Giáo án Toán 5 - Tuần 26

TOÁN

TIẾT 126 : NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số.

2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số, vận dụng giải các bài toán.

3. Thái độ: - Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.

II. CHUẨN BỊ:

· GV:SGK, phấn màu, ghi sẵn ví dụ ở bảng, giấy cứng.

· HS: SGK,vở toán .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Khởi động: (1’)

2. Bài cũ: (5’) Luyện tập

- Yêu cầu HS làm nháp .

- Tính : 13 giờ 25 phút + 45 phút .

23 giờ 12 phút – 7 giờ 37 phút

-GV nhận xét _ đánh giá.

3. Bài mới: (23’)

v Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

Mục tiêu : Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số.

- Ví dụ: 2 phút 12 giây ´ 4.

-GV chốt lại.

-GV hướng dẫn HS nhân từng cột.

-Kết quả nhỏ hơn số qui định.

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 760Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
TIẾT 126 : NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số.
2. Kĩ năng: 	- Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số, vận dụng giải các bài toán.
3. Thái độ: 	- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học. 
II. CHUẨN BỊ:
GV:SGK, phấn màu, ghi sẵn ví dụ ở bảng, giấy cứng..
HS: SGK,vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Luyện tập 
- Yêu cầu HS làm nháp .
- Tính : 13 giờ 25 phút + 45 phút .
23 giờ 12 phút – 7 giờ 37 phút 
GV nhận xét _ đánh giá.
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
Mục tiêu : Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số.
- Ví dụ: 2 phút 12 giây ´ 4.
GV chốt lại.
GV hướng dẫn HS nhân từng cột.
Kết quả nhỏ hơn số qui định.
- Ví dụ: 1 người thợ làm 1 sản phẩm hết 5 phút 28 giây. Hỏi làm 9 sản phẩm mất bao nhiêu thời gian?
GV chốt lại bài làm đúng.
Hướng dẫn HS đặt tính.
Thực hiện nhân riêng từng cột.
 5 phút 28 giây
	x 4
 45 phút 252 giây
 = 49 phút 12 giây.
Kết quả bằng hay lớn hơn ® đổi ra đơn vị lớn hơn liền trước.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
Mục tiêu : Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số, vận dụng giải các bài toán.
Bài 1: (Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số) 
GV yêu cầu HS đọc bài 1 
Yêu cầu HS làm bài .
GV chốt bằng 2 bài số thập phân.
Bài 2: (vận dụng giải các bài toán.)
Yêu cầu HS đọc bài 2 . 
GV chốt bằng lưu ý học sinh nhìn kết quả lớn hơn hoặc bằng phải đổi.
4.Củng cố: (5’)
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện nhân số đo thời gian .
- Trò chơi : Tiếp sức .
- Yêu cầu HS thực hiện phép tính .
- GV nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: Chia số đo thời gian.
Nhận xét tiết học.
Hát 
HS làm nháp và nêu kết quả .
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm 
HS lần lượt tính.
Nêu cách tính trên bảng.
Các nhóm khác nhận xét.
 2 phút 12 giây
	x 4
 8 phút 48 giây
HS nêu cách tính.
Đặt tính và tính.
Lần lượt đại điện nhóm trình bày.
Dán bài làm lên bảng.
Trình bày cách làm.	 
phút 28 giây
	x 9
 47 phút 52 giây
- Nhận xét bài trên tính sai. Tính lại cách đúng nhất.
	 5 phút 28 giây
	 x 9
 45 phút 252 giây
 = 49 phút 12 giây.
Các nhóm nhận xét và chọn cách làm đúng – Giải thích phần sai.
HS lần lượt nêu cách nhân số đo thời gian.
Hoạt động lớp
HS đọc đề – làm bài.
HS sửa bài.
 4,3 giờ 5,6 phút
 ´ 4 ´ 5
 17,2 phút 28,0phút 
 = 17 giờ 12 phút
HS đọc đề – Lớp theo dõi .
HS làm bài. Sửa bài.
Lớp nhận xét .
