Tin học - Công thức đánh số thứ tự riêng từng lớp trong excel

Chúng tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp Công thức đánh SỐ THỨ TỰ riêng từng lớp - Trong danh sách học sinh toàn trường rất nhanh (không cần gõ thủ công STT từng lớp). Thậm chí máy tự động đếm luôn số học sinh được xét thưởng của riêng từng lớp.

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 201Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học - Công thức đánh số thứ tự riêng từng lớp trong excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công thức đánh SỐ THỨ TỰ riêng từng lớp Trong Excel 
(Hoàn toàn mới)
	Chúng tôi xin chia sẻ với quý đồng nghiệp Công thức đánh SỐ THỨ TỰ riêng từng lớp - Trong danh sách học sinh toàn trường rất nhanh (không cần gõ thủ công STT từng lớp). Thậm chí máy tự động đếm luôn số học sinh được xét thưởng của riêng từng lớp.
1.Minh họa:
-Chúng tôi chỉ minh họa một Khối và tượng trưng một số học sinh trong mỗi lớp.
2.Lập Công thức: Có hai công thức: một Công thức để đánh STT học sinh từng lớp ; một Công thức để đếm số học sinh được xét thưởng riêng từng lớp.
a/Công thức để đánh STT học sinh từng lớp:
-Tại A3, ta gõ công thức:
=IF(F3="LỚP","",COUNTIFS($A$2:A2,">"&0,$F$2:F2,F3)+1)
-Enter và Copy (kéo) Công thức xuống hết danh sách.
*Kết quả:Ta đã lập STT từng lớp.
*Giải thích Công thức:
=IF(F3="LỚP","",COUNTIFS($A$2:A2,">"&0,$F$2:F2,F3)+1)
-Nếu F3 = “LỚP” thì “bỏ ô trống” (nghĩa là không ghi 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B,..., 3A,..., 4A,.... 5A. 5B, 5C, 5D....). Như ô đó thuộc hàng Tiêu đề.
-Còn lại: tức là thuộc lớp nào? Vậy: Phải đếm có điều kiện:
	*ĐK 1:Từ ô “Tiêu đề $A$2 đến ô lập Công thức phải “tăng lên” và 0 (nó là Ô ở hàng tiêu đề).
	*ĐK 2: Từ ô “Tiêu đề $F$2 đến ô lập Công thức Phải giống với ô lập Công thức (tức là cùng lớp) ; nếu khác lớp thì đếm lại từ đầu.
-Cộng với 1 (+1) có nghĩa Ô trước đó STT là 0 thì (+1) tức là STT: 1; trước đó STT là 2 thì (+1) tức là STT: 2
 	(Hơi khó hiểu ????)
b/Công thức để đếm số HS được thưởng riêng từng lớp:
-Tại B3, ta gõ Công thức:
=IF(G3"x","",COUNTIFS($B$2:B2,">"&0,$F$2:F2,F3)+1) 
-Enter và kéo công thức xuống hết DS.
-Kết Quả:
Nếu các bạn áp dụng Công thức trên vào Bảng biểu riêng của các bạn thì bạn phải sửa lại Địa chỉ Ô cho phù hợp. (các bạn nên thực hành như Bảng trên nhiều lần cho quen trước khi lập Bảng biểu khác.)
Xin chia sẻ.
LGB

Tài liệu đính kèm:

  • docCong_thuc_STT_tu_dong_tung_lop_trong_Excel.doc