Chương I: CƠ HỌC

Lực là gì? Trọng lực là gì? Khối lượng là gì? Đo độ dài,thể tích, lực, khối lượng như thế nào? Có những máy cơ đơn giản thường dùng nào? Chúng giúp ích gì cho hoạt động của con người?