2 HS nêu .
Dãy cho bài, dãy làm (ngược lại).
Lớp nhận xét .
Thực hành
Hỏi đáp
Thực hành
Trực quan
Luyện tập
Hs cá thể
Rút kinh nghiệm : 
TIN HỌC
GV Bộ mơn
--------------------------------------------
Toán
TIẾT 127 : CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Biết cách đặt tính và tính phép chia số đo thởi gian.
2. Kĩ năng: 	
- Biết thực hiện đúng phép chia số đo thời gian với một số. Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.
3. Thái độ: 	
- Tính chính xác, có ý thức độc lập khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
GV:2 ví dụ in sẵn 16 đề.
HS: SGK , vở toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Nhân số đo thời gian 
Yêu cầu HS nêu cách thực hiện nhân số đo thời gian .
Tính : 3 giờ 12 phút x 7 = ? 
GV nhận xét _ đánh giá.
3. Giới thiệu bài mới: (1’)
4. Phát triển các hoạt động: (27’)
v	Hoạt động 1: Thực hiện phép chia số đo thời gian với mộtä số.
Mục tiêu : Biết cách đặt tính và tính phép chia số đo thởi gian.
- Ví dụ 1: Em giải 5 bài toán mật 45 phút 5 giây. Hỏi giải 1 bài mất bao nhiêu thời gian?
Yêu cầu HS nêu phép tính tương ứng.
GV chốt lại.
Chia từng cột thời gian.
Ví dụ 2: 1 người thợ làm 8 sản phẩm hết 35 phút 16 giây. Hỏi làm 1 sản phẩm mất bao nhiêu thờim gian?
Chọn cách làm tiêu biểu của 2 nhóm nêu trên.
Yêu cầu cả lớp nhận xét.
GV chốt.
Chia từng cột đơn vị cho số chia.
Trường hợp có dư ta đổi sang đơn vị nhỏ hơn liền kề.
Cộng với số đo có sẵn.
Chia tiếp tục.
v Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu : Biết thực hiện đúng phép chia số đo thời gian với một số. Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.
Bài 1: (thực hiện đúng phép chia số đo thời gian với một số.)
Yêu cầu HS đọc bài 1.
GV chốt bài.
Bài 2, 3: (Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.)
Yêu cầu HS đọc. 
GV chốt.
Tìm thời gian làm việc = giờ kết thúc – giờ bắt đầu.
Bài 4: (Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.)
Yêu cầu HS đọc bài 4 .
GV chốt bằng tóm tắt.
Lưu ý đổi 1 giờ = 60 phút.
- GV nhận xét .
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: Luyện tập.
Nhận xét tiết học.
Hát .
2 HS nêu .
HS làm nháp .
Hoạt động nhóm – lớp 
HS đọc đề. Lớp theo dõi .
Nêu cách tính của đại diện từng nhóm.
45 phút 5 giây 5
 0 5 9 phút 1 giây
 0
Các nhóm khác nhận xét.
Chia từng cột.
1 HS đọc đề. Lớp theo dõi .
Giải phép tính tương ứng (bàn bạc trong nhóm).
35 phút 16 giây 8
 16 4 phút 2 giây
 0
35 phút 16 giây 8
 3 = 240 giây 4 phút 32 giây
 256 giây
 0
HS nhận xét và giải thích bài làm đúng.
Lần lượt HS nêu lại.
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1.
HS làm và sửa bài (thi đua).
HS làm bài cá nhân
HS đọc đề – Tóm tắt.
60 phút = 1 giờ : 40 km.
 ? phút : 3 km.
Sửa bài.
Trực quan
Thực hành
Thực hành.
Hs cá thể
Hs cá thể
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 128 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Ôn tập, củng cố cách nhân, chia số đo thời gian.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kĩ năng nhân, chia số đo thời gian. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài tập thực tiễn.
3. Thái độ: 
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. CHUẨN BỊ:
GV:Bảng phu, SGKï.
HS: SGK,bảng con .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’)Chia số đo thời gian 
- Yêu cầu HS làm nháp : 
12 giờ 30 phút : 3 = ? 
- Nêu cách thực hiện phép chia thời gian .
GV nhận xét _ đánh giá.
