Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn: Sử 9

Câu 1: (5 điểm)

Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của các nước châu Phi từ

sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Câu 2: (7 điểm)

Mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là gì? Nêu tên một số tổ

chức của Liên hợp quốc đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam?

Câu 3: (5 điểm)

Phân tích sự phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

để thấy rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp.

pdf 5 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 505Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn: Sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TaiLieu.VN Page 1 
 ĐỀ 1 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
MÔN: SỬ 9 
Thời gian: 150 phút 
Phòng GD & ĐT Thanh Oai 
Câu 1: (5 điểm) 
Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của các nước châu Phi từ 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 
Câu 2: (7 điểm) 
Mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là gì? Nêu tên một số tổ 
chức của Liên hợp quốc đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam? 
Câu 3: (5 điểm) 
 Phân tích sự phân hóa xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất 
để thấy rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp. 
Câu 4: (3 điểm) 
 Bằng những dẫn chứng lịch sử cụ thể, em hãy nêu rõ mặt tích cực và mặt 
hạn chế của phong trào đấu tranh do tư sản dân tộc và tiểu tư sản trí thức Việt 
Nam lãnh đạo từ năm 1919 đến năm 1926. Theo bảng sau: 
Phong trào Mặt tích cực Mặt hạn chế 
---------------------------------------------Hết----------------------------------------------- 
TaiLieu.VN Page 2 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI 
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9(năm học: 2012 – 2013) 
Câu Đáp án Điểm 
1 
(5đ) 
 * Học sinh trình bày được những nét lớn của các nước châu Phi 
với các ý chính sau: 
- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống 
chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở châu 
Phi. Phong trào nổ ra sớm nhất là ở vùng Bắc Phi, nơi có trình độ 
phát triển cao hơn vùng khác trong lục địa. Khởi đầu là cuộc binh 
biến tháng 7-1952 của các sĩ quan yêu nước do Đại tá Nát-xe chỉ 
huy. Cuộc binh biến này đã lật đổ chế độ quân chủ và tuyên bố 
thành lập nước Cộng hòa Ai Cập ngày 18-6-1953. 
- Tiếp đó là thắng lợi của cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài từ năm 
1954 đến năm 1962 của nhân dân An-giê-ri nhằm lật đổ ách thống 
trị của thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc. 
- Năm 1960 được gọi là “ Năm châu Phi ” với sự kiện 17 nước ở lục 
địa này tuyên bố độc lập. Từ sau đó, hệ thống thuộc địa của các 
nước đế quốc lần lượt tan rã, các dân tộc châu Phi giành lại được 
độc lập và chủ quyền. 
- Các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, phát 
triển kinh tế, xã hội và đã thu được nhiều thành tựu. Nhưng những 
thành tích ấy chưa đủ sức làm thay đổi căn bản bộ mặt của châu Phi 
. Nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng đói nghèo lạc hậu. Từ 
cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình châu Phi ngày càng khó 
khăn và không ổn định. Đó là các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu 
do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần 
chồng chất và các loại dịch bệnh hoành hành. 
- Trong những năm gần đây, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng 
quốc tế, các nước châu Phi đã tích cựu tìm kiếm các giải pháp, đề ra 
cải cách nhằm giải quyết xung đột khắc phục các khó khăn về kinh 
tế nhằm xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu 
1 
1 
1 
1 
1 
TaiLieu.VN Page 3 
2 
(7đ) 
 * Mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc: 
- Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 theo sáng kiến của Liên Xô, Mĩ, Anh, 
Pháp, Trung Quốc, Hội nghị đại biểu 50 nước họp tại Xan Phran-xi-
xcô (Mĩ) đã thông qua Hiến Chương Liên hợp quốc và tuyên bố 
thành lập Liên hợp quốc. 
- Mục đích hoạt động của Liên hợp quốc: 
+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
+ Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. 
+ Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng 
nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. 
- Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc: 
+ Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các 
dân tộc. 
+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các 
nước. 
+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 
+ Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
+ Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước Liên Xô, Mĩ, 
Anh, Pháp, TQuốc. 
 * Một số tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động có hiệu quả 
tại Việt Nam: 
- WHO: Tổ chức y tế Thế giới. 
- PAM: Chương trình lương thực. 
- UNICEF: Quỹ nhi đồng. 
- UNESCO: Tổ chức văn hóa Giáo khoa học. 
- FAO: Tổ chức lương thực và nông nghiệp. 
0,5 
0,5 
 0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
TaiLieu.VN Page 4 
3 
(5đ) 
Học sinh nêu và phân tích sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt 
Nam ngày càng sâu sắc sau chiến tranh thế giới thứ nhất: 
- Giai cấp địa chủ phong kiến chia làm hai bộ phận: Phần lớn địa 
chủ phong kiến đầu hàng làm tay sai cho Pháp, cũng còn bộ phận 
địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước nên đã tham gia phong 
trào cách mạng khi có điều kiện. 
- Giai cấp tư sản: Mới ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất, còn 
nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng phân hóa thành hai bộ phận. Tư sản mại 
bản: Quyền lợi gắn chặt với lợi ích kinh tế của tư bản thực dân. 
Phần lớn các nhà tư sản Việt Nam là tư sản dân tộc đứng ra kinh 
doanh độc lập ; họ bị tư bản Pháp và tư sản ngoại kiều chèn ép. Vì 
thế, để tồn tại và phát triển, các nhà tư sản dân tộc đã cố kết với 
nhau trong kinh doanh, nên ít nhiều có tinh thần dân tộc, chống đế 
quốc và phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp. 
- Giai cấp tiểu tư sản: Ngày càng đông đảo, được kết hợp một cách 
lỏng lẻo bởi ba bộ phận: Trí thức, tiểu thương và thợ thủ công. Đặc 
điểm chung của họ là thị dân, sở hữu một ít tư liệu sản xuất là vốn 
và chất xám. Họ bị tư bản Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống 
bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản, thất nghiệp. Bộ phận 
trí thức, sinh viên, học sinh có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư 
tưởng văn hóa tiến bộ từ nước ngoài nên có tinh thần hăng hái cách 
mạng và là một lực lượng trong cách mạng dân tộc dân chủ ở nước 
ta. 
- Giai cấp nông dân: Chiếm hơn 90% dân số, bị đế quốc phong kiến 
áp bức, bóc lột nặng nề bằng sưu cao, thuế nặng, tô tức, phu phen, 
tạp dịch, cướp đoạt ruộng đất. Họ bị bần cùng hóa và phá sản trên 
quy mô lớn. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách 
mạng. 
- Giai cấp công nhân: Ra đời trước chiến tranh thế giới thứ nhất, 
phát triển nhanh sau chiến tranh, phần lớn tâp trung ở các vùng mỏ, 
đồn điền cao su và các thành phố công nghiệp như Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định, Sài Gòn-Chợ Lớn. Giai cấp công nhân Việt Nam 
bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản người 
Việt; có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân; kế thừa truyền thống 
yêu nước của dân tộc Việt Nam...Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân 
Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân 
tộc. 
1 
1 
1 
1 
1 
TaiLieu.VN Page 5 
4 
(3đ) 
Phong trào Mặt tích cực Mặt hạn chế 
Phong trào do tư sản dân 
tộc lãnh đạo: Chấn hưng 
nội hóa, chống độc quyền 
Sài Gòn và xuất khẩu gạo, 
đấu tranh bằng báo chí, 
thành lập Đảng Lập hiến. 
Đã có cố gắng 
trong việc đấu 
tranh chống sự 
cạnh tranh, chèn ép 
của tư bản nước 
ngoài. 
Đòi một số 
quyền lợi về 
kinh tế và 
quyền tự do dân 
chủ, mang tính 
chất cải lương, 
giới hạn trong 
khuôn khổ của 
chế độ thực dân, 
sắn sàng thỏa 
hiệp với Pháp 
khi chúng ban 
phát cho một số 
quyền lợi. 
Phong trào do tiểu tư sản 
trí thức lãnh đạo: Xuất bản 
báo chí, thành lập Việt 
Nam Nghĩa đoàn, Hội 
Phục Việt, Đảng Thanh 
niên; mưu sát toàn quyền 
Pháp; đòi thả Phan Bội 
Châu; để tang Phan Châu 
Trinh. 
Chống áp bức, đòi 
các quyền tự do, 
dân chủ; thức tỉnh 
lòng yêu nước, 
truyền bá những tư 
tưởng cách mạng. 
Chưa có chính 
đảng lãnh đạo 
nên còn ấu trĩ, 
xốc nổi. 
1,5 
1,5 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDE THI HSG 12_12264018.pdf