: chất trắng; dây thần kinh.
Chức năng của nơron.
+ Cảm ứng.
+ Dẫn truyền xung thần kinh.
Hoạt động 2
Các bộ phận của hệ thần kinh
Mục tiêu: 
- Hiểu được các cách phân chia hệ thần kinh theo cấu tạo và theo chức năng.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung
- GV thông báo có nhiều cách phân chia các bộ phận của hệ thần kinh, giới thiệu 2 cách phân chia:
+ Theo cấu tạo.
+ Theo chức năng.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 43.2, đọc kĩ bài tập à lựa chọn từ cụm từ điền vào chỗ trống.
- GV chính xác hoá kiến thức các từ cần điền: 1. Não, 2. Tuỷ sống, 3 và 4. Bó sợi cảm giác và bó sợi vận động.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK nắm được sự phân chia hệ thần kinh dựa vào chức năng.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
Phân biệt chức năng hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh dinh dưỡng?
- HS quan sát kĩ thảo luận hoàn chỉnh bài tập điền từ.
- Đại diện nhóm đọc kết qủ, các nhóm khác bỏo sung.
- Một vài HS đọc lại trước lớp thông tin đã hoàn chỉnh.
- HS tự thu thập kiến thức.
- HS tự nêu đực sự khac snhau về chữc năng của 2 hệ.
Cấu tạo.
Kết luận:
Như bài tập đã hoàn chỉnh.
Chức năng.
Hệ thần kinh vận động.
+ Điều khiển sự hoạt động của cơ vân.
+ Là hoạt động có ý thức.
Hệ thần kinh sinh dưỡng.
+ Điều hoà các cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sínhản.
 + Là hoạt động không có ý thức.
Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK
V. Kiểm tra đánh giá.
	 .. ..
1. Hoàn thành sơ đồ sau: Hệ thần kinh Tuỷ sống
 Bộ phận ngoại biên ..
 Hạch thần kinh
2. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.
VI. Dặn dò.
. Học bài theo câu hỏi SGK.
. Đọc mục “ Em có biết?”.
. Chuẩn bị thực hành: theo nhóm.
 HS: ếch (nhái, cóc) 1 con
 Bông thấm nước, khăn lau.
 GV: Bộ đồ mổ, giá treo ếch
 Cốc đựng nước
 Dung dich HCL 0,3 % ; 1%; 3%
Bổ sung kiến thức sau tiết dạy.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh - Nguyễn Văn Lực.doc