Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 5 - Đề số 1

ĐỀ BÀI

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là ?: (0,5 điểm)

A. 24,18 B. 24,108 C. 24,018 D. 24,0108

Bài 2: Phân số viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

A. 0,065 B. 0,65 C. 6,05 D. 6,5

Bài 3: Phần nguyên của số 1942,54 là :(0,5điểm)

A. 54 B. 194254 C. 1942 D. 1924,54

Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là ? (0,5 điểm)

A. Phần triệu B. Phần trăm C. Phần mười D. Phần nghìn

Bài 5: 7cm29mm2 = .cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 79 B.790 C. 7,09 D. 7900

Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5 điểm)

A. 80 m B. 70 m C. 90 m D. 60 m

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán 5 - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ., ngày  tháng  năm 20
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: Toán
Thời gian: 40 Phút
Năm học: 2017 – 2018
Phòng GD&ĐT Cái Nước
Trường TH Trần Thới 2
Họ và Tên:.
Lớp: 5
. 
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Bài 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là ?: (0,5 điểm)
A. 24,18
B. 24,108
C. 24,018
D. 24,0108
Bài 2: Phân số viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)
A. 0,065
B. 0,65
C. 6,05
D. 6,5
Bài 3: Phần nguyên của số 1942,54 là :(0,5điểm) 
A. 54 
B. 194254
C. 1942
D. 1924,54
Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là ? (0,5 điểm)
A. Phần triệu
B. Phần trăm
C. Phần mười
D. Phần nghìn
Bài 5: 7cm29mm2 = ..............cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
A. 79
B.790 
C. 7,09 
D. 7900 
Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5 điểm)
A. 80 m
B. 70 m
C. 90 m
D. 60 m
Bài 7: Điền dấu ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: (3 điểm)
a)  1
b) .... 
c) 3,125 ... 2,075 
d) 56,9 ... 56
e) 42dm4cm ... 424cm
h) 9kg ... 9000g
Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 1,5 tấn = kg b) 5000m2 = . ha
Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)
 34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314
Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? (2điểm) 
Bài giải
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 5
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm
Bài
1
2
3
4
5
6
Khoanh đúng
A
B
C
C
C
C
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Bài 7: Điền dấu thích hợp vào chổ chấn: (3 điểm)
a) < 1
b) < 
c) 3,125 > 2,075
d) 56,9 > 56
e) 42dm4cm = 424dm
h) 9kg = 9000g
Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a) 1,5 tấn = 1500 kg b) 5000m2 = 0,5ha
Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)
 34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329
Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?(2 điểm)
Bài giải
 12 ngày gấp 4 ngày số lần là: (0,25đ)
 12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)
 Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ )
 1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)
 Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)
Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)
 1500 : 4 = 375(cây) (0,25đ)
 Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ )
 375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)
 Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe-thi-giua-hoc-ki-1-mon-toan-lop-5-nam-2017-2018.doc