Tiết 53, Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản

I./ Mục tiêu:

1.) Kiến thức: -Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản

2.) Kỹ năng : -Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

3.) Thái độ : -Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản .

II./ Các công việc chuẩn bị :

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài 56 sgk và tài liệu có liên quan .

III./ Các hoạt động dạy và học :

1.) Ổn định : KTSS

2.) Kiểm tra : -Em hãy nêu các phương pháp thu hoặch tôm, cá

 -Tại sao phải bảo quản sản phẩm thủy sản ?

 

doc 2 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/09/2015 Lượt xem 1823Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 53, Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 53:
Ngày soạn:20-4-2009
Ngày dạy : 23-4-2009
Bài 56 : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
I./ Mục tiêu: 
Kiến thức: -Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản 
Kỹ năng : -Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
Thái độ : -Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản .
II./ Các công việc chuẩn bị : 
Nghiên cứu kĩ nội dung bài 56 sgk và tài liệu có liên quan . 
III./ Các hoạt động dạy và học :
Ổn định : KTSS
Kiểm tra : -Em hãy nêu các phương pháp thu hoặch tôm, cá 
 -Tại sao phải bảo quản sản phẩm thủy sản ? 
Bài mới : 
Nội dung
Phương pháp
Bổ sung 
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
I> Ý nghĩa :
 (sgk )
II> Một số biện pháp bảo vệ môi trường .
1- Các phương pháp xử lí nguồn nước 
a. Lắng (lọc )
b. Dùng hóa chất 
c. Nêu khi đang nuôi tôm, cá mà môi trường bị ô nhiễm, có thể xử lí: (sgk ) 
2- Quản lí 
 (sgk )
III> Bảo vệ nguồn lợi thủy sản :
1- Hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước
 ( sgk ) 
2- Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thủy sản .
 ( sơ đồ 17 sgk ) 
3- Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lí .
 ( sgk ) 
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học 
-Gv nêu mục tiêu bài học 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản .
-Tạisaophải bảo vệ môi trường ? 
-Các thủy vực bị ô nhiễm do nguồn nước thải nào ? 
-Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản .
Hoạt động 3 : Tìm hiểu một số biện pháp bảo vệ môi trường .
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm về xử lí nguồn nước như sgk và trong thực tế .
-Gv kết luận và nêu các phương pháp như sgk .
-Để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người, nười ta đã thực hiện một số biện pháp nào ? 
Hoạt động 4 : Tìm hiểu một số biện pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
-Yêu cầu Hs đọc phần ý nghĩa sgk .
-Yêu càu Hs đọc và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi sgk 
-Yêu cầu Hs đọc sơ đồ 17 sgk 
-Tại sao khi khai thác nguồn lợi thủy sản không hợp lí có ảnh hưởng xấu đến môi trường nuôi thủy sản? 
-Nêu các nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thủy sản ?
-Yêu cầu Hs cho ví dụ .
-Yêu cầu Hs thảo luận về các phương pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
-Gv kết luận 
-Đọc mục tiêu của bài học .
-Nêu lên tác hại của môi trường bị ô nhiễm .
-Do hai nguồn nước đã nêu ở sgk .
-Nêu ý nghĩa (sgk )
-Thảo luận .
-Cử đai diện nhóm nêu kết quả 
-Bổû sung
-Nêu như sgk .
-Đọc phần ý nghĩa 
-Thảo luận để đưa ra : 
” nước ngọt “tuyệt chủng”
..” khai thác “  “ giảm sút” ..
” số lượng ” ”kinh tế ”
-Vì khai thác với cường độ cao mang tình tuyệt chủng 
-Nêu nguyên nhân như sgk 
-Nêu ví dụ trong thực tế .
 -Thảo luận và đưa ra được 4 phương pháp như sgk .
IV./ Củng cố và hướng dẫn tự học ở nhà :
Củng cố : Gọi Hs đọc phần ghi nhớ của bài học .
 -Gv hệ thống lại nội dung kiến thức cảu bài .
 -Hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi sgk sau bài học . 
Hướng dẫn học ở nhà 
 - Bài vừa học: -Nắm được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản và biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản . 
 -Trả lời câu hỏi 1đến cau hỏi 5 sgk 
 - Bài sắp học : -Ôân tập những nội dụng trọng tâm trong phần thủy sản.
V./ Kiểm tra :

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 56. Bảo vệ môi trường và nguòn lợi thủy sản.doc