Bài giảng Lịch sử 5 - Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt nam?

Câu 2. Để thực hiện nhiệm vụ đó thì cần phải làm gì?

 

ppt 23 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 206Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử 5 - Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT THAN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC Xà MƯỜNG CANGLớp 5Lịch sử: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiGv:Phạm Văn Hội Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.KIỂM TRA ĐẦU GIỜThu - đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới đã dành thắng lợi, Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường. Sau chiến thắng Biên giới 1950, hậu phương của ta như thế nào?Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới- Sau chiến thắng Biên giới 1950, hậu phương của ta ngày càng vững mạnh, góp phần cùng tiền tuyến chiến thắng thực dân Pháp.Hậu phương, tiền tuyến là nơi nào?Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Câu 1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt nam?QUAN SÁT HÌNH 1, ĐỌC THẦM SGK	THẢO LUẬN NHÓM ĐÔICâu 2. Để thực hiện nhiệm vụ đó thì cần phải làm gì?Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiEm hãy nêu nội dung của tranh?Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 – 1951)Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt nam?- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ: Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.2. Để thực hiện nhiệm vụ đó thì cần phải làm gì?- Để thực hiện nhiệm vụ đó cần:+ Phát triển tinh thần yêu nước+ Đẩy mạnh thi đua.+ Chia ruộng đất cho nông dân.Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiĐưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.Phát triển tinh thần yêu nướcChia ruộng đất cho nông dânĐẩy mạnh tinh thần thi đua1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm 	 	sau chiến dịch Biên giới1. Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch Biên giới thể hiện trên các mặt như thế nào?2. Theo em, vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?3. Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến?ĐỌC THẦM SGK, QUAN SÁT HÌNH 2, 3 	 THẢO LUẬN NHÓMHậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm 	 	sau chiến dịch Biên giớiNêu nội dung hình 2, hình 3?Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.Nêu nội dung hình 2 Giáo sư Tôn Thất Tùng giảng bài cho sinh viên Giáo sư Hồ Đắc Di giảng bài cho sinh viên Chủ tịch Hồ Chí Minh với sinh viên trường Đại học Y khoa 1955 Giáo sư Hồ Đắc Di và giáo sư Tôn Thất TùngBộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.Nêu nội dung hình 3Việc bộ đội giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp nói lên điều gì?Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm 	 	sau chiến dịch Biên giới1. Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch Biên giới thể hiện trên các mặt như thế nào?- Sự lớn mạnh của hậu phương sau chiến dịch Biên giới thể hiện trên các mặt: kinh tế, văn hoá - giáo dục.+ Kinh tế: Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm+ Văn hoá - giáo dục: . Các trường đại học tích cực đào tạo cán bộ cho kháng chiến. Học sinh vừa tích cực học tập vừa tham gia sản xuất. . Xây dựng được xưởng công binh nghiên cứu và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm 	 	sau chiến dịch Biên giới2. Theo em, vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?- Hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy vì Đảng lãnh đạo đúng đắn đã phát động phong trào thi đua yêu nước.3. Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến?- Tiền tuyến được chi viện đầy đủ sức người, sức của có sức mạnh chiến đấu.Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới2. Sự lớn mạnh của hậu phương những năm 	 	sau chiến dịch Biên giớiĐảng phát động thi đua yêu nước, nhân dân tích cực thi đua.Hậu phương: sản xuất được nhiều lương thực, thực phẩm; đào tạo được nhiều cán bộ.Tiền tuyến được chi viện đầy đủ, vững vàng chiến đấu.THẮNG LỢIHậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ 	 thi đua lần thứ nhất.Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào?- Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức vào ngày 1 – 5 - 1952Đại hội nhằm mục đích gì?- Đại hội nhằm tổng kết, biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc khãng chiến.Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua, cán bộ gương mẫu lần thứ nhất.3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất.Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiCác anh hùng được Đại hội bầu chọn là: 1. Anh hùng Cù Chính Lan2. Anh hùng La Văn Cầu 3. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị 4. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên5. Anh hùng Ngô Gia Khảm6. Anh hùng Trần Đại nghĩa 7. Anh hùng Hoàng HanhKể tên các anh hùng được Đại hội bầu chọn3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất.Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giớiKể về chiến công của một trong bảy tấm gương anh hùng trên.Các anh hùng được Đại hội bầu chọn là 1. Anh hùng Cù Chính Lan2. Anh hùng La Văn Cầu 3. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị 4. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên5. Anh hùng Ngô Gia Khảm6. Anh hùng Trần Đại nghĩa 7. Anh hùng Hoàng Hanh Anh hùng Cù Chính Lan Anh hùng Nguyễn Quốc Trị Anh hùng Ngô Gia Khảm Anh hùng Nguyễn Thị Chiên Anh hùng Trần Đại Nghĩa Anh hùng La Văn Cầu Anh hùng Hoàng Hanh Anh hùng Cù Chính Lan	Anh hùng Cù Chính Lan sinh năm 1929, quê ở tỉnh Nghệ An. Ngày 13/12/1951, trong trận tấn công cứ điểm Giang Mở, anh đã một mình đuổi xe tăng Pháp, nhảy lên thành xe, ném lựu đạn vào buồng lái để tiêu diệt địch. Anh hi sinh ngày 29/12/1951, khi tham gia đánh đồn Cô Tô.	Anh hùng Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1921, quê ở tỉnh Nghệ An. Cuối 1946 đầu 1947, ông đã diệt được 19 tên Pháp và 2 tên Nhật. Trong chiến dịch Thu - đông 1950, ông đã chỉ huy đánh tan 2 trung đội của Pháp, diệt và bắt 22 tên địch, phá kế hoạch hợp quân của giặc. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị Anh hùng La Văn Cầu	Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932, quê ở tỉnh Cao Bằng. Từ năm 1948 – 1952 anh tham gia chiến đấu 29 trận. Trong trận Đông Khê (Chiến dịch Biên giới năm 1950), La Văn Cầu bị thương gãy nát cánh tay, anh đã dũng cảm nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay cho khỏi vướng, dùng tay trái ôm bộc phá đánh mở đường cho đơn vị đánh chiếm đồn địch. Anh hùng Nguyễn Thị Chiên	Anh hùng Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930, quê ở tình Thái Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, từ 1946 – 1952, cô đã diệt, làm bị thương và bắt sống 26 tên địch. Tháng 4/1950, cô bị bắt, dụ dỗ, tra tấn suốt 3 tháng rưỡi vẫn kiên trung bất khuất. Nguyễn Thị Chiên là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Nhà nước ta tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.	Anh hùng Ngô Gia Khảm sinh năm 1912, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông là một trong những người đầu tiên xây dựng và là quản đốc xưởng quân giới ở chiến khu Việt Bắc. Ông đã đào tạo được nhiều công nhân quân giới và sản xuất nhiều thuốc nổ phục vụ kháng chiến. Anh hùng Ngô Gia Khảm Anh hùng Trần Đại Nghĩa	Anh hùng Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, quê ở tỉnh Vĩnh Long (tên thật là Phạm Quang Lễ). Ông du học tại Pháp, tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học. Năm 1946, ông theo Hồ Chí Minh về nước tham gia tổ chức chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc. Anh hùng Hoàng Hanh	Anh hùng lao động Hoàng Hanh đã có thành tích trong thâm canh, trồng trọt và phát triển chăn nuôi, cải tiến kĩ thuật và công cụ, tham gia tích cực tổ đổi công và hợp tác xã nông nghiệp.Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới	Sau năm 1950, hậu phương của ta được mở rộng và xây dựng vững mạnh, làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến.Sau năm 1950, hậu phương của ta như thế nào?GHI NHỚChào tạm biệt các em.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 16 Hau phuong nhung nam sau chien dich Bien gioi_12222211.ppt