Bảng cấu trúc đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm năm học: 2012 – 2013 môn: Lịch sử 9

Nội dung kiến thức

(Chỉ ghi chương hoặc phần, không ghi cụ thể bài hoặc đơn vị kiến thức) Biết Hiểu

 Trắc nghiệm

(số câu/điểm) Tự luận

(số câu/điểm) Trắc nghiệm

(số câu/điểm) Tự luận

(số câu/điểm)

Chương I: Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Cuộc k/c từ năm 1858 -1873

- K/n nông dân Yên Thế - K/n nông dân Yên Thế cuối TK XIX - K/c lan rông ra toàn quốc

Số câu: 8

Số điểm: 6.5

Tỉ lệ: 65 % Số câu: 4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

 Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

 Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp & những chuyển biến về KT, XH ở VN Phong trào yêu nước chống Pháp từ TK XX – 1918

 Phong trào yêu nước chống Pháp từ TK XX – 1918

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Lượt xem 858Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bảng cấu trúc đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm năm học: 2012 – 2013 môn: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2012 – 2013
Môn: Lịch sử 9. Thời gian làm bài: 45 phút
Nội dung kiến thức
(Chỉ ghi chương hoặc phần, không ghi cụ thể bài hoặc đơn vị kiến thức)
Biết
Hiểu
Vận dụng
Cộng
Trắc nghiệm
(số câu/điểm)
Tự luận
(số câu/điểm)
Trắc nghiệm
(số câu/điểm)
Tự luận
(số câu/điểm)
Cấp độ thấp
 (số câu/điểm)
Cấp độ cao
(số câu/điểm)
Chương I: Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Cuộc k/c từ năm 1858 -1873
- K/n nông dân Yên Thế 
- K/n nông dân Yên Thế cuối TK XIX
- K/c lan rông ra toàn quốc 
- Phong trào k/c chống Pháp trong những năm cuối TK XIX
Số câu: 8
Số điểm: 6.5
Tỉ lệ: 65 %
Số câu: 4
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 8
Số điểm: 6.5
Tỉ lệ: 65 %
Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp & những chuyển biến về KT, XH ở VN 
 Phong trào yêu nước chống Pháp từ TK XX – 1918 
 Phong trào yêu nước chống Pháp từ TK XX – 1918
 Số Câu /số điểm / Tỉ lệ
Câu :2/ 0.5
Tỉ lệ: 5%
 Câu: 1ý/ 2
Tỉ lệ: 20%
 Câu: 1ý / 1
Tỉ lệ: 10%
Câu: 3 / 3.5
Tỉ lệ: 35%
 Tổng số câu : 11
 Tổng số điểm: 10
 Tì lệ: 100%
 câu: 6
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
Số câu: 1 & 1 ý
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
Số câu: 1 ý
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10% 
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 11
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

Tài liệu đính kèm:

  • docCấu trúc đề kiểm tra.doc