Giáo án môn Vật lý 7 - Bài tập

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức

 - Hs biết được cách nhận biết ánh sáng

 - Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng

 - Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng

 - Biết được khi nào xảy ra nhật thực, khi nào sảy ra nguyệt thực

 - phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng

 - Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng

 2. Kĩ năng

- Vẽ được tia phản xạ

- Vẽ được ảnh của một vật qua gương phẳng

3. Thái độ

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 1260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 7 - Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 06; tiết 06
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức 
	- Hs biết được cách nhận biết ánh sáng
	- Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng
	- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng
	- Biết được khi nào xảy ra nhật thực, khi nào sảy ra nguyệt thực
	- phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng
	- Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
	2. Kĩ năng
- Vẽ được tia phản xạ 
- Vẽ được ảnh của một vật qua gương phẳng
3. Thái độ
Rèn luyện tính cẩn thận, có tinh thần hợp tác với bạn bè, có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào cuộc sống	
II. Chuẩn bị:
	1. Nội dung:
	GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài 01 đến bài 07 SGK, SBT và một số bài tập mẫu
	HS: Xem lại nội dung bài 01 đến bài 07 SGK, SBT, đặt biệt là các bài tập khó
	2. Đồ dùng dạy học: 
	GV: Chuẩn bị bảng phụ
III. Tổ chức các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
NỘI DUNG
HĐ 1: ổn định lớp, kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- MT: Theo dõi quá trình học tập của HS
- Chuẩn bị cho cả lớp: bảng phụ
- CN hoàn thành câu hỏi của GV
- HS nhận xét, bổ sung
- GV treo bảng phụ có câu hỏi:
+ Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng(K1)
+ vẽ ảnh của điểm s qua gương trong trường hợp sau: (K4)
S
-Gọi HS nhận xét, bổ sung nếu cần
+ Nêu đúng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (6đ)
+ vẽ đúng ảnh của S (4đ)
HĐ 2: Oân tập: (10 phút)
 MT: - Hs biết được cách nhận biết ánh sáng
	- Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng
	- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng
	- Biết được khi nào xảy ra nhật thực, khi nào sảy ra nguyệt thực
	- phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng
	- Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
 DC: Bảng phụ
- CN quan sát và trả lời câu hỏi
- CN nhận xét, bổ sung 
 - GV treo bảng phụ có câu hỏi và YCHS lần lược hoàn thành từng câu hỏi: (GV có thể ghi điểm khi HS trả lời đúng) (K1)
+ Nêu điều kiện để nhận biết ánh sáng
+ Nêu điều kiện để nhìn thấy vật
+ Hãy phân biệt nguồn sáng và vật sáng. Cho TD
+ Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng. 
+ Biết được khi nào xảy ra nhật thực, khi nào sảy ra nguyệt thực. Nhật thực (nguyệt thực) thường xảy ra vào ban ngày hay ban đêm?
+ phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng
+ Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
- Gọi HS nhận xét, bổ sung nếu cần 
HĐ 3: Bài tập (22 phút)
 MT- Vẽ được tia phản xạ, biết xác định được góc tới hoặc góc phản xạ
- Vẽ được ảnh của một vật qua gương phẳng
DC: bảng phụ
- CN nêu lên các bài tập khó và thảo luận trên lớp để đưa ra hướng giải
- CN hoàn thành các bài tập sau
- CN nhận xét, bổ sung
- YCCN nêu lên các bài tập khó mà các em không giải được để các bạn trong lớp thảo luận đưa ra hướng giải. Nếu vẫn không giải được thì GV sẽ hướng dẫn HS giải
- YCHS hoàn thành các bài tập sau: (GV ghi điểm cho nhửng em làm tốt)(K4)
1/ a)xác định góc tới khi biết tia tới hợp với mặt gương một góc 300, 500, 600
b) xác định góc tới khi biết tia tới hợp với tia phản xạ một góc 300, 500, 600
c) xác định góc tới khi biết tia phản xạ hợp với mặt gương một góc 400, 200, 800
2/ vẽ tia phản xạ trong trường hợp sau
3/ vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng trong trường hợp sau: 
a)
b)
- Gọi HS nhận xét, bổ sung cho hoàn thành
1/a) góc tới lần lược là: 600, 400, 300
b) góc tới lần lược là: 150, 250, 300
c) góc tới lần lược là: 500, 700, 100
S
R
N
I
2/ 
3/ 
a)
b)
HĐ 4: Củng cố và Hướng dẫn về nhà (8 phút)
MT:HS nêu được ứng dụng của gương cầu lồi
 Giúp HS khắc sâu kiến thức 
- Cn trả lời câu hỏi
- Cn nghe và ghi nhận để thực hiện
- Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng (K1)
- Phát biểu định luật phản xạ của ánh sáng(K1)
- Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng(K1)
- YCHS về nhà xem lại các bài tập đã giải, hoàn thành tất các bài tập còn động lại. Xem lai cách vẽ ảnh qua gương phẳng và học kĩ tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Chuẩn bị mẩu báo cáo thực hành tiết sau thực hành lấy điểm 1 tiết (chú y: tiết sau học ở phòng thực hành) 
- Nhận xét, đánh giá tiết học
IV. Rút kinh nghiệm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_6_Thuc_hanh_Quan_sat_va_ve_anh_cua_mot_vat_tao_boi_guong_phang.doc