Giáo án chuẩn Tuần 35 - Lớp 5

Tập đọc

TIẾT 69: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (TIẾT 1)

I/ Mục tiêu:

 1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu ( HS trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc).

 Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 2 của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / phút; Biết ngừng nghỉ sau dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).

 2. Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể (Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?)

II/ Đồ dùng dạy học:

Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến

tuần 34 sách Tiếng Việt 5 tập 2 (20 phiếu) để HS bốc thăm.

III/ Các hoạt động dạy học:

1- Giới thiệu bài:

-GV giới thiệu nội dung học tập của tuần 35: Ôn tập củng cố kiến thức và

kiểm tra kết quả học môn tiếng việt của HS trong học kì I.

 

doc 14 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 555Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án chuẩn Tuần 35 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 35
Thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2017 
Chào cờ
TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG
Tập đọc
TIẾT 69: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (TIẾT 1)
I/ Mục tiêu:
	1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu ( HS trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc).
	Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kì 2 của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / phút; Biết ngừng nghỉ sau dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).
	2. Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể (Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?)
II/ Đồ dùng dạy học:
Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến
tuần 34 sách Tiếng Việt 5 tập 2 (20 phiếu) để HS bốc thăm.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
-GV giới thiệu nội dung học tập của tuần 35: Ôn tập củng cố kiến thức và
kiểm tra kết quả học môn tiếng việt của HS trong học kì I.
-Giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết 1.
2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (khoảng 1/4 số HS trong lớp):
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng
1-2 phút).
-HS đọc trong SGK (hoặc ĐTL) 1 đoạn (cả bài) theo chỉ định trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không đạt yêu cầu GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
3-Bài tập 2: 
-GV dán lên bảng lớp tờ phiếu tổng kết CN, VN của kiểu câu Ai làm gì? giải thích.
-GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập:
+Lập bảng tổng kết về CN, VN của 3 kiểu câu kể.
+Nêu VD minh hoạ cho mỗi kiểu câu.
-GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
-HS đọc yêu cầu.
-1HS đọc bảng tổng kết kiểu câu Ai làm gì?
-HS nghe.
-HS làm bài theo hướng dẫn của GV.
-HS nối tiếp nhau trình bày.
-Lớp nhận xét.
	5-Củng cố, dặn dò: 
-GV nhận xét giờ học.
-Nhắc HS về ôn tập và chuẩn bị bài sau.
Toán
TIẾT 171: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: 
HS thực hành tính và giải bài toán.( Bài 1abc; 2a ;3)
II/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học.
2-Luyện tập:
 Bài tập 1 (176): 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-Mời 1 HS nêu cách làm.
-Cho HS làm bài vào bảng con.
-GV nhận xét.
 Bài tập 2 (177): 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS làm bài.
-Cho HS làm vào nháp.
-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
 Bài tập 3 (177): 
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Mời HS nêu cách làm. 
-Cho HS làm vào vở.
-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
 **Bài tập 4 (177):( Nếu còn thời gian) 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS làm bài.
-Cho HS làm bài vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.
-Cả lớp và GV nhận xét.
** Bài tập 5 (177):( nếu còn thời gian) 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-Cho HS làm bài vào nháp.
-Mời 1 HS lên bảng làm.
-Cả lớp và GV nhận xét.
- HS làm bài
*Kết quả:
8/3
1/5
*Bài giải:
 Diện tích đáy của bể bơi là:
 22,5 x 19,2 = 432 (m2)
 Chiều cao của mực nước trong bể là:
 414,72 : 432 = 0,96 (m)
 Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao của mực nước trong bể là 5/4.
