Tin học - Hàm Mid trong Excel

A.Dành cho người mới học:

I.Giới thiệu: Hàm Mid thuộc nhóm Hàm Text để trích xuất một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản.

II. Cú pháp

=MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

- text: là chuỗi văn bản gốc để trích xuất.

- start_num: là vị trí thứ mấy bắt đầu cần trích xuất ký tự trong chuỗi văn bản, tính từ bên trái sang (ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản là 1, ký tự thứ hai là 2 ).

- num_chars: số ký tự mà các bạn muốn trích xuất ra từ chuỗi văn bản.

Ghi chú

- Nếu start_num nhỏ hơn 1 thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- Nếu start_num lớn hơn độ dài chuỗi văn bản, thì hàm trả về chuỗi rỗng.

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học - Hàm Mid trong Excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÀM MID TRONG EXCEL
A.Dành cho người mới học:
I.Giới thiệu: Hàm Mid thuộc nhóm Hàm Text để trích xuất một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản.
II. Cú pháp
=MID(text, start_num, num_chars)
Trong đó: 
- text: là chuỗi văn bản gốc để trích xuất.
- start_num: là vị trí thứ mấy bắt đầu cần trích xuất ký tự trong chuỗi văn bản, tính từ bên trái sang (ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản là 1, ký tự thứ hai là 2). 
- num_chars: số ký tự mà các bạn muốn trích xuất ra từ chuỗi văn bản.
Ghi chú
- Nếu start_num nhỏ hơn 1 thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!. 
- Nếu start_num lớn hơn độ dài chuỗi văn bản, thì hàm trả về chuỗi rỗng.
Ví dụ 1:
-Cắt ra 10 ký tự từ chuỗi “Ngày Khai Giảng” bắt đầu từ vị trí thứ 6.
-Tại bất cứ ô nào trong Excel, ta gõ Công thức:
=MID(“Ngày Khai Giảng”,6,10) -->Enter
-Kết quả:
-Giải thích:
+ “K” là ký tự thứ 6 trong chuỗi “Ngày*Khai Giảng” vì khoảng trắng trong chuỗi được xem là 1 ký tự
+ “Khai Giảng” là 10 ký tự.
Ví dụ 2:
Dựa vào bảng Danh sách học viên yêu cầu lọc ra được mã tỉnh của học viên với hai ký tự ở giữa.
- Nhập công thức tại Ô D4 như sau: = MID (B4,3,2) 
- Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức.
*Kết quả:
B.Dành cho “cấp cao”:
-Ví dụ ở minh họa trên, chúng ta có MÃ TỈNH nhưng có thể không biết là tỉnh nào?
-Vậy thì phải kết hợp Hàm MID với các Hàm khác để tìm tên tỉnh:
1/Kết hợp với Hàm VLOOKUP :
a/Giải từng phân:
*Tại D4, bạn gõ: =Mid(B4.3,2) rồi:
*Tại E4, bạn gõ:
=VLOOKUP(VALUE(D4),$B$12:$C$19,2,0)
*Enter rồi kéo công thức xuống cuối danh sách.
Kết quả: 
Ghi chú:
*Hàm VLOOKUP là hàm TÌM KIẾM THEO CỘT
Cú pháp:
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
Trong đó:
lookup_value: giá trị cần dò tìm 
table_array: vùng điều kiện tức là một vùng để dò tìm lookup_value, cột đầu tiên trong table_array sẽ dùng để dò tìm giá trị lookup_value. (table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với lookup_value, đồng thời table_array có thể cùng file hoặc khác file với lookup_value.) 
col_index_num: dùng để chỉ định thứ tự cột trong table_array để trả về giá trị tương ứng tính từ cột đầu tiên là 1 
range_lookup: Kiểu tìm kiếm: 0 hoặc 1
*Hàm Value để biến Số kiếu chữ (Text) Thành “số thật”
b/Kết hợp (Giải gộp)
2/Kết hợp với Hàm IF- giải gộp:
*Tại D4, bạn gõ công thức:
	=IF(B40,VLOOKUP(VALUE(MID(B4,3,2)),$B$12:$C$19,2,0),"")
3.Công thức khác:
Hai công thức khác nhau cùng cho một kết quả:
a/công thức minh họa trên:
=IF(B40,VLOOKUP(VALUE(MID(B4,3,2)),$B$12:$C$19,2,0),"")
b/Công thức minh họa dưới:
=IF(B40,VLOOKUP(MID(B4,3,2)*1,$B$12:$C$19,2,0),"")
*Khác nhau: Công thức a, trước Hàm Mid là Hàm Value ; Công thức b, sau Hàm Mid là *1 (nhân 1)
c/Công thức khác nữa:
=IF(B4=0,"",VLOOKUP(MID(B4,3,2)*1,$B$12:$C$19,2,0))
	Chúng tôi vừa chia sẻ các ví dụ minh họa dùng Hàm MID từ dễ đến phức tạp.... Tuy nhiên còn rất nhiều “tình huống” khác nữa........
ví dụ: Tại D4, để thêm “Tỉnh”, ta gõ Công thức 
="Tỉnh"&" "&IF(B4=0,"",VLOOKUP(MID(B4,3,2)*1,$B$12:$C$19,2,0))
Xin Chia sẻ!

Tài liệu đính kèm:

  • docCach_dung_Ham_MID_trong_EXCEL.doc