Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây: I= U/R Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức: R= U/ I