Giáo án Tuần 12 - Lớp 5

Buổi sáng

TẬP ĐỌC: MÙA THẢO QUẢ

I.MỤC TIÊU:

 - Giúp HS biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc mùi vị của rừng thảo quả.

 - Nội dung bài: Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả. (Trả lời được câu hỏi SGK). HS KG nêu được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động .

 - Hs ham đọc sách, yêu Tiếng Việt.

II.CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ ở SGK. Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG HỌC:

A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

*Khởi động:

Việc 1: - Trưởng ban văn nghệ điều hành lớp hát múa một bài.

Việc 2: Quan sát bức tranh và cho biết: Tranh vẽ cảnh gì?

Việc 3: Nghe GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.

 B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Luyện đọc:

-1HS đọc mẫu toàn bài, cả lớp theo dõi bạn đọc.

- Việc 1: Thảo luận cách chia đoạn

 Việc 2: Cùng bạn luyện đọc và sửa lỗi sai, chú ý đọc nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp hấp dẫn, hương thơm ngất ngây, sự phát triển nhanh của thảo quả,

- đọc và tìm hiểu phần chú giải và một số từ ngữ chưa hiểu trong bài.(thảo quả, Đản Khao, Chin San)

 

doc 18 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 681Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 12 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rưởng cho các bạn nêu nội dung bài.
 - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài.
3. Luyện đọc diễn cảm
- Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn luyện đọc đoạn 2
 - Việc 2: Nhận xét và bình chọn các bạn đọc tốt.
- Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc.
 - Việc 2: Bình chọn, tuyên dương nhóm đọc tốt.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
 Đọc bài văn cho người thân nghe
 --------------------------------------------------------
TOÁN: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,
I.MỤC TIÊU:
	- HS biết nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,. ..
	- Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân. 
	- Vận dụng kiến thức làm được bài 1, 2 
	- HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ,Bảng cá nhân
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*Khởi động:
NT tổ chức cho các bạn ôn bài: Nêu các bước nhân một số thập phân với một số tự nhiên?
- Báo cáo với cô giáo việc học bài của các bạn.
* Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
1. Hình thành quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100,1000,.
a) Ví dụ 1: 27,867 x 10 = 
- Việc 1: NT yêu cầu các bạn trao đổi trong nhóm nêu cách nhân 
 27,867 
 x 10 
 278,670 
- Việc 2: So sánh k/quả của tích với thừa số thứ nhất
? Hãy tìm cách viết 27,867 thành 278,67 ?
? Khi nhân 27,867 x 10 ta tìm ngay tích bằng cách nào? (bằng cách chuyển dấu phẩy của 27,867 sang bên phải một chữ số) 
? Nêu cách nhân nhẩm một số TP với 10?
b) Ví dụ 2: 53,286 x 100
- YCHS tự làm và nêu cách làm (tương tự vd 1).
? Nêu cách nhân nhẩm một số TP với 100?
2. Ghi nhớ:
Đố bạn nêu cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,? Lấy ví dụ minh họa?
Đọc ghi nhớ trước lớp. Gv nhấn mạnh thao tác: Chuyển dấu phẩy sang bên phải.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: Nhân nhẩm
Trao đổi, chia sẻ với bạn về kết quả. Lưu ý so sánh kết quả của tích với thừa số thứ nhất 
 Việc 1: Trình bày bài làm trước lớp.
- Việc 2: Y/c HS nhận dạng BT ở cột a và cột b,c có đặc điểm gì?
Nghe GV chốt: Cột a) Gồm các phép nhân mà các số thập phân chỉ có một chữ số
	 Cột b, c Gồm các phép nhân mà các số thập phân c có hai hoặc ba chữ số
Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng có đơn vị đo là cm
HS làm vào vở. Lưu ý về mối quan hệ giữa các đơn vị đo
Trao đổi, chia sẻ với bạn về bài làm
 Trình bày bài làm trước lớp. 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Chia sẻ với người thân về quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,. ..
 ---------------------------------------------------------------------
