Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc - Phạm Đình Dũng

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

Phần lớn các chất nỏng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy.

Nhiệt độ nóng chảy các chất khác nhau là khác nhau.

Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

 

ppt 17 trang Người đăng giaoan Lượt xem 969Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc - Phạm Đình Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học hôm nayLớp 6B-Môn Vật lí	GV: PHẠM ĐÌNH DŨNGĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS ĐĂKR’ÔNGTượng Huyền Thiên Trấn Vũ§24.SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY1.Thí nghiệm§24.SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY1.Thí nghiệm2.Phân tích kết quả thí nghiệm.Thời gian đun(phút)Nhiệt độ (0C)Thể rắn hay lỏng060rắn163rắn266rắn369rắn472rắn575rắn677rắn779rắn880Rắn và lỏng980Rắn và lỏng1080Rắn và lỏng1180Rắn và lỏng1281lỏng1382lỏng1484lỏng1586lỏng§24.SỰ NÓNG CHẢY VÀ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY1.Thí nghiệm2.Phân tích kết quả thí nghiệm.Nhiệt độ(0C)8684828180797775726966636261600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TG(phút)Thời gian đun(phút)Nhiệt độ (0C)Thể rắn hay lỏng060rắn163rắn266rắn369rắn472rắn575rắn677rắn779rắn880Rắn và lỏng980Rắn và lỏng1080Rắn và lỏng1180Rắn và lỏng1281lỏng1382lỏng1484lỏng1586lỏngNhiệt độ(0C)8684828180797775726966636261600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TG(phút)Thời gian đun(phút)Nhiệt độ (0C)Thể rắn hay lỏng060rắn163rắn266rắn369rắn472rắn575rắn677rắn779rắn880Rắn và lỏng980Rắn và lỏng1080Rắn và lỏng1180Rắn và lỏng1281lỏng1382lỏng1484lỏng1586lỏngNhiệt độ(0C)8684828180797775726966636261600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TG(phút)Thời gian đun(phút)Nhiệt độ (0C)Thể rắn hay lỏng060rắn163rắn266rắn369rắn472rắn575rắn677rắn779rắn880Rắn và lỏng980Rắn và lỏng1080Rắn và lỏng1180Rắn và lỏng1281lỏng1382lỏng1484lỏng1586lỏngC1.Khi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?Đường biểu diễn từ phút thứ 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?C1.Nhiệt độ băng phiến tăng.Từ phút thứ 0 đến phút thứ 6:Đoạn thẳng nằm nghiêng.C2.Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy?Lúc này,băng phiến tồn tại ở những thể nào?C2.Tới 80oC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy.Băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng.C3.Trong suốt thời gian nóng chảy,nhiệt độ của băng phiến thay đổi không?Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?C3.Nhiệt độ băng phiến không thay đổi.Đường biểu diễn nằm ngang.C4.Khi băng phiến đã nóng chảy hết,nhiệt độ băng phiến thay đổi như thế nào?Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?C4.Nhiệt độ băng phiến tăng.Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.Nhiệt độ(0C)868482818079777572696663600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T.Gian(phút)Trong khoảng thời gianNhiệt độ băng phiếnĐường biểu diễnTừ phút 0 đến phút thứ 8 Từ phút 8 đến phút thứ 11 Từ phút 11 đến phút thứ 15Tiếp tục tăngĐoạn thẳng nằm nghiêngĐoạn thẳng nằm ngangKhông đổi (800C)Tăng dầnĐoạn thẳng nằm nghiêngC5: Chọn từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau:Băng phiến nóng chảy ở., nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến700C, 800C, 900CThay đổi, không thay đổi800Ckhông thay đổi3.Kết luận :Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Phần lớn các chất nỏng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy.Nhiệt độ nóng chảy các chất khác nhau là khác nhau.Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.Bài tập 24-25.1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.B. Đốt một ngọn đèn dầu.C. Đốt một ngọn nến.D. Đúc một pho tượng bằng đồng.B. Đốt một ngọn đèn dầu.NÚI LỬABĂNG TUYẾTĐÚC ĐỒNG1.Nắm vững nội dung chính của bài hoc.2.Làm bài tập 24-25.4 sách bài tập.3.Xem trước bài 25,chuẩn bị giấy kẻ ô vuông cho bài học sau.Chân thành cảm ơn quý thầy cô theo dõi

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc - Phạm Đình Dũng - Trường THCS Đăkr'ông.ppt