10. Trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng Trong hình 61, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA= MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.