Đề cương ôn thi học kì I môn Tin học - khối lớp 10

I. PHẦN LÝ THUYẾT

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC

1. Thế nào là thông tin, dữ liệu? Kể tên các dạng thông tin. Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin, với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó?

2. Hệ đếm là gì? Em hãy trình bày các loại hệ đếm đã được học?

3. Em hãy nêu nguyên lý mã hóa nhị phân?

4. Em hãy nêu cách biểu diễn số nguyên và số thực?

5. Em hãy vẽ và trình bày sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính?

6. Hãy trình bày chức năng của từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

7. Trình bày hiểu biết của em về nguyên lí Phôn Nôi-man.

8. Hãy nêu khái niệm về bài toán và thuật toán? Nêu các bước giải bài toán trên máy tính.

CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH

9. Hệ điều hành là gì? Nêu các chức năng của hệ điều hành?

10. Hãy phân biệt các loại hệ điều hành? Cho ví dụ minh họa với mỗi loại.

11. Tệp là gì? Nêu các đặc trưng của hệ thống quản lý tệp?

12. Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows? Cho ví dụ minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai.

13. Thư mục là gì? Em hãy phân loại thư mục?

14. Em hãy trình bày các cách nạp hệ điều hành?

15. Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống máy tính? Các cách đó khác nhau như thế nào?