 Chiều cao của bể bơi là:
 0,96 x 5/4 = 1,2 (m)
 Đáp số: 1,2 m.
*Bài giải:
a) Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là:
 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)
 Quãng sông thuền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:
 8,8 x 3,5 = 30,8 (km)
b) Vận tốc của thuyền khi ngược dòng là:
 7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)
T. gian thuyền đi ngược dòng để đi được 30,8 km là:
 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)
 Đáp số: a) 30,8 km ; b) 5,5 giờ.
*Bài giải:
 8,75 x X + 1,25 x X = 20
 (8,75 + 1,25) x X = 20
 10 x X = 20
 X = 20 : 10
 X = 2
3-Củng cố, dặn dò: 
GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập
Kể chuyện
TIẾT 35: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (tiết 2)
I/ Mục tiêu:
	1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (yêu cầu như tiết 1).
	2. Củng cố kĩ năng lập bảng thống kê qua bài tập lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở nước ta. Từ các số liệu, biết rút ra những nhận xét đúng.
II/ Đồ dùng dạy học:
-Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).
-Bút dạ, bảng nhóm, phiếu học tập.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (1/4 số HS):
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng
1-2 phút).
-HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không
đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
3-HD HS làm bài tập:
+) Bài tập 2: 
Nhiệm vụ 1: Lập mẫu thống kê
?Các số liệu về tình hình phát triển GD tiểu học của nước ta trong mỗi năm học được thống kê theo những mặt nào?
?Như vậy, cần lập bảng thống kê gồm mấy cột dọc?
?Bảng thống kê sẽ có mấy hàng ngang?
-Cả lớp và GV nhận xét.
Nhiệm vụ 2: Điền số liệu vào bảng thống kê
- Cả lớp và GV nhận xét.
?So sánh bảng thống kê với bảng liệt kê trong SGK, các em thấy điểm gì khác?
+)Bài tập 3:
-GV nhắc HS: để chọn được phương án trả lời đúng, phải xem bảng thống kê đã lập, gạch dưới ý trả lời đúng trong VBT. GV phát bút dạ và bảng nhóm cho 3 HS làm.
-Cả lớp và GV nhận xét, chốt lời giả đúng.
-Mời 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu.
-HS làm bài cá nhân.
-1 số HS thi kẻ bảng thống kê trên bảng nhóm.
-HS điền số liệu vào vào từng ô trống trong bảng. 
-Một số HS làm vào phiếu.
-HS dán phiếu lên bảng.
-HS đọc nội dung bài tập.
-Những HS làm bài trên bảng nhóm treo bảng nhóm, trình bày kết quả.
5-Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét giờ học. 
-Nhắc HS về đọc trước để chuẩn bị ôn tập tiết 4, dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.
Thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2017
Toán
TIẾT 172: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: 
HS tính giá trị của biểu thức ; tìm số trung bình cộng ; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.( BT 1 ;2a ; 3)
II/Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học.
2-Luyện tập:
 Bài tập 1 (176): 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-Mời 1 HS nêu cách làm.
-Cho HS làm bài vào bảng con.
-GV nhận xét.
 Bài tập 2 (177): 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS làm bài.
-Cho HS làm vào nháp.
-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
 Bài tập 3 (177): 
-Mời 1 HS nêu yêu cầu.
-Mời HS nêu cách làm. 
-Cho HS làm vào vở.
-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.
-Cả lớp và GV nhận xét.
**Bài tập 4 (177):( nếu còn thời gian)
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-GV hướng dẫn HS làm bài.
-Cho HS làm bài vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.
-Cả lớp và GV nhận xét.
**Bài tập 5 (177):( Nếu còn thời gian) 
-Mời 1 HS đọc yêu cầu.
-Cho HS làm bài vào nháp.
-Mời 1 HS lên bảng làm.
-Cả lớp và GV nhận xét.
*Kết quả:
0,08
9 giờ 39 phút 
*Kết quả:
33
3,1 
*Bài giải:
Số HS gái của lớp đó là: 
 19 + 2 = 21 (HS)
Số HS của cả lớp là: 
 19 + 21 = 40 (HS)
Tỉ số phần trăm của số HS trai và số HS của cả lớp là:
 19 : 40 = 0,475 = 47,5%
Tỉ số phần trăm của số HS gái và số HS của cả lớp là:
 21 : 40 = 0,525 = 52,5%
 Đáp số: 47,5% và 52,5%.
*Bài giải:
Sau năm thứ nhất số sách của thư viện tăng thêm là:
 6000 : 100 x 20 = 1200 (quyển)
Sau năm thứ nhất số sách của thư viện có tất cả là:
 6000 + 1200 = 7200 (quyển)
