Bài 9. Sự phục thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn nhiệt càng tốt Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn: R= ρl/S