Bài 5. Đoạn mạch song song

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: - Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I= I1+ I2 - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U= U1= U2 - Điện trở tương đương được tính theo công thức: 1/Rtd= 1/R1+ 1/ R2 - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: I1/I2= R2/ R1