Sau năm thứ hai số sách của thư viện tăng thêm là:
 7200 : 100 x 20 = 1440 (quyển)
Sau năm hai nhất số sách của thư viện có tất cả là:
 7200 + 1440 = 8640 (quyển)
 Đáp số: 8640 quyển.
*Bài giải:
Vận tốc dòng nước là:
 (28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)
Vận tốc của tàu thuỷ khi nước lặng là:
 28,4 – 4,9 = 23,5 (km/giờ)
 (Hoặc : 18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ))
 Đáp số: 23,5 km/giờ ; 4,9 km/giờ.
3-Củng cố, dặn dò: 
GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập.
Luyện từ và câu
TIẾT 69: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (tiết 3)
I/ Mục tiêu:
	Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viết biên bản cuộc họp của chữ viết – bài Cuộc họp của chữ viết.
II/ Đồ dùng dạy học:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2- Hướng dẫn HS luyện tập:
+Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?
+Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?
-GV cùng cả lớp trao đổi nhanh, thống nhất mẫu biên bản cuộc họp của chữ viết. GV dán lên bảng tờ phiếu ghi mẫu biên bản.
-GV chấm điểm một số biên bản.
-Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung ; bình chọn bạn làm bài tốt nhất.
-1 HS đọc yêu cầu của bài.
-Cả lớp đọc thầm lại bài.
+Bàn việc giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn này không biết dùng dấu chấm câu nên đã viết những câu văn rất kì quặc.
+Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu.
-HS nêu cấu tạo của một biên bản.
-HS viết biên bản vào vở. Một số HS làm vào bảng nhóm.
-1số HS đọc biên bản.
-HS làm vào bảng nhóm, treo bảng.
5-Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét giờ học. 
-Dặn những HS viết biên bản chưa đạt về nhà hoàn chỉnh lại ; những HS chưa kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.
Chính tả
 TIẾT 35 : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (tiết 4)
I/ Mục tiêu:
	Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viết biên bản cuộc họp của chữ viết – bài Cuộc họp của chữ viết.
II/ Đồ dùng dạy học:
-Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2- Hướng dẫn HS luyện tập:
+Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?
+Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?
-GV cùng cả lớp trao đổi nhanh, thống nhất mẫu biên bản cuộc họp của chữ viết. GV dán lên bảng tờ phiếu ghi mẫu biên bản.
-GV chấm điểm một số biên bản.
-Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung ; bình chọn bạn làm bài tốt nhất.
-1 HS đọc yêu cầu của bài.
-Cả lớp đọc thầm lại bài.
+Bàn việc giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn này không biết dùng dấu chấm câu nên đã viết những câu văn rất kì quặc.
+Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu.
-HS nêu cấu tạo của một biên bản.
-HS viết biên bản vào vở. Một số HS làm vào bảng nhóm.
-1số HS đọc biên bản.
-HS làm vào bảng nhóm, treo bảng.
5-Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét giờ học. 
-Dặn những HS viết biên bản chưa đạt về nhà hoàn chỉnh lại ; những HS chưa kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.
Địa lí
 TIẾT 35: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2017
Luyện từ và câu
TIẾT 70: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 (tiết 5)
I/ Mục tiêu:
- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL (yêu cầu như tiết 1).
- Hiểu bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp của những chi tiết, hình ảnh sống
động ; biết miêu tả một hình ảnh trong bài thơ.
II/ Đồ dùng dạy học:
-Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL (như tiết 1).
-Bút dạ, bảng nhóm, phiếu học tập.
III/ Các hoạt động dạy học:
1- Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (số HS còn lại):
-Từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài khoảng
1-2 phút).
-HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định
trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc, HS trả lời.
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học. HS nào đọc không
đạt yêu cầu, GV cho các em về nhà luyện đọc để kiểm tra lại trong tiết học sau.
3-Bài tập 2: 
-GV nói thêm về Sơn Mỹ.
-GV nhắc HS: Miêu tả một hình ảnh (ở đây là một hình ảnh sống động về trẻ em) không phải diễn lại bằng văn xuôi câu thơ, đoạn thơ mