CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC

- Các chất dãn nở vì nhiệt như thế nào? - Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì? - Làm thế nào để tỉm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc? - Làm thể nào để kiểm tra một dự đoán?
Bài 28-29: Sự sôi

Bài 28-29: Sự sôi

1053 lượt xem

Tiết 32: Sự sôi

Tiết 32: Sự sôi

1035 lượt xem