 Tiếng Anh: GV chuyên biệt dạy
 ------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ : 	 MÙA THẢO QUẢ ( nghe - viết)
I.MỤC TIÊU:
	- HS viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
	- HS làm được bài tập 3 . 
	- HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng và giữ vở sạch đẹp.
II.CHUẨN BỊ: 
	- Bảng phụ - VBT .
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
* Khởi động: 
- HĐTQ tổ chức cho cả lớp hát 1 bài .
- Nghe Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.
* Hình thành kiến thức mới:
1. Tìm hiểu nội dung đoạn viết
HS đọc đoạn viết chính tả.
	 Trao đổi với bạn nội dung của đoạn viết :Đoạn vă tả gì ?
2. Viết từ khó
+ Nhóm trưởng đọc các từ khó, yêu cầu các bạn viết vào vở nháp : nảy, rực lên, chứa lửa.
+ Đổi chéo vở, kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu viết sai).
3. Viết chính tả
 GV đọc bài chính tả cho HS viết bài, dò bài.
HS đổi chéo vở, soát lỗi cho nhau, cá nhân tự chữa lỗi (nếu viết sai).
 Trao đổi cách viết đúng các từ mà các bạn trong nhóm viết sai. 
Nghe GV đánh giá, nhận xét một số bài.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài tập 3: 
a) Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau.
 Trao đổi bài trong nhóm. Thống nhất kết quả.
Trình bày trước lớp
b) HS hoạt động tương tự bài a
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Cùng người thân tìm các từ láy 
Buổi chiều
Tiếng Anh: GV chuyên biệt dạy
Thể dục: GV chuyên biệt dạy
ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT: TUẦN 12
I.MỤC TIÊU: 
* Điều chỉnh mục tiêu:
- Viết đúng đoạn văn có sử dụng quan hệ từ.
- Lập được dàn ý cho bài văn tả một người mà em yêu mến. 
- Bài tập cần làm: BT5(Tr. 65); BT6 (Tr.66).
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
- Nhất trí như các bước đi hướng dẫn trong sách
 ---------------------------------------------------------------
 Thứ 3 ngày 7 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: më réng vèn tõ: b¶o vÖ m«i tr­êng
I.MỤC TIÊU:
	- Hs hiểu được nghĩa của một số từ ngữ về môi trường theo yêu cầu của BT1. Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo yêu cầu của BT3.
- H cú ý thức bảo vệ mụi trường xung quanh.
*Đ/C: Không làm bài tập 2
* Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh.
II.CHUẨN BỊ: - Bảng phụ ; 
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*Khởi động:
NT tổ chức cho các bạn ôn bài: Quan hệ từ là gì? Cho ví dụ?
- Báo cáo với cô giáo việc học bài của các bạn.
* Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1: 
Đọc đoạn văn ở SGK trang115.
NT điều hành nhóm thảo luận 2 câu hỏi
? Phân biệt nghĩa của các cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên
? Nối một từ ở cột a ứng với nghĩa của cột b.
Việc 1: Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi .
- Việc 2: Nghe GV chốt kết hợp quan sát các bức tranh về khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên để hiểu thêm từ.
+ khu dân c: khu vực dành cho dân nhân ăn ở, sinh hoạt.
+ khu sản xuất: khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.
+ khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, gìn giữ lâu dài
Bài 3: Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó.
Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.
HS làm bài cá nhân.
Trao đổi với bạn từ mình đã thay.
- Chia sẻ trong nhóm. 
 Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ.
* Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Cùng người thân trao đổi về môi trường ở địa phương em.
 ---------------------------------------------------------
TOÁN:	 LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
 - HS biết: nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,Nhân một số thập phân với một số tròn chục tròn, trăm;Giải bài toán có có 3 bước tính. 
	- Vận dụng kiến thức làm các bài tập 1a; 2a,b; bài 3 SGK/58; 
	 -HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.yêu thích môn toán
II.CHUẨN BỊ: bảng phụ, bảng con
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
*Khởi động:
HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : Truyền điện.
- Em viết một số thập phân bất kì, chẳng hạn 107,28. Em truyền điện cho bạn nhân số đó với 10 ; 100 ; 1000,....
- Bạn trả lời xong sẽ tiếp tục truyền điện
- Cùng nhau nhắc lại quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100 ; 1000...
* Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1a. Tính nhẩm
NT điều hành các bạn nhẩm nêu kết quả. Lưu ý so sánh kết quả của tích với thừa số thứ nhất 
 Trình bày bài làm trước lớp.
Bài 2a,b: Đặt tính rồi tính.
HS làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn về kết quả
 - Việc 1: Trình bày bài làm trước lớp (kết hợp nêu bằng lời với viết bảng).
- Việc 2: Yêu cầu HS nêu nhận xét về cách nhân một số thập phân với một số tròn chục
Bài 3: Giải toán.
HS đọc bài toán và làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn về bài làm
 Trình bày bài làm trước lớp. 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Chia sẻ với người thân về cách thực hiện nhân một số thập phân với một số tròn chục.
 -------------------------------------------------------------
 ÑAÏO ÑÖÙC 	 
KÍNH GIAØ – YEÂU TREÛ ( Tieát 1)
I. Muïc tieâu: 
HS biÕt v× sao cần ph¶i kÝnh träng, lÔ phÐp víi ngưêi giµ, yªu thư¬ng nhường nhÞn em nhá.
 Nªu ®îc nh÷nh hµnh vi, viÖc lµm phï hîp víi løa tuæi thÓ hiÖn sù kÝnh träng ngêi giµ, yªu th¬ng em nhá.
HS cã th¸i ®é vµ hµnh vi thÓ hiÖn sù kÝnh träng, lÔ phÐp víi người giµ, nhường nhÞn em nhá.
II. Chuaån bò: 
GV + HS: - Ñoà duøng ñeå chôi ñoùng vai.
III. Caùc hoaït ñoäng:
A. hoạt động cơ bản:
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc ghi nhôù. ( Như)
B. Hoạt động thực hành: 
v	Hoaït ñoäng 1: Ñoùng vai theo noäi dung truyeän “Sau ñeâm möa”.
Ñoïc truyeän “Sau ñeâm möa”.
Giao nhieäm vuï ñoùng vai cho caùc nhoùm theo noäi dung truyeän.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
v	Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän noäi dung truyeän.
+ Caùc baïn nhoû trong truyeän ñaõ laøm gì khi gaëp baø cuï vaø em nhoû?
+ Taïi sao baø cuï laïi caûm ôn caùc baïn nhoû?
+ Em suy nghó gì veà vieäc laøm cuûa caùc baïn nhoû?
® Keát luaän:
v	Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 1.
Giao nhieäm vuï cho hoïc sinh .
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.
Ñoïc ghi nhôù.
5. Hoạt động ứng dụng: 
Chuaån bò: Tìm hieåu caùc phong tuïc, taäp quaùn cuûa daân toäc ta theå hieän tình caûm kính giaø, yeâu treû
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 ---------------------------------------------------------
 Địa lý: GV chuyên biệt dạy
 ---------------------------------------------------
Buổi chiều:
ÔN LUYỆN TOÁN: TUẦN 11
I. MỤC TIÊU: Nhất trí như mục tiêu
- Bài tập cần làm: Làm các BT 1; 2(Tr. 56), BT4; 5 (Tr. 57)
- HS NK: Làm thêm BT vận dụng
III . HOẠT ĐỘNG HỌC
- Nhất trí như các bước đi hướng dẫn trong sách
 --------------------------------------------------
GDNG: Chñ ®iÓm: “ T«n sƯ träng ®¹o ”
I.Môc tiªu:
	- Häc sinh biÕt lÔ phÐp, kÝnh träng c¸c thÇy c« gi¸o.
	- RÌn häc sinh thãi quen lÔ phÐp, kÝnh träng thµy c« vµ nh÷ng người trªn.
	- Gi¸o dôc häc sinh tù gi¸c biÕt lÔ phÐp, kÝnh thÇy yªu b¹n.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
Néi dung buæi sinh ho¹t.
§µn, bµi h¸t, trß ch¬i.
III. C¸c ho¹t ®éng chÝnh:
1.æn ®Þnh tæ chøc
2. Chµo cê: H¸t Quèc ca - §éi ca – H« ®¸p khÈu hiÖu §éi.
3. Ho¹t ®éng chÝnh:	 - H¸i hoa tr¶ lêi c©u hái miÖng.
- ë nhµ c¸c em kÝnh träng ai? ( ¤ng ,bµ, bè mÑ, anh chÞ vµ nh÷ng người trªn)
- ë trêng c¸c em kÝnh träng ai? ( thÇy c« gi¸o vµ c« chó lµm trong trường)
 + KÓ ra nh÷ng viÖc lµm cña em vÒ kÝnh träng c¸c thÇy c« gi¸o? ( Khi gÆp c¸c thÇy c« gi¸o em ph¶i ®øng nghiªm lÔ phÐp chµo hái, nãi n¨ng võa ph¶i ®ñ nghe)
	* Líp cö ra mét b¹n thường xuyªn kÝnh träng thÇy c« gi¸o ®Ó tuyªn dư¬ng.
	* GV: B¾t ®iÖu cho häc sinh h¸t bµi “ThÇy c« mÕn yªu”
 Nh¹c vµ lêi : §ç Anh Hïng.
	- Gi¸o viªn hưíng dÉn häc sinh móa h¸t bµi h¸t nµy.
 ----------------------------------------------------------
 Lịch sử: GV chuyên biệt dạy
