Tiết 9, Bài 8: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010-1225)

1 MỤC TIÊU:

 1.1. Kiến thức:

- Học sinh biết được một số kiến thức chung về Mĩ Thuật thời Lý.

- Học sinh hiểu giá trị nghệ thuật đặc sắc của nền mĩ thuật thời Lý.

 1.2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được nhận thức đúng đắn về truyền thống dân tộc.

- Học sinh thực hiện thành thạo việc nhận xét đánh giá giá trị nghệ thuật của nền mĩ thuật thòi Lý.

 1.3. Thái độ :

-Thói quen: Học sinh biết tự hào về di sản của ông cha ta để lại về bản sắc độc đáo của nghệ thuật dân tộc.

_ Tính cách: Học sinh tự ý thức giữ gìn nét văn hóa dân tộc mình.

2 NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Học sinh hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lý.

 - Đặc điểm của mĩ thuật thời Lý.

3 CHUẨN BỊ:

3.1 Giáo Viên :

- Hình ảnh một số tác phẩm, công trình Mĩ Thuật thời Lý.

3.2 Học Sinh:

- Sưu tầm tranh , ảnh có liên quan đến Mĩ Thuật thời Lý.

 

doc 4 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 5247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 9, Bài 8: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010-1225)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9: - Tiết PPCT: 9
Ngày dạy:/./
Bài : 8 Thường thức mĩ thuật.
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ
( 1010 – 1225 )
1 MỤC TIÊU:
 1.1. Kiến thức: 
- Học sinh biết được một số kiến thức chung về Mĩ Thuật thời Lý.
- Học sinh hiểu giá trị nghệ thuật đặc sắc của nền mĩ thuật thời Lý.
 1.2. Kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được nhận thức đúng đắn về truyền thống dân tộc.
- Học sinh thực hiện thành thạo việc nhận xét đánh giá giá trị nghệ thuật của nền mĩ thuật thòi Lý.
 1.3. Thái độ :
-Thói quen: Học sinh biết tự hào về di sản của ông cha ta để lại về bản sắc độc đáo của nghệ thuật dân tộc. 
_ Tính cách: Học sinh tự ý thức giữ gìn nét văn hóa dân tộc mình.
2 NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Học sinh hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lý.
 - Đặc điểm của mĩ thuật thời Lý.
3 CHUẨN BỊ:
3.1 Giáo Viên : 
Hình ảnh một số tác phẩm, công trình Mĩ Thuật thời Lý.
3.2 Học Sinh:
Sưu tầm tranh , ảnh có liên quan đến Mĩ Thuật thời Lý.
4 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 4.1. ổn định tổ chức và kiểm diện:
 6A1:. 6A2:.. 6A3:.. 6A4:.
 4.2. Kiểm tra miệng
Câu 1: ( Kiểm tra bài cũ ) GV trả bài kiểm tra và nhận xét bài.
Câu 2: ( Kiểm tra các nội dung tự học ) Em hãy cho biết nội dung bài học ngày hôm nay gồm mấy phần? 
TL: Gồm 2 phần:+ Vài nét về bối cảnh lịch sử.
 + Sơ lược về mĩ thuật thời Lý.
GV nhận xét đánh giá.
 4.3. Tiến trình bài học 
 Giới thiệu bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: ( 10p )Tìm hiểu khái quát về hoàn cảnh xã hội thời Lý
Mục tiêu:
- HS biết khái quát về hoàn cảnh xã hội thời Lý.
- HS hiểu sự ảnh hưởng của xã hội đến nền mĩ thuật thời Lý.
Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bối cảnh lịch sử .
HS tóm tắt:
Vua Lý Thái Tổ, với hoài bão xây dựng đất nước độc lập tự chủ đã dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La và đổi tên là Thăng Long (Hà Nội ngày nay); sau đó Lý Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt.
Có nhiều chủ trương, chính sách tiến bộ
Đạo Phật đi vào cuộc sống khơi nguồn cho nghệ thuật phát triển.
GV nhận xét bổ sung:
Đất nước ổn định, cường thịnh; ngoại thương phát triển với ý thức dân tộc trưởng thành đã tạo điều kiện để xây dựng một nền văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc và toàn diện.
* Hoạt động 2:( 25p )Tìm hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lý
 Mục tiêu:
- HS biết khái quát về mĩ thuật thời Lý.
- HS hiểu giá trị của nền mĩ thuật Việt Nam.
- GV chia nhóm (4 nhóm) thảo luận thời gian 5 phút.
HS các nhóm trình bày:
Nhóm 1: Nghệ thuật kiến trúc thời Lý như thế nào?
HS nhóm 1 trình bày
_ Nghệ thuật kiến trúc gồm:
 + Kiến trúc cung đình: Kinh thành Thăng Long. 
Là một quần thể kiến trúc gồm có 2 lớp: Bên trong gọi là hoàng thành (là nơi ở, nơi làm việc của vua và hoàng tộc; có nhiều cung điện: Càn Nguyên, Giảng Võ,...)
Bên ngoài gọi là kinh thành (là nơi ở và sinh hoạt của các tầng lớp xã hội: hồ Dâm Đàm, Văn Miếu- Quốc Tử Giám...)
 + Kiến trúc phật giáo:
Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo được xây dựng do Phật giáo rất thịnh hành.
Kiến trúc Phật giáo thường to lớn và được đặt nơi có cảnh quan đẹp; các Tháp và chùa: Tháp Phật Tích, Tháp Chương Sơn, chùa Một Cột, Chùa Dạm...
HS nhận xét bổ sung.
GV nhận xét chốt ý.
Nhóm 2: Thời Lý có những nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí nào?
HS nhóm 2 trình bày:
Tượng: Nhà Lý có nhiều tác phẩm bằng đá như tượng phật Thế Tôn, tượng A-Di-Đà bằng đá xanh, cho thấy tài năng điêu luyện nghệ nhân tạc tượng thời Lý.
Chạm khắc: Thời Lý rất tinh xảo với các loại hình : hoa, lá, mây, sóng, nước Đặc biệt là chạm khắc Rồng rất hiền lành và mềm mại.
HS nhận xét.
GV nhận xét chốt y.ù
Nhóm 3: Ở thời Lý nghệ thuật Gốm phát triển như thế nào?
HS nhóm 3 trình bày
Vào thời Lý nước ta có những trung tâm sản xuất gốm nổi tiếng như ở Thăng Long, Bát Tràng, Thanh Hoá
Gốm men ngọc, men trắng ngà, men da lươn  có nhiều hình dáng và trang trí khác nhau.
HS nhận xét bổ sung.
GV nhận xét chốt ý.
Nhóm 4: Hãy nêu những đặc điểm của mĩ thuật thời Lý ?
HS nhóm 4 trình bày:
Có các công trình kiến trúc qui mô lớn
Điêu khắc, trang trí và đồ gốm đã phát huy được nghệ thuật truyền thống, kết hợp với tinh hoa dân tộc
Mĩ thuật thời Lý phát triển rực rỡ, của nền mĩ thuật Việt Nam.
HS nhận xét bổ sung.
GV nhận xét chốt ý.
I. Vài nét về bối cảnh lịch sử:
Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành là Thăng Long 
Đạo Phật đi vào cuộc sống của người dân
Nghệ thuật phát triển mạnh về kiến trúc, điêu khắc và hội hoạ
II. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý:
1 Nghệ thuật kiến trúc: 
a) Kiến trúc cung đình:
Xây dựng thành Thăng Long
Xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám
Xây dựng cung điện
b) Kiến trúc phật giáo:
 _ Xây dựng nhiều công trình kiến trúc phật giáo như chùa 1 cột, chùa Phật Tích, 
2 Nghệ thuật điêu khắc và trang trí:
 a) Tượng: Nhà lý có nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá như tượng A – Di – Đà , Pho tượng Phật Thế Tôn
 b) Chạm khắc: Thời Lý rất tinh xảo với các loại hình : hoa, lá, mây, sóng, nước
 - Đặc biệt là Rồng Việt Nam
3 Nghệ thuật Gốm:
_ Phát triển và nổi tiếng: gốm Bát Tràng, Thăng Long, Thanh Hoá. Gốm men ngọc, men da lươn
III. Đặc điểm của mĩ thuật thời Lý:
Có các công trình kiến trúc qui mô lớn
Điêu khắc, trang trí và đồ gốm đã phát huy được nghệ thuật truyền thống, kết hợp với tinh hoa dân tộc
Mĩ thuật thời Lý phát triển rực rỡ.
4.4. Tổng kết
 _ GV đặt câu hỏi:
? Các công trình thời Lý có qui mô như thế nào? (có qui mô lớn, đặt tại các nơi có địa hình thuận lợi, đẹp và thoáng đãng)
? Vì sao kiến trúc phật giáo ở thời Lý phát triển? (Đạo Phật được đề cao)
? Đồ gốm thời Lý đã được sáng tạo như thế nào (Đã có những trung tâm sản xuất nổi tiếng, chế tác được các loại men gốm quí như men ngọc, men trắng ngà,... hình dáng gốm thanh thoát và trang trọng)
HS trả lời.
GV nhận xét bổ sung.
4.5. Hướng dẫn học tập
Đối với bài học ở tiết này: Về nhà học bài và đọc bài ở SGK.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Chuẩn bị bài 10 : “ MỘT SỐ CƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ”
 + Tìm hiểu nội dung bài học.
+ Sưu tầm tranh ảnh về cơng trình mĩ thuật thời Lý.
5 PHỤ LỤC
SGK Mĩ thuật 6
SGV Mĩ thuật 6
Tranh ảnh minh họa. 

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 8. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225) (3).doc