Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ 7

Đề số 1.

Câu 1: ( 3 điểm)

 Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với đời sống của cây.

Câu 2: ( 2 điểm)

 Nêu đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ phân đạm, phân lân, phân kali?

Câu 3: ( 1 điểm)

 Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh? vì sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh?

Câu 4: ( 2 điểm)

 Căn cứ để xác định thời vụ. Kể tên các vụ gieo trồng trong năm.

Câu 5: ( 1 điểm)

 Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 6: ( 1 điểm)

 Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận?

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 580Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 7
Thời gian : 45 phút( không kể thời gian chép đề)
 Đề số 1.
* Ma trận
 Cấp độ 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
 Chương I 
Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với đời sống của cây.
Nêu đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ phân đạm, phân lân, phân kali
Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh? vì sao lấy nguyên tắc phong là chính để phòng trừ sâu bệnh
Số câu 
Số điểm 
Tỷ lệ: %
1 
3 
30%
1 
2 
20%
1 
1 
10%
 3
 6
 60%
 Chương II
Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt
Căn cứ để xác định thời vụ. Kể tên các vụ gieo trồng trong năm.
Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Lấy ví dụ minh hoạ?
Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận
Số câu 
Số điểm 
Tỷ lệ: %
1 
2 
20%
1
1 
10%
1 
1 
 10%
3
 4
 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỷ lệ %
2 
5
50%
2 
3 
30%
1 
1 
10%
1 
1 
 10%
6
 10
 100%
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUỲNH NHAI
TRƯỜNG THCS MƯỜNG GIÀNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 7
Thời gian : 45 phút( không kể thời gian chép đề)
Đề số 1.
Câu 1: ( 3 điểm) 
 Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với đời sống của cây.
Câu 2: ( 2 điểm) 
 Nêu đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ phân đạm, phân lân, phân kali?
Câu 3: ( 1 điểm) 
 Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh? vì sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh?
Câu 4: ( 2 điểm) 
 Căn cứ để xác định thời vụ. Kể tên các vụ gieo trồng trong năm.
Câu 5: ( 1 điểm) 
 Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Lấy ví dụ minh hoạ?
Câu 6: ( 1 điểm) 
 Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận?
3, ĐÁP ÁN
Câu 1: 
- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sốn và sản xuất ra sản phẩm
- Đất trồng có vai trò đặc biệt đối với đời sống cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững
Câu 2: 
* Phân hữu cơ: Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng . Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu ( không hoà tan) , cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân bón phân huỷ thành các chất hoà tan cây mới sử dụng được.
* Phân đạm, kali : Có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hoà tan nên cây sử dụng được ngay
* Phân lân: Ít hoặc không tan
Câu 3: 
- Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại là
+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại
+ Biện phấp thủ công
+ Biện pháp hóa học
+ Biện pháp sinh học
+ Biện pháp kiểm dịch thực vật
- Lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh hại là tốn ít công cây sinh trưởng tốt,sâu bệnh ít giá thành thấp 
Câu 4: 
- Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần dựa vào các yếu tố : Khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương
- Các vụ gieo trồng trong năm là vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa, vụ đông
Câu 5:
- Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích
VD: Trồng ngô hoặc đỗ từ tháng 1 đến tháng 5
 Trồng lúa mùa chính từ tháng 7 đến tháng 12
- Xen canh là trên cùng một đơn vị diện tích , trồng 2 loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng
VD: Trồng ngô xen đậu tương trong vụ đông xuân
- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm tren một đơn vị diện tích đất
VD: Trước đây chỉ cấy được 2 vụ úa trong năm nhưng do giải quyết được nước và có giống ngắn ngày nên đã trồng được 3 vụ trong năm
Câu 6: 
- Để đảm bảo được số lượng và chất lượng của nông sản phải tiến hành thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận
	GV RA ĐỀ
 Trần Bình Trọng
Họ và tên:......................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Lớp : 7...... MÔN CÔNG NGHỆ 7
 ( Thời gian 45 phút)
 Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài
Câu 1: ( 3điểm) Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với đời sống của cây.
Câu 2: ( 2 điểm) Nêu đặc điểm chủ yếu của phân hữu cơ phân đạm, phân lân, phân kali?
Câu 3: ( 1 điểm) Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh? vì sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu bệnh?
Câu 4: ( 2 điểm) Căn cứ vào đâu để xác định thời vụ. Kể tên các vụ gieo trồng trong năm.
Câu 5: ( 1 điểm) Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? Lấy ví dụ minh hoạ?
Câu 6: ( 1 điểm) Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận?
Bài làm
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDeMa tran KT Ki I Cong Nghe 7_12223099.doc