 -------------------------------------------------------
 Thứ 4 ngày 8 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng:
TOÁN: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
I.MỤC TIÊU:
	- HS biết nhân một số thập phân với một số thập phân.
	- Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán. 
	- HS biết vận dụng kiến thức làm BT 1(a, c); 2 SGK; 
	- HS có ý thức trình bày bài khoa học, vận dụng KT vào trong cuộc sống.
II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ, 
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*Khởi động:
HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi.
* Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
1. Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân.
Ví dụ 1:
HS đọc bài toán.
 - NT điều hành nhóm thảo luận cách giải bài toán. ( Đổi đơn vị 6,4m và 4,8m về đơn vị bé hơn sau đó thực hiện phép nhân hai số TN (sgk)..... 
 * GV giới thiệu phép nhân hai số thập phân: 6,4 x 4,8 = ?
HS đối chiếu kết quả của hai cách tính rút ra cách nhân một số thập phân với một số thập phân.
Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 
 Thảo luận tìm cách đặt tính rồi tính.
Trình bày cách làm trước lớp? Nêu cách nhân một số thập phân với một số thập phân
Ghi nhớ: 
Đố bạn nêu cách nhân một số thập phân với một số thập phân? Lấy ví dụ minh họa?
Đọc ghi nhớ trước lớp. Gv nhấn mạnh 3 thao tác: nhân, đếm và tách
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1a, c: Đặt tính rồi tính: a) 25,8 x 1,5 c) 0,24 x 4,7
HS làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn về kết quả
 Trình bày bài làm trước lớp (kết hợp nêu bằng lời với viết bảng).
Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a.
HS làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn về giá trị của a x b và b x a.
 Trình bày bài làm trước lớp. 
- Nghe GV chốt: Tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chổ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.
a x b = b x a.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Chia sẻ với người thân về cách thực hiện phép nhân một số thập phân với một số thập phân.
 ------------------------------------------------------------
 Âm nhạc: GV chuyên biệt dạy
TẬP ĐỌC : HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
I.MỤC TIÊU:
	- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát. 
	- Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong : cần cù làm việc để góp ích cho đời ( TL được các CH SGK, thuộc hai khổ thơ cuối bài )(HSKG thuộc và đọc diễn cảm được bài)
	- Giáo dục hs đức tính kiên trì, chịu khó .
II.CHUẨN BỊ: Tranh SGK Chép 2 khổ thơ cuối bài vào bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
*Khởi động:
Việc 1: - Trưởng ban văn nghệ điều hành lớp hát múa một bài.
Việc 2: Quan sát bức tranh và nói những điều em biết về loài ong.
Việc 3: Nghe GV giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.
 B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Luyện đọc:
Nghe bạn đọc mẫu bài thơ. Cá nhân đọc thầm.
Cùng bạn luyện đọc và sửa lỗi sai. Chú ý giọng trải dài, tha thiết, cảm hứng ca ngợi phẩm chất đẹp đẽ của bầy ong
- đọc và tìm hiểu phần chú giải và một số từ ngữ chưa hiểu trong bài.
Nhóm trưởng cho các bạn đọc nối tiếp từng khổ thơ.
 - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
 - Việc 2: Bình chọn, tuyên dương nhóm đọc tốt.
 - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại toàn bộ bài.
2. Tìm hiểu bài:
- Từng bạn đọc thầm và trả lời các câu hỏi và ghi ra nháp ý trả lời của mình 
- Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời của mình cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá và cùng trao đổi lại và bổ sung nếu thiếu.
 - Việc 2: Em và bạn đổi vai hỏi và trả lời
- Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi và mời bạn trả lời, các bạn khác chú ý nghe, đánh giá và bổ sung cho mình. 
 - Việc 2: Nhóm trưởng cho các bạn nêu nội dung bài.
 - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhóm và báo cáo cô giáo.
