Bài 10: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng

-Làm C6, C7

-Học, ghi nhớ trang 38

-Đọc có thể em chư biết.

-Chuẩn bị bài thực hành: Xác định khối lượng riêng của sói.

-làm báo cáo thực hành theo mẫu trang 40

 

ppt 14 trang Người đăng giaoan Lượt xem 1226Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 10: Khối lượng riêng và trọng lượng riêng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Nêu hệ thức liên hệ giữa khối lượng và trong lượng của cùng một vật ?2/ Áp dụng đổi các đơn vị sau :	m = 350g => P = N?	P = 1250N => m = kg?P = 10.m3,5KIỂM TRA BÀI CŨ125 Ở Ấn Độ , thời cổ xưa , người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất , có khối lượng đến gần mười tấn . Làm thế nào để “Cân ” được chiếc cột đó BÀI 10:KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TIẾT 12- BÀI 11I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng1. Khối lượng riêng: C1 : Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột , xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột 1 dm3Cho biết cột có thể tích V = 0,9 m3 Và cứ 1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg. Em hãy tính khối lượng của chiếc cột Vậy Khối lượng riêng của sắt: 7800 kg /m3Do đó V= 0,9 m3 thì có khối lượng làVậy khi V = 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng làsắt nguyên chất có khối lượng là 7,8 (kg)7800 (kg)7800 x 0,9 = 7020 (kg)= 0,001 m3KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TIẾT 12- BÀI 11I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng1. Khối lượng riêng:+ Khối lượng của một mét khối của một chất được gọi là khối lượng riêng của chất đó+ Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối ,kí hiệu là(kg/m3)2. Bảng khối lượng riêng của một số chất: SÁCH BÀI TẬP11.1 Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh , ta cần dùng những dùng cụ gì ? Giải thích?A . Chỉ cần dùng một cái cân B . Chỉ cần dùng một cái lực kế C . Chỉ cần dùng một cái bình chia độ D . Cần dùng một cái cân và một bình chia độ DChất rắn Khối lượng riêng (kg/m3 )Chất lỏngKhối lượng riêng (kg/m3 )Chì 11300Thủyngân13600Sắt 7800Nước1000Nhôm2700Ét xăng700Đá (Khoảng ) 2800Dầu hỏa(khoảng) 800Gạo (khoảng) 1200Dầu ăn(khoảng)800Gỗ tốt (khoảng) 800Rượu cồn(khoảng)790 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất * Khoái löôïng rieâng cuûa saét laø 7800 kg/m3 coù nghóa laø 1 m3 saét coù khoái löôïng laø 7800kg* Khoái löôïng rieâng cuûa nhoâm laø 2700 kg/m3 coù nghóa 1m3 nhoâm coù khoái löôïng laø2700kg * Khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1000 kg/m3 coù nghóa laø_________________________________ 1 m3 nöôùc coù khoái löôïng laø 1000kg KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TIẾT 12- BÀI 11I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng1. Khối lượng riêng:+ Khối lượng riêng của một chất được xác định là khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó+ Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)2. Bảng khối lượng riêng của một số chất: 3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng 3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng C2 : Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5 m3 Suy ra m( kg) = 2600 kg/m3 x 0,5m3 = 1300 kg m Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng = - Khối lượng riêng: D ( kg / m3 ) Khối lượng: m ( kg ) Thể tích: V (m3 )xD V Giải Ta có:1m3 đá có khối lượng 2600kg thì 0,5m3 đá có khối lượng là m(kg)SÁCH BÀI TẬP 11.2, Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng397g và có thể tích 320 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị (kg/m3)= 0,397 (kg)V = 320 (cm3)Tính D = ? (kg/m3)Giải Khối lượng riêng của sữa trong hộpm = 397 (g)= 0,00032(m3)Tóm tắtTrọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó 2. Đơn vị trọng lượng riêng là niuton trên mét khối N/ m3 C4d là  P là ..V là ..trọng lượng ( N)trọng lượng riêng( N/ m3 )thể tích ( m3 )3. Dựa vào công thức P = 10 m Tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D: d = 10 D Khối lượng riêngTrọng lượng riêng.KHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TIẾT 12- BÀI 11Vậy công thức tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D: d = 10 D 3.Chất rắn / lỏngKhối lượng riêng (kg/m3 )Trọng lượng riêng (N/m3 )Chì 11300Sắt 7800Ét xăng700Dầu hỏa(khoảng) 800Dầu ăn(khoảng)800Rượu cồn(khoảng)790780007000Khoảng 8000Khoảng 8000Khoảng7900113000Khối lượng của chiếc dầm sắt C6 : Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3Giải Ta có V = 40 (dm3) = 0,04 (m3) Tính m = ? 	P = ? m = V.D =Biết D = 7800 (kg/m3)Trọng lượng chiếc dầm sắt P = m.10 = 312 x 10 = 3120 (N)III. Xác định trọng lượng riêng của một chấtKHỐI LƯỢNG RIÊNG & TRỌNG LƯỢNG RIÊNG TIẾT 12- BÀI 11Tóm tắt0,04 . 7800= 312 (kg) khi m = 1T = 1000 kg khi m= 15 kg thì V = 10 lít = 10 d m3 = 0,01 m3SÁCH BÀI TẬP 11.3 Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg 	a. Tính thể tích của 1 tấn cát b. Tính trọng lượng của một đống cát 3 m3 Khối lượng riêng của cátThì V = ? (m3)a/ Thể tích của 1T cátb/ Trọng lượng của cát có thể tích V = 3 m3d = 10.D = 10 . 1500 = 15000 (N/ m3)Tìm d = ? (N/m3)Giải D=m/v D=15/0,01=1500(kg/m3)P = d.V = 15.000 N/ m3 . 3 m3 = 45000 (N)P=d.VSÁCH BÀI TẬP 11.4. 1kg kem giặt Viso có thể tích 900cm3 . Tính khối lượng riêng của kem giặt Viso và so sánh với khối lượng riêng của nướcm = 1 (kg)V = 900 (cm3) = 0,0009(m3)Tính D = ? (kg/m3)Khối lượng riêng của kem giặt visoKhối lượng riêng của nướcD = 1.000 (kg/m3)Vậy Dkem > Dnước Giải 11.5/ Một hòn gạch 2 lỗ có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 1200 cm3. Một lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch Thể tích của gạch làm hòn gạch V =1200 cm3 - (192 cm3 . 2) = 816 cm3 =0,000816 m3Khối lượng riêng của gạch Trọng lượng riêng của gạch d = 10 . D = 1960,8 .10 = 19608 (N/ m3) SÁCH BÀI TẬP V1lỗ = 192 cm3m = 1,6 (kg)V = 1200 (cm3)D = ? (kg/m3)d = ? (N/m3)TìmGiải Dặn Dò-Làm C6, C7-Học, ghi nhớ trang 38-Đọc có thể em chư biết.-Chuẩn bị bài thực hành: Xác định khối lượng riêng của sói.-làm báo cáo thực hành theo mẫu trang 40

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng.ppt