Đề thi Violympic lớp 5 - Vòng 9 – 2011-2012

ĐỀ THI VIOLYMPIC

LỚP 5 - Vòng 9 – 2011-2012

BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn )

* 0,01 < 0,01: 0,1 < 0,15 < 125% của 0,2 < 0,35 < 0,48 < 0,3 : 0,4 < 0,95 < 75% của 1,6 < 1,3 < 1,58 < 1,7 < 1,94 < 2 < 2,12 < 2,68 < 2,8 < 3,12 < 80% của 4 < 4 .

 

doc 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 726Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violympic lớp 5 - Vòng 9 – 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỂM :
XẾP THỨ :
ĐỀ THI VIOLYMPIC
LỚP 5 - Vòng 9 – 2011-2012
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn )
* 0,01 < 0,01: 0,1 < 0,15 < 125% của 0,2 < 0,35 < 0,48 < 0,3 : 0,4 < 0,95 < 75% của 1,6 < 1,3 < 1,58 < 1,7 < 1,94 < 2 < 2,12 < 2,68 < 2,8 < 3,12 < 80% của 4 < 4 .
* 0,03 < 0,05 < 0,01 : 0,1 < 0,15 < 20% của 2,5 < 0,3 : 0,4 < 0,84 < 0,86 < 0,98 < 1,3 < 1,4 < 1,6 < 1,68 < 50% của 3,5 < 1,91 < 2 < 2,12 < 2,6 < 2,8 < 30,2 x 0,1 .
* 0,03 < 25% của 0,8 < 125 % của 0,2 < 0,35 < 0,2 : 0,5 < 0,43 < 0,69 < 0,71 < 0,86 < 75% của 1,6 < 0,15 : 0,1 < 1,6 < 1,8 < 2 < 2,1 < 2,3 < 2,42 < 5% của 50 < 2,63 < 30,2 x 0,1 .
BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau :
* 60% của 145 = 87 ; 60% của 60 = 36 ; 70% của 68 = 47,6 ; 10% của 3 = 0,3 ; 10 % của 4 = 0,4 ; 90% của 250 = 225 ; 50% của 55 = 27,5 ; 40% của 45 = 18 ; 30% của 5 = 1,5 ; 75% của 186 = 139,5 . 
* 90% của 90 = 81 ; 90% của 250 = 225 ; 40% của 85 = 34 ; 30% của 5 = 1,5 ; 40 % của 125 = 50 ; 20% của 22,5 = 4,5 ; 10% của 3 = 0,3 ; 70% của 68 = 47,6 ; 10% của 1 = 0,1 ; 50% của 55 = 27,5 .
* 40% của 125 = 50 ; 40% của 130 = 52 ; 20% của 3 = 0,6 ; 50% của 7 = 3,5 ; 20 % của 45,5 = 9,1 ; 90% của 250 = 225 ; 20% của 22,5 = 4,5 ; 20% của 25 = 5 ; 10% của 3 = 0,3 ; 60% của 190 = 114 .
BÀI THI SỐ 3 : Vượt chướng ngại vật (ô-tô)

Tài liệu đính kèm:

  • docvong9.doc