Đề kiểm tra học kì I môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

B, ĐỀ BÀI:

* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)

Câu1: (1 điểm) Phong trào Đông du do ai cổ động tổ chức ?

.a, Phan Bội Châu b, Phan Chu Trinh c, Lê Lợi

Câu2: (1 điểm) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?

a.3-2-1928 b.3- 2- 1929 c.3-2-1930

Câu 3: (1 điểm) Đường quốc lộ dài nhất nước ta là:

 a, Đường số 5 b, Đường số 1A c,Đường Hồ Chí Minh

Câu 4: (1 điểm) Ở nước ta , đất phe -ra –lít tập trung chủ yếu ở đâu?

a , Vùng đồng bằng b, Vùng đồi núi c, Vùng ven biển

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 649Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Lịch sử - Địa lí lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H NGUYỄN BÁ NGỌC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP :.5................. MÔN : LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ 
HỌ VÀ TÊN :............................................ Thời gian 40 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
B, ĐỀ BÀI:
* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu1: (1 điểm) Phong trào Đông du do ai cổ động tổ chức ?
.a, Phan Bội Châu	b, Phan Chu Trinh	c, Lê Lợi
Câu2: (1 điểm) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào?
a.3-2-1928 	 b.3- 2- 1929 c.3-2-1930
Câu 3: (1 điểm) Đường quốc lộ dài nhất nước ta là:
 a, Đường số 5	b, Đường số 1A	c,Đường Hồ Chí Minh 
Câu 4: (1 điểm) Ở nước ta , đất phe -ra –lít tập trung chủ yếu ở đâu?
a , Vùng đồng bằng	b, Vùng đồi núi	c, Vùng ven biển
Câu 5: (1 điểm) Nối ô cột A với ô cột B sao cho phù hợp.
A 
B
5-6-1911
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
3-2-1930
Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
19-5-1890 
Chủ tịch Hồ Chí Minh độc bản Tuyên ngôn Độc lập
2-9-1945
Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.
Câu 6: (1 điểm) Nối tên nhà máy thuỷ điện với tên sơng cĩ nhà máy thuỷ điện đĩ.
A, Tên nhà máy thuỷ điện
B , Tên sơng
Hồ Bình
Sơng Đồng Nai
Y-a –ly
Sơng Xê Xan
Trị An
Sơng Đà
Câu 7: (1 điểm) Em hãy điền những từ ngữ sau vào chỗ chấm () sao cho phù hợp:
( hi sinh ; càng lấn tới ; không chịu ; làm nô lệ ; phải nhân nhượng,)
Trích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Hỡi đồng bào toàn quốc !
Chúng ta muốn hoà bình , chúng ta  Nhưng chúng ta càng nhân nhượng ,thực dân Pháp, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
	Không !Chúng ta thà .tất cả , chứ nhất định
 mất nước, nhất định không chịu ..!” 
Câu 8 : (1 điểm) Điền từ ngữ trong ngoặc đơn sau đây vào chỗ chấm (..) sao cho phù hợp. (đơng ; chữ S ; biển ; bắc –nam)
 Đất nước ta vừa cĩ đất liền vừa cĩ ., đảo và quần đảo. Phần đất liền hẹp ngang, chạy dài theo chiều .,với đường bờ biển cong như hình.. Biển bao bọc phía ,nam và tây nam phần đất liền.
Câu9: (1 điểm) Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?
Câu 10: (1 điểm) Nước ta cĩ bao nhiêu dân tộc ? Nêu tên một số dân tộc mà em biết?
Bài làm
Câu9:
Câu 10:
C, ĐÁP ÁN
* ( Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1: (1 điểm) Ở nước ta , đất phe -ra –lít tập trung chủ yếu ở đâu?
	b, Vùng đồi núi	
Câu2: (1 điểm) Phong trào Đông du do ai cổ động tổ chức ?
.a, Phan Bội Châu	
Câu3: (1 điểm) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng, năm nào? c.3-2-1930
Câu4: (1 điểm) Đường quốc lộ dài nhất nước ta là:
	b, Đường số 1A	
Câu5: (1 điểm) Nối ô cột A với ô cột B sao cho phù hợp.
A 
B
5-6-1911
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
3-2-1930
Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
19-5-1890
Chủ tịch Hồ Chí Minh độc bản Tuyên ngôn Độc lập
2-9-1945
Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.
Câu 6: (1 điểm) Nối tên nhà máy thuỷ điện với tên sơng cĩ nhà máy thuỷ điện đĩ.
A, Tên nhà máy thuỷ điện 	B , Tên sơng
 Hồ Bình	Sơng Đồng Nai
Y-a –ly	 Sơng Xê Xan
Trị An	 Sơng Đà
Câu 7: (1 điểm) ) Em hãy điền những từ ngữ sau vào chỗ chấm () sao cho phù hợp:
( hi sinh ; càng lấn tới ; không chịu ; làm nô lệ; phải nhân nhượng,)
Trích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Hỡi đồng bào toàn quốc !
Chúng ta muốn hoà bình , chúng ta phải nhân nhượng Nhưng chúng ta càng nhân nhượng ,thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
	Không !Chúng ta thà hi sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ .!”
Câu 8: (1 điểm) Điền từ ngữ trong ngoặc đơn sau đây vào chỗ chấm (..) sao cho phù hợp. (đơng ; chữ S ; biển ; bắc –nam)
 Đất nước ta vừa cĩ đất liền vừa cĩ biển., đảo và quần đảo. Phần đất liền hẹp ngang, chạy dài theo chiều bắc- nam.,với đường bờ biển cong như hình chữ S.. Biển bao bọc phía đơng ,nam và tây nam phần đất liền
CÂU 9: (1điểm) Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta.
Câu 10: (1điểm) Nước ta cĩ khoảng bao nhiêu dân tộc ? Nêu tên một số dân tộc mà em biết?
Cĩ khoảng 54 dân tộc. Kinh , Tày , Nùng, Ê Đê, ..
Ma trận đề kiểm tra lịch sử và địa lí cuối học kì I, lớp 5
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1 
Mức 2 
Mức 3 
Tổng 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đơ hộ (1858 - 1945)
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1,0
1,0
1,0
1,0
2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Số câu
1
1
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1,0
1,0
1,0
1,0
4. Địa lí dân cư Việt Nam
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
5. Địa lí kinh tế Việt Nam
Số câu
1
1
2
Số điểm
1,0
1,0
2,0
Tổng
Số câu
2
2
3
2
1
5
5
Số điểm
2,0
2,0
3,0
2,0
1,0
5,0
5,0

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HOC KI I MON LICH SU.doc