16. Hãy nêu 2 cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống?

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 24/12/2020 Lượt xem 569Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi học kì I môn Tin học - khối lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2017-2018
MÔN: TIN HỌC - KHỐI LỚP 10
I. PHẦN LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Thế nào là thông tin, dữ liệu? Kể tên các dạng thông tin. Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin, với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó?
Hệ đếm là gì? Em hãy trình bày các loại hệ đếm đã được học?
Em hãy nêu nguyên lý mã hóa nhị phân?
Em hãy nêu cách biểu diễn số nguyên và số thực?
Em hãy vẽ và trình bày sơ đồ cấu trúc chung của một máy tính?
Hãy trình bày chức năng của từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.
Trình bày hiểu biết của em về nguyên lí Phôn Nôi-man.
Hãy nêu khái niệm về bài toán và thuật toán? Nêu các bước giải bài toán trên máy tính.
CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
Hệ điều hành là gì? Nêu các chức năng của hệ điều hành?
Hãy phân biệt các loại hệ điều hành? Cho ví dụ minh họa với mỗi loại.
Tệp là gì? Nêu các đặc trưng của hệ thống quản lý tệp?
Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows? Cho ví dụ minh họa về 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai.
Thư mục là gì? Em hãy phân loại thư mục?
Em hãy trình bày các cách nạp hệ điều hành?
Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống máy tính? Các cách đó khác nhau như thế nào?
Hãy nêu 2 cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống?
II. PHẦN BÀI TẬP
A. Dạng toán xác định bài toán và xây dựng thuật toán cho bài toán.
Xác định bài toán( tìm Input và Output)
Cho ba cạnh a, b, c của tam giác ABC, tính diện tích S của tam giác đó.
Cho điểm I(x,y) trên mặt phẳng tọa độ và số thực R. Vẽ trên màn hình đường tròn tâm I, bán kính R
c. 	Cho dãy số A gồm N số nguyên a1, a2,,aN. Hãy sắp xếp các số hạng để dãy số A trở thành dãy số không giảm.
Xây dựng thuật toán cho các bài toán sau. Áp dụng chạy bằng tay: Khi N=7 và dãy số: -2, 7, 4, 16, -17, 21, 28
Tính và hiển thị tổng của các số dương (âm) trong dãy số A= {a1, a2,,aN}
Tìm giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) của dãy số A= {a1, a2,,aN}
Hãy đếm các số âm (dương) có trong dãy số A= {a1, a2,,aN}
Hãy đếm các chẵn (lẻ) có trong dãy số A= {a1, a2,,aN}
Hãy tính tổng các số chẵn (lẻ) có trong dãy số A= {a1, a2,,aN}
Cho thuật toán của bài toán, yêu cầu vẽ sơ đồ khối.
Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,, aN và khóa k;
Bước 2: iß1;
Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;
Bước 4: ißi+1;
Bước 5: Nếu i>N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc;
Bước 6: Quay lại bước 3.
B. Dạng toán về thư mục và tệp
Cho cây thư mục như hình vẽ:	 C:\
Giao trinh
Sach
Baitap
Tailieu_toan
Doan
Tin10.pas
NNLT
Do an.jpg
Hinh_10.doc
Viết đường dẫn đầy đủ đến tập tin Tin10.pas và doan.jpg
Kể tên các thư mục, tên tệp nằm trong thư mục Sach.
III. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:
Chế tạo máy tính
Nghiên cứu phương pháp lưu trữ và xử lý thông tin.
Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập.
Sử dụng máy tính trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.
Câu 2. Em hãy cho biết nguyên lý Phôn Nôi-man đề cập đến những vấn đề nào dưới đây?
Mã hóa nhị phân, truy cập theo địa chỉ
CPU, bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ ra
Điều kiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình
Cả câu A và C đều đúng 
Câu 3. Số 10010112 được biểu diễn trong hệ thập phân là:
75	B. 69	C. 78	D. 74
Câu 4. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành Windows?
Tom & Jerry.1234	C. Nho_rung/10.pdf
HoangHacLau*.doc	D. Khuc hat chim troi?
Câu 5. Bằng cách nào sau đây để mở một thư mục?
Nhấn chuột phải vào thư mục rồi chọn Delete
Chọn thư mục, nhấn chuột phải rồi chọn Rename
Nhấn chuột trái vào thư mục cần mở
Nháy đúp chuột vào thư mục cần mở
Câu 6. Nháy đúp chuột có nghĩa là:
Nháy 2 lần chuột trái liên tiếp 	C. Nháy chuột trái 1 lần
Nháy chuột trái rồi nháy chuột phải 	D. Nháy chuột phải 2 lần
Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất?
Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử.
Tin học là môn học nghiên cứu, phát triển máy tính điện tử.
Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.
Câu 8. Cấu trúc chung của máy tính bao gồm các thành phần nào sau đây?
A. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ ra
B. Phần cứng, phần mềm và sự quản lí điều khiển của con người
C. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài
D. Cả câu A và C đều đúng 
Câu 9. Số 10101102 được biểu diễn trong hệ thập phân là:
A. 86 	B. 67 	C.76	D. 45
Câu 10. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành Windows?
A. Giang sinh.2008.jpg	 	C. Thitotnghiep:12.doc
B. Hoa_hoc*10.ppt	D. Ken Thompson\Dennis Ritchie
Câu 11. Tên tệp nào sau đây là đúng trong hệ điều hành MS – DOS?
Sac mau.jpg	B. Hoahoctro.mp3 	C. Goi_nang	D. Songchim.abcd
Câu 12. Nháy nút ảnh hưởng thế nào đến chương trình:
Thu nhỏ cửa sổ chương trình.
Đóng cửa sổ chương trình.
Trả về kích thước cũ của cửa sổ chương trình
Phóng to cửa sổ chương trình
Câu 13. Theo em câu nào trong các câu sau phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành.
Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn
Hệ điều hành trở nên đơn giản hơn
Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn
Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn.
Câu 14. Cấu trúc chung của một máy tính bao gồm:
Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, các thiết bị vào/ra
Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ trong, các thiết bị vào/ra
Bộ xử lý trung tâm, các thiết bị vào/ra
Câu 15. Nguyên lý nào dưới đây được đề cập trong nguyên lý Phôn Nôi-man?
Mã hóa nhị phân 
Truy cập theo địa chỉ
Điều kiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình
Cả câu A, B, C đều đúng 
Câu 16. Số 11000102 được biểu diễn trong hệ thập phân là:
89	C. 98	B.96	D. 99
Câu 17. Chức năng của hệ điều hành là:
Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống
Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó
Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
Cả A, B, C đều đúng
Câu 18. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :
trong CPU	C. trên bộ nhớ ngoài 
trong ROM	D. trong RAM

Tài liệu đính kèm:

  • docDe cuong on tap Tin 10 HKI nam hoc 2017 2018_12179371.doc