3. Bài mới: (23’)
v	Hoạt động 1: Củng cố cách nhân, chia số đo thời gian.
Mục tiêu : Ôn tập, củng cố cách nhân, chia số đo thời gian. 
- GV cho HS thi đua nêu cách thực hiện phép nhân, phép chia số đo thời gian.
® Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu : Rèn kĩ năng nhân, chia số đo thời gian. Vận dụng tính giá trị biểu thức và giải các bài tập thực tiễn.
Bài 1c, d: (Rèn kĩ năng nhân, chia số đo thời gian.)
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS nêu cách nhân .
GV nhận xét . 
Bài 2 a, b: (Vận dụng tính giá trị biểu thức)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Nêu cách tính giá trị biểu thức?
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: (Vận dụng giải các bài tập thực tiễn)
Yêu cầu HS đọc bài 3 . 
Yêu cầu HS tóm tắt bài toán.
GV chốt cách giải.
GV nhận xét bài làm.
Bài 4: (Nhận biết và so sánh số đo thời gian)
Yêu cầu HS đọc bài 4 .
Nêu cách so sánh ?
4.Củng cố: (5’)
Thi đua giải bài.
 phút 15 giây ´ 4
7 phút 30 giây ´ 7
1 giờ 23 phút ´ 3
® Giáo viên nhận xét -tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: (1’)
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
HS làm nháp .1 HS làm bảng phụ .
2 HS nêu .
Cả lớp nhận xét
Hoạt động lớp
HS thi đua nêu liên tiếp trong 2 phút .
Hoạt động cá nhân
HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi .
HS làm bài vào vở.
HS đổi vở kiểm tra kêt quả.
HS đọc bài 2 .
HS nêu.
Thi đua sửa bài bảng lớp.
18 giờ 15 phút 
10 giờ 55 phút 
2 giờ 59 phút 
15 phút 9 giây .
 HS nêu cách giải bài, làm bài vào vở.
HS nhận xét bài làm ® sửa bài.
Đáp số : 17 giờ .
HS làm bài cá nhân
3 dãy thi đua 
Thi đua
Luyện tập
Hs cá thể
Hs cá thể
Rút kinh nghiệm : 
.
 Toán
TIẾT 129 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 
- Củng cố lại các kiên thức cộng trừ nhân chia số đo thời gian.
2. Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng cộng trừ nhân chia số đo thời gian.
- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV:	SGK
HS: SGK , vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’) Luyện tập 
Yêu cầu HS làm nháp : 
2 giờ 24 phút x 7 
45 phút 18 giây : 2 
GV nhận xét _ đánh giá.
3. Bài mới: (23’)
v Hoạt động: Thực hành.
Mục tiêu : Củng cố lại các kiến thức cộng trừ nhân chia số đo thời gian.
Bài 1 + 2 a : (Ôn + , –, ´ , số đo thời gian)
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS nêu cách thực hiện và lưu ý kết quả.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Tương tự bài 2 .
Bài 3: (Củng cố lại các kiến thức cộng trừ nhân chia số đo thời gian)
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- Yêu cầu HS tóm tắt . 
Muốn tìm thời gian đi khi biết thời điểm khởi hành và thời điểm đến?	
- GV nhận xét . 
Bài 4 ( dịng 1, 2): (Củng cố lại các kiến thức cộng trừ nhân chia số đo thời gian)
- Yêu cầu HS đọc bài 4 .
Tìm t đi = Giờ đến - Giờ khởi hành
à Lưu ý ô tô nghỉ 2 nơi mỗi nơi 15’
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
4.Củng cố: (5’)
- GV chốt cách tính giờ khởi hành ; giờ kết thúc .
5. Tổng kết – dặn dò: (1’)
Chuẩn bị : Vận tốc.
Nhận xét tiết học 
- Hát.
-HS làm nháp – 2 HS làm bảng phụ .
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
HS đọc bài 1 .
HS nhắc lại cách thực hiện.
HS thực hiện đặt tính.
Lần lượt lên bảng sửa bài.
22 giờ 8 phút 
21 ngày 6 giờ 
37 giờ 30 phút 
4 phút 15 giây 
Cả lớp nhận xét.
HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi .
