9. Tam giác

1. Tam giác ABC là gì? Nhìn hình 53, ta thấy tam giác ABC Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, Bc, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng Ba đoạn thẳng AB, BC, CA là ba cạnh của tam giác
Tiết 26: Tam giác

Tiết 26: Tam giác

640 lượt xem