- Ban học tập tổ chức cho các nhóm chia sẻ về các câu hỏi trong bài.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Việc 1: NT tổ chức cho các bạn luyện đọc. Nhẩm thuộc lòng 2 khổ thơ cuối bài.
Việc 2: Ban học tập tổ chức cho các nhóm thi đọc trước lớp.
Việc 3: Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay.
.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Đọc cho người thân nghe bài thơ 
 ---------------------------------------------------------------------
 Tiếng Anh: Gv chuyên biệt dạy
 ----------------------------------------------------------------
 Buổi chiều: Sinh hoạt chuyên môn
 --------------------------------------------------------------
 Thứ 5 ngày 9 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng:
Thể dục: Gv chuyên biệt dạy
Tiếng Anh: Gv chuyên biệt dạy
Khoa học: Gv chuyên biệt dạy
TOÁN: LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
	- HS biết nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01; 0,001;	
	- HS vận dụng cách nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01; 0,001,để làm bài 1
	- HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II.CHUẨN BỊ: bảng phụ
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
*Khởi động:
- Cùng nhau nhắc lại quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100 ; 1000...
* Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1a. Ví dụ: 142,57 x 0,1
Việc 1: NT yêu cầu các bạn trao đổi trong nhóm nêu cách nhân 
- Việc 2: So sánh k/quả của tích với thừa số thứ nhất
? Hãy tìm cách viết 142,57 thành 14,257 ?
? Khi nhân 142,57 x 0,1ta tìm ngay tích bằng cách nào? (bằng cách chuyển dấu phẩy của 142,57 sang bên trái một chữ số) 
? Nêu cách nhân nhẩm một số TP với 0,1?
b) Ví dụ 2: 531,75 x 0,01
- YCHS tự làm và nêu cách làm (tương tự vd 1).
? Nêu cách nhân nhẩm một số TP với 0,01?
2. Ghi nhớ:
Đố bạn nêu cách nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001. Lấy ví dụ minh họa?
Đọc ghi nhớ trước lớp. Gv nhấn mạnh thao tác: Chuyển dấu phẩy sang bên trái..
Bài 1b: Nhân nhẩm
Trao đổi, chia sẻ với bạn về kết quả. Lưu ý so sánh kết quả của tích với thừa số thứ nhất 
 - Việc 1:Trình bày bài làm trước lớp.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Chia sẻ với người thân về cách thực hiện nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001
 -------------------------------------------------------------
Buổi chiều:
Tin học: Gv chuyên biệt dạy
Kể chuyện : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng kể chuyện cho HS ; lời kể rõ ràng ngắn gọn
- HS biết trao đổi ý của câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
- GD HS có ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị: Một số câu chuyện về bảo vệ môi trường
III. Hoạt động học
1* Khởi động: 
- HĐTQ tổ chức cho cả lớp hát 1 bài .
- Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của tiết học.
2* Hình thành kiến thức mới:
 1. HS kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về bảo vệ môi trường.
 - Em hãy kể lại câu chuyện có nội dung về bảo vệ môi trường. 
- Chia sẻ trong nhóm.
- Hỏi- đáp
2.Thi kể và trao đổi về ý nghĩa của truyện
- Suy nhĩ nói về ý nghĩa câu chuyện
- Chia sẻ trong nhóm.
- Chia sẻ trước lớp
C. Củng cố, dặn dò :
- HS trả lời câu hỏi liên hệ: Con người cần làm gì để bảo vệ môi
 -----------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
I.MỤC TIÊU:
	- Nắm được cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả người (ND ghi nhớ)
	- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình. 
	- Giáo dục tình cảm gia đình.
II.CHUẨN BỊ: + Bảng phụ ghi sẵn dán ba phần của bài Hạng A Cháng.
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động:
- Ban văn nghệ tổ chức cho cả chơi một trò chơi
 - Nghe, nắm mục tiêu của tiết học. 
 2. Tìm hiểu phần nhận xét
. Đọc bài văn
NT điều hành các bạn trong nhóm trao đổi, thảo luận các câu hỏi ở SGK trang 120.
 Việc 1: CTHĐTQ điều hành các nhóm chia sẻ trước lớp 
- Việc 2: Báo cáo với thầy cô kết quả làm việc của nhóm. Đề xuất những điều chưa hiểu
Việc 3: Ghi nhớ