HS nêu tóm tắt:
+ 10 giờ 20’ là thời điểm khởi hành
+ 10 giờ 40’ là thời điểm đến
+ 15 phút là thời gian nghỉ
- HS làm bài .1 HS lên bảng sửa bài.
- Đáp án đúng : B 
HS đọc đề – Lớp theo dõi .
HS tóm tắt – Giải
Đáp số : 8 giờ 
Lớp nhận xét.
- Lớp theo dõi .
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Hs cá thể
Hỏi đáp
Trực quan
Thực hành
Hs cá thể
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 130 : VẬN TỐC 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS có biểu tượng về vận tốc, đơn vị vận tốc.
2. Kĩ năng: Biết tính vận tốc của môt chuyển động đều.
3. Thái độ: Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK.
HS: SGK , vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cũ: (5’)Luyện tập chung.
Yêu cầu HS thực hiên nháp : 
1giờ 23 phút x 5 = ? 
12 ngày 8 giờ : 4 = ? 
- Nêu cách thực hiện phép nhân , chia với số đo thời gian .
GV nhận xét _ đánh giá.
3. Bài mới : (23’)
v Hoạt động 1: Giới thiệu khái quát về vận tốc.
Mục tiêu : Giúp HS có biểu tượng về vận tốc, đơn vị vận tốc.
Yêu cầu HS đọc ví dụ 1 :
GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.
Mỗi xe ô tô mỗi giờ đi được 50 km, 1 xe máy mỗi giờ đi được 40km,cùng đi quãng đường từ A à B . Xe nào đi đến trước .
Yêu cầu HS đọc ví dụ 2 .
Quãng đường AB dài 160 km 1 ô tô chạy từ A đến B mất 4 giờ. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?
GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề qua một số gợi ý.
Đề bài hỏi gì?
Muốn tìm quãng đường đi được trong 1 giờ ta cần làm như thế nào?
GV chốt ý.
v Hoạt động 2: Công thức tìm vận tốc.
Mục tiêu : HS nêu được công thức tính vận tốc.
Muốn tìm vận tốc ta làm như thế nào?
Gọi quãng đường là s , thời gian là t , vận tốc là v . Dựa vào cách tính vận tốc bài toán trên để lập công thức .
v Hoạt động 3: Làm bài tập.
Mục tiêu : Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.
Bài 1, 2:Yêu cầu HS đọc bài 1 .( Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.)
GV gợi ý.
Đề bài hỏi gì?
Muốn tìm vận tốc ta làm sao ? 
Tương tự bài 2 .
Bài 3 :( Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.)
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Lưu ý HS vận tốc : m/ giây .
V = m/ phút.
S = m , t đi = phút , đổi ra giây .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
 4.Củng cố: (5’)
Yêu cầu HS nêu quy tắc .
Thi đua viết công thức.
5. Tổng kết – dặn dò: (1’)
- Chuẩn bị: Luyện tập 
Nhận xét tiết học.
- Hát.
HS làm nháp – 2 HS làm bảng phụ .
Cả lớp nhận xét.
- 2 HS nêu .
Hoạt động nhóm, lớp
1 HS đọc ví dụ – Lớp theo dõi .
. . .Xe ô tô vì 1 giờ xe ô tô chạy 50km.
HS đọc ví dụ 2 – Lớp theo dõi .
HS vẽ sơ đồ.
- Hs trao đổi, tìm cách giải
	A	 ? B
 1 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ
1 giờ đi được.
	170 : 4 = 42,5 km 
Đại diện nhóm trình bày.
1 giờ chạy 42,5 km ta gọi là vận tốc ôtô.
Quãng đường chia thời gian .
Hoạt động nhóm
v = s : t 
Lần lượt HS đọc cách tính vận tốc.
- Hs viết công thức
Hoạt động cá nhân.
HS đọc và tóm tắt.
- Tính vận tốc .
- Quãng đường chia thời gian .
Đáp số : 35km / giờ .
Đáp số : 720km / giờ 
HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi .
Lớp nhận xét.
S ´ 60
 t đi
 	V = 
- Đáp số : 5m / giây .
HS sửa bài – Lớp nhận xét .
2 HS nêu 
HS thi đua theo nhóm
Trực quan
Hỏi đáp
KT” Khăn phủ bàn”
Thực hành
Hỏi đáp
Luyện tập
Trực quan
Hs cá thể
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc