Chương trình Thể dục tiểu học

LỚP 5

(Mỗi tuần 2 tiết)

Tiết 1: Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Đua ngựa”

Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

 

doc 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 768Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương trình Thể dục tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC
(Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TUẦN
LỚP 1
(Mỗi tuần 1 tiết)
LỚP 2
(Mỗi tuần 2 tiết)
LỚP 3
(Mỗi tuần 2 tiết)
LỚP 4
(Mỗi tuần 2 tiết)
LỚP 5
(Mỗi tuần 2 tiết)
1
+ Tổ chức lớp - Trò chơi vận động
Tiết 1: Giới thiệu chương trình - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
Tiết 1: Giới thiệu chương trình. Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”
Tiết 2: Ôn một số kĩ năng Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
Tiết 1: Giới thiệu chương trình - Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
Tiết 1: Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”
2
+ Trò chơi - Đội hình đội ngũ
Tiết 1: Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: “Qua đường lội”
Tiết 2: Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
Tiết 1: Ôn Đi đều - Trò chơi “Kết bạn”
Tiết 2: Ôn Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
Tiết 1: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”
Tiết 2: Động tác quay sau - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chạy tiếp sức”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Kết bạn”
3
+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Tiết 1: Quay phải, quay trái - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
Tiết 2: Quay phải, quay trái - Động tác vươn thở và tay
Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
Tiết 2: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
Tiết 1: Đi đều, đứng lại, quay sau - Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
Tiết 2: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Đua ngựa”
4
+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Tiết 1: Động tác chân - Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
Tiết 2: Động tác lườn - Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
Tiết 1: Ôn Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thi xếp hàng”
Tiết 2: Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Thi xếp hàng”
Tiết 1: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
5
+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Tiết 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Động tác bụng - chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
Tiết 1: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp
Tiết 2: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
Tiết 1: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
Tiết 2: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Bỏ khăn”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”
6
+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Tiết 1: Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung (nội dung như bài 11)
Tiết 1: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp
Tiết 2: Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải vòng trái - Trò chơi “Kết bạn”
Tiết 2: Đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “Ném trúng đích”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
7
+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Tiết 1: Động tác toàn than
Tiết 2: Động tác nhảy - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
Tiết 1: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái
Tiết 2: Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”
Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Trò chơi “Kết bạn”
Tiết 2: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái - Trò chơi “Ném trúng đích”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”
8
+ Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Tiết 1: Động tác điều hòa - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
Tiết 2: Ôn bài thể dục phát triển chung.
Tiết 1: Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Chim về tổ”
Tiết 2: Đi chuyển hướng phải, trái
Tiết 1: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái (nội dung như bài 14 SGV)
Tiết 2: Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
Tiết 1: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 2: Động tác vươn thở và tay - Trò chơi “Dẫn bóng”
9
+ Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Tiết 1: Ôn bài thể dục phát triển chung - điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc
Tiết 2: Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang
Tiết 1: Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
Tiết 1: Động tác chân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”
Tiết 2: Động tác lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”
Tiết 1: Động tác chân - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Ôn ba động tác vươn thở, tay, chân - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
10
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Tiết 1: Bài thể dục phát triển chung (nội dung như bài 18)
Tiết 2: Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn. Trò chơi: “Bỏ khăn”
Tiết 1: Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục. Trò chơi “Chạy tiếp sức”
Tiết 1: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”
Tiết 2: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 1: Động tác vặn mình - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
Tiết 2: Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
11
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
Tiết 1: Trò chơi: “Bỏ khăn - ôn bài thể dục”
Tiết 2: Trò chơi: “Bỏ khăn - ôn bài thể dục”
Tiết 1: Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung
Tiết 1: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 2: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung (nội dung như bài 21 SGV)
Tiết 1: Động tác toàn thân - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
Tiết 2: Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
12
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
Tiết 1: Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy - ôn bài thể dục”
Tiết 2: Ôn nội dung như bài 20 (sách giáo viên)
Tiết 1: Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung
Tiết 1: Động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời”
Tiết 2: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
Tiết 1: Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
Tiết 2: Ôn 5 động tác của bài thể dục - Trò chơi “Kết bạn”
13
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
Tiết 1: Trò chơi: “Bỏ khăn và nhóm ba, nhóm bảy”
Tiết 2: Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
Tiết 1: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Ôn Bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Đua ngựa” 
Tiết 1: Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Chim về tổ”
Tiết 2: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Chim về tổ”
Tiết 1: Động tác thăng bằng - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”
Tiết 2: Động tác nhảy - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”
14
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
Tiết 1: Trò chơi: “Vòng tròn”
Tiết 2: Trò chơi: “Vòng tròn”
Tiết 1: Ôn Bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung
Tiết 1: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Đua ngựa”
Tiết 2: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Đua ngựa”
Tiết 1: Động tác điều hòa - Trò chơi “Thăng bằng”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thăng bằng”
15
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
Tiết 1: Trò chơi: “Vòng tròn”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Vòng tròn”
Tiết 1: Tiếp tục hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung
Tiết 1: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy”
Tiết 2: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 1: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Thỏ nhảy”
16
+ Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản (nội dung như bài 15)
Tiết 1: Trò chơi: “Vòng tròn và Nhóm ba, nhóm bảy”
Tiết 2: Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi và vòng tròn”
Tiết 1: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản (RLTTCB)
Tiết 2: Bài tập RLTTCB và đội hình đội ngũ
Tiết 1: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 2: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
Tiết 1: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 2: Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
17
+ Trò chơi vận động (nội dung như bài 18 - SGV TD 1 NXBGD - 2002)
Tiết 1: Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba, nhóm bảy”
Tiết 2: Trò chơi: “Vòng tròn và bỏ khăn”
Tiết 1: Bài tập RLTTCB. Trò chơi “Chim về tổ”
Tiết 2: Ôn Đội hình đội ngũ và thể dục RLTTCB
Tiết 1: Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
Tiết 2: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”
Tiết 1: Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
Tiết 2: Đi đều vòng phải vòng trái - Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
18
+ Sơ kết học kì (như bài 17)
Tiết 1: Trò chơi: “Vòng tròn và nhanh lên bạn ơi”
Tiết 2: Sơ kết học kì I
Tiết 1: Đội hình đội ngũ và Bài tập RLTTCB
Tiết 2: Sơ kết học kì I
Tiết 1: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
Tiết 2: Sơ kết học kì I - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
Tiết 1: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
Tiết 2: Sơ kết học kì I
19
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi”
Tiết 2: Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhóm ba, nhóm bảy”
Tiết 1: Trò chơi “Thỏ nhảy”
Tiết 2: Ôn Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Thỏ nhảy”
Tiết 1: Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
Tiết 2: Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi “Thăng bằng”
Tiết 1: Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Đua ngựa”
Tiết 2: Tung và bắt bóng - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
20
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Đứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
Tiết 2: Một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
Tiết 1: Ôn Đội hình đội ngũ 
Tiết 2: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 1: Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi “Thăng bằng”
Tiết 2: Đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi “Lăn bóng”
Tiết 1: Tung và bắt bóng - Trò chơi “Bóng chuyền sáu”
Tiết 2: Tung và bắt bóng - Nhảy dây
21
+ Bài thể dục - Đội hình đội ngũ
Tiết 1: Đi thường theo vạch kẻ thẳng
Tiết 2: Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông (dang ngang). Trò chơi: “Nhảy ô”
Tiết 1: Nhảy dây
Tiết 2: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 1: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Lăn bóng”
Tiết 2: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Lăn bóng”
Tiết 1: Tung và bắt bóng - Nhảy dây - Bật cao
Tiết 2: Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”
22
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng - Trò chơi: “Nhảy ô”
Tiết 2: Đi kiễng gót, hai tay chống hông - Trò chơi: “Nhảy ô”
Tiết 1: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 2: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 1: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Đi qua cầu”
Tiết 2: Nhảy dây - Trò chơi “Đi qua cầu” (nội dung như bài 43 SGV)
Tiết 1: Nhảy dây - Phối hợp mang vác - Trò chơi “Trồng nụ, trồng hoa”
Tiết 2: Nhảy dây - Di chuyển tung bắt bóng
23
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Trò chơi: “Kết bạn”
Tiết 2: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi: “Kết bạn”