Gọi HS trả lời câu hỏi:
- Bài văn tả người gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
- Mỗi phần trong bài văn tả người gồm những nội dung gì?
GV chốt ghi nhớ (SGK)
HĐ2: Luyện tập
 Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình em(Chú ý những nét nổi bật về ngoại hình, tính tình và hoạt động của người đó) 
HS làm bài cá nhân. Lưu ý:
+ Cần bám sát cấu tạo 3 phần của bài văn miêu tả người. Chọn những nét nổi bật về ngoại hình, tính tình và hoạt động của người đó.
Trao đổi với bạn về dàn ý đã lập. 
Báo cáo với thầy cô kết quả làm việc của nhóm. 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Chia sẻ với người thân về dàn ý tả một người trong gia đình để dàn bài hoàn chỉnh hơn.
 -------------------------------------------------------------
 Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2017
Buổi sáng:
TOÁN: LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU: HS biết 
	- Nhân một số thập phân với một số thập phân.
	- Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính. HS làm các bài tập 1, 2 SGK ; 
	- HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II.CHUẨN BỊ: VBT; Bảng phụ
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : Truyền điện.
- Em viết một số thập phân bất kì, chẳng hạn 20,25. Em truyền điện cho bạn nhân số đó với 0,1 ; 0,01 ; 0,001,....
- Bạn trả lời xong sẽ tiếp tục truyền điện
- Cùng nhau nhắc lại quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001,....
* Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Bài tập 1: 
a)Tính rồi so sánh giá trị của (a x b) x c = a x (b x c)
HS làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn về giá trị của (a x b) x c = a x (b x c) 
Trình bày bài làm trước lớp. 
- Nghe GV chốt: phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại: (a x b) x c = a x (b x c)
b) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
Trao đổi trong nhóm vận dụng tính chất gì để tính thuận tiện?.
HS làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn đã sử dụng tính chất kết hợp như thế nào trong từng bài tập cụ thể. 
Trình bày bài làm trước lớp. 
Bài tập 2 : Tính
 a) (28,7 + 34,5) x 2,4 b) 28,7 + 34,5 x 2,4
HS làm vào vở
Trao đổi, chia sẻ với bạn đã sử dụng dang toán gì?( nhân một tổng với một số).
Thống nhất kết quả trong nhóm và báo cáo với cô giáo về kết quả làm việc của nhóm.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 Chia sẻ với người thân về tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân.
 --------------------------------------------------------------
Tin học: Gv chuyên biệt dạy
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ 
I.MỤC TIÊU:
	- Tìm được quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu (BT1, BT2).
	- Tìm được quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu của BT3; biết đặt câu với quan hệ từ đã cho BT4. (HS Khá- Giỏi đặt được 3 câu với 3 quan hệ từ nêu ở BT4.)
	- Giáo dục HS yêu quí tiếng Việt.
* Bài tập 3 có các ngữ liệu nói về vẻ đẹp của thiên nhiên có tác dụng GDBVMT
II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ; VBT
III.HOẠT ĐỘNG HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
*Khởi động:
HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi.
 - Nghe Gv giới thiệu bài và nêu mục tiêu trọng tâm của bài học.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài tập 1:Tìm quan hệ từ có trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu.
trao đổi, chia sẻ theo cặp.
Trình bày trước lớp.
- GV chốt lại: + của nối cái cày với người Hmông.
 	 +bằng nối bắp cày với gỗ tốt màu đen.
 	 +như nối vòng với hình cánh cung.
 +như nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận
Bài tập 2: Các từ in đậm biểu thị quan hệ gì?
Việc 1 : NT yêu cầu cá nhân đọc các câu và cho biết từ in đậm biểu thị quan hệ gì?
- Việc 2 : Chia sẻ trong nhóm
- Việc 3 : Báo cáo với cô giáo kết quả thảo luận của nhóm 
Nghe GV chốt lại,
+ nhưng biểu thị quan hệ tương phản.
+ mà biểu thị quan hệ tư

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 12 lop 5_12174338.doc