Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009 môn thi: Lịch Sử

Câu 1: (3.0 điểm). Xác định Quốc hiệu nước ta gắn với các mốc thời gian sau:

TT Thời gian Quốc hiệu

1 Năm 544

2 Năm 968

3 Năm 1054

4 Năm 1400

5 Năm 1804

6 Năm 1838

Câu 2: (3.0 điểm). Trình bày kết quả, ý nghĩa của các chiến thắng tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta theo yêu cầu sau:

TT Chiến thắng tiêu biểu Kết quả, ý nghĩa

1 Chiến thắng Bạch Đằng (938)

2 Chiến thắng Bạch Đằng (1288)

3 Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (1427)

4 Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789)

Câu 3: (3.0 điểm). Hãy nối các sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần vương (1885 – 1896) sau đây thành một đoạn văn lịch sử có độ dài không quá 200 chữ:

- Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5/7/1885).

- Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương (13/7/1885).

- Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)

- Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)

- Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887-1892)

 

doc 2 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 493Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009 môn thi: Lịch Sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VỊNG TỈNH LỚP 9 THCS
	CÀ MAU	NĂM HỌC 2008-2009
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Mơn thi: Lịch sử
	Ngày thi: 01 – 03 – 2009
	(Đề thi gồm cĩ 2 trang)	Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3.0 điểm). Xác định Quốc hiệu nước ta gắn với các mốc thời gian sau:
TT
Thời gian
Quốc hiệu
1
Năm 544
2
Năm 968
3
Năm 1054
4
Năm 1400
5
Năm 1804
6
Năm 1838
Câu 2: (3.0 điểm). Trình bày kết quả, ý nghĩa của các chiến thắng tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta theo yêu cầu sau:
TT
Chiến thắng tiêu biểu
Kết quả, ý nghĩa
1
Chiến thắng Bạch Đằng (938)
2
Chiến thắng Bạch Đằng (1288)
3
Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (1427)
4
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789)
Câu 3: (3.0 điểm). Hãy nối các sự kiện tiêu biểu của phong trào Cần vương (1885 – 1896) sau đây thành một đoạn văn lịch sử có độ dài không quá 200 chữ:
- Cuộc phản công của phe chủ chiến ở kinh thành Huế đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5/7/1885).
- Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương (13/7/1885).
- Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)
- Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)
- Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887-1892)
- Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896).
Câu 4: (3.0 điểm). Hướng đi và cách đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Aùi Quốc có gì mới và khác so với lớp người đi trước?
	Câu 5: (3.0 điểm). Hãy sắp xếp các yếu tố kiến thức dưới đây theo từng nhóm, mỗi nhóm gồm 3 yếu tố kiến thức có liên quan với nhau và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó:
	- Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam trong năm 1929.
	- Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Aùi Quốc về nước.
	- Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.
	- Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
	- Mặt trận Việt Minh thành lập.
	- Nguyễn Aùi Quốc.
	- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
	- Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (10"19/5/1941). 
 	- Chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
	Câu 6: (2.0 điểm). Trong các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX, nguyên nhân nào có ý nghĩa quyết định hàng đầu? Tại sao?
	Câu 7: (3.0 điểm). Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” vào thời gian nào? Nêu các xu thế phát triển của thế giới khi “chiến tranh lạnh” chấm dứt.
------------- HẾT --------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HSG 20_12264032.doc