Tiết 1: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
Tiết 2: Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
Tiết 1: Bật xa - Trò chơi “Con sâu đo”
Tiết 2: Bật xa, tập phối hợp chạy, nhảy - Trò chơi “Con sâu đo”
Tiết 1: Nhảy dây - Bật cao - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
Tiết 2: Nhảy dây - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
24
+ Bài thể dục - Đội hình đội ngũ
Tiết 1: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi: “Kết bạn”
Tiết 2: Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng và đi nhanh chuyển sang chạy. Trò chơi: “Nhảy ô”
Tiết 1: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném trúng đích”
Tiết 2: Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Ném trúng đích”
Tiết 1: Phối hợp chạy, nhảy, mang, vác - Trò chơi “Kiệu người”
Tiết 2: Bật xa - Trò chơi “Kiệu người” (nội dung như bài 47 SGV)
Tiết 1: Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
Tiết 2: Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
25
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Ôn một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản (RLTTCB). Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
Tiết 2: Một số bài tập RLTTCB. Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
Tiết 1: Trò chơi “Ném trúng đích”
Tiết 2: Ôn Bài thể dục phát triển chung - Nhảy dây - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
Tiết 1: Phối hợp chạy nhảy, mang, vác - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
Tiết 2: Nhảy dây chân trước chân sau - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”
Tiết 1: Phối hợp chạy và bật nhảy - Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
Tiết 2: Bật cao - Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”
26
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Ôn một số bài tập RLTTCB - Trò chơi: “Kết bạn”
Tiết 2: Hoàn thiện bài tập RLTTCB
Tiết 1: Nhảy dây - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
Tiết 2: Nhảy dây kiểu chụm hai chân
Tiết 1: Một số bài tập RLTTCB - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 2: Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
27
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Bài tập RLTTCB
Tiết 2: Trò chơi: “Tung vòng vào đích”
Tiết 1: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
Tiết 2: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
Tiết 1: Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
28
+ Bài thể dục 
Tiết 1: Trò chơi: “Tung vòng vào đích”
Tiết 2: Trò chơi: “Tung vòng vào đích và Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
Tiết 1: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
Tiết 2: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Bỏ khăn”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
29
+ Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời và chuyển bóng tiếp sức”
Tiết 2: Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời - Tâng cầu”
Tiết 1: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
Tiết 2: Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Ai kéo khỏe”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
30
+ Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Tâng cầu - Trò chơi: “Tung vòng vào đích”
Tiết 2: Tâng cầu - Trò chơi: “Tung vòng vào đích”
Tiết 1: Hoàn thiện bài thể dục với hoa hoặc cờ - Học tung và bắt bong
Tiết 2: Bài thể dục với hoa hoặc cờ
Tiết 1: Nhảy dây (nội dung như bài 58 SGV)
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Kiệu người”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Trao tín gậy”
31
+ Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Chuyền cầu - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
Tiết 2: Chuyền cầu - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
Tiết 1: Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Ai kéo khỏe”
Tiết 2: Trò chơi “Ai kéo khỏe”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây tập thể
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Con sâu đo”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
32
+ Bài thể dục - Trò chơi vận dụng
Tiết 1: Chuyền cầu - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
Tiết 2: Chuyền cầu - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
Tiết 1: Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
Tiết 2: Tung và bắt bóng theo nhóm người - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
33
+ Đội hình đội ngũ - Trò chơi vận động
Tiết 1: Chuyền cầu - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
Tiết 2: Chuyền cầu - Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”
Tiết 1: Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người - Trò chơi “Chuyển đồ vật”
Tiết 2: Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn (nội dung như bài 63 SGV)
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn (nội dung như bài 64 SGV)
Tiết 1: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 2: Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”
34
+ Trò chơi vận động
Tiết 1: Chuyền cầu
Tiết 2: Chuyền cầu
Tiết 1: Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người
Tiết 2: Tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người
Tiết 1: Nhảy dây - Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
Tiết 2: Nhảy dây - Trò chơi “Dẫn bóng”
Tiết 1: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”
Tiết 2: Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”
35
+ Tổng kết môn học
Tiết 1: Chuyền cầu
Tiết 2: Tổng kết môn học
Tiết 1: Ôn Nhảy dây, Tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người
Tiết 2: Tổng kết môn học
Tiết 1: Di chuyển tung và bắt bóng - Trò chơi “Trao tín gậy”
Tiết 2: Tổng kết môn học
Tiết 1: Trò chơi “Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”
Tiết 2: Tổng kết năm học

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 3 Doi hinh doi ngu Tro choi Chay tiep suc_12242281.doc