Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Cường độ dòng điện chạy qua một dân dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dân dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ ( U= 0, I= 0)