Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I – Năm học 2015 – 2016 môn: Vật lý - Lớp 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Vật lý - Lớp 7

 Thời gian 45 phút

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Chọn câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi là ảnh có độ lớn:

 A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật. C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật.

Câu 2: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:

A. Phẳng và mềm B. Nhẵn và cứng C. Gồ ghề và mềm D. Mấp mô và cứng

Câu 3: Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 300 , góc tới bằng:

A. 450 B. 900 C. 600 D. 300

Câu 4: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi nào?

 A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng

 B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không nhận được ánh sáng của Mặt Trời.

 C. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất không nhận được ánh sáng của Mặt Trời.

 D. Người quan sát đướng nữa sau trái đất

Câu 5: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:

A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra

B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc

C. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15giây

D. Âm phản xạ gặp vật cản

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 13/03/2020 Lượt xem 403Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I – Năm học 2015 – 2016 môn: Vật lý - Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD – ĐT Lạc Thủy
Trường THCS TT Chi Nê
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Vật lý - Lớp 7
Thời gian 45 phút
I. Ma Trân
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng
cấp độ cao
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1 
Quang học
Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
Nhận biết tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lồi, hiện tượng nguyệt thực
Xác định góc tới, góc phản xạ
Thực hành vẽ ảnh vật tạo bỡi gương phẳng
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,0đ
10%
2
1,0đ
10%
1
0,5đ
 5%
1
2,5đ
25%
5
5,0đ
50%
Chủ đề 2
 Âm học
Nhận biết âm phản xạ, tiếng vang, vật phản xạ âm tốt, đơn vị tần số
Tiếng ồn các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
Tính được khoản cách truyền âm
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
3
1.5đ
15%
1
1.5đ
15%
1
2đ
20%
5
5,0đ
50%
T. số câu
T. sốđiểm 
Tỉ lệ %
4
2,5.đ
25%
3
2,5đ
25%
3
5,0đ
50%
10
10đ
100%
PHÒNG GD – ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG THCS TT CHI NÊ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Vật lý - Lớp 7
 Thời gian 45 phút
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 	
Chọn câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi là ảnh có độ lớn:
	A. Lớn bằng vật	 B. Lớn hơn vật.	 C. Gấp đôi vật	 D. Bé hơn vật.
Câu 2: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A. Phẳng và mềm	 B. Nhẵn và cứng C. Gồ ghề và mềm D. Mấp mô và cứng
Câu 3: Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 300 , góc tới bằng:
A. 450	 B. 900	 C. 600 	 D. 300	
Câu 4: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi nào?
	A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng	
 B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không nhận được ánh sáng của Mặt Trời.
	C. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất không nhận được ánh sáng của Mặt Trời.
	D. Người quan sát đướng nữa sau trái đất
Câu 5: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra
Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc
Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15giây
Âm phản xạ gặp vật cản
Câu 6 : Đơn vị nào sau đây là đơn vị của tần số ?
	A. đêxiben (dB)	 B. kilôgam (kg)	 C. Niuton (N)	 D. Hec (hz)
II. PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm )
Câu 1( 1,0 đ ) Em hãy phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng ?
Câu 2( 1,5 đ ). Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Em hãy nêu 3 cách làm giảm tiếng ồn và các biện pháp cụ thể để làm giảm tiếng ồn đó ?
Hình 1
A
B
B
A
O
a.
b.
Câu 3( 2,5 đ ). Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB và BOA đặt trước gương phẳng như hình 1( nêu rõ cách vẽ) 
Câu 4( 2,0 đ ): Để xác định độ sâu của đáy biển, một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra siêu âm rồi thu lại siêu âm phản xạ sau 1,4 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s. Em hãy tính độ sâu của đáy biển ?	
II. Đáp án – Biểu điểm.
Đáp án
Điểm
I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
(3 điểm)
Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: C Câu 6: D
II. TỰ LUẬN: 
(7 điểm)
Câu 1. Định luật phản xạ ánh sáng
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới
Góc phản xạ bằng góc tới
1,0đ
Câu 5. (nêu được mỗi biện pháp đúng cho 0,5 điểm)
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
 - Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hoặc yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.
 - Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.
 - Phân tán âm trên đường truyền: Treo rèm, trải thảm trong nhà...
Câu 6: Mỗi ý vẽ đúng 1,25 đ
Câu 7: Độ sâu của đáy biển: 0,7.1500 = 1050m
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
 2,5 đ
 2,0 đ
BHG duyệt Tổ duyệt Giáo viên ra đề

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HOC KY I MON VAT LY 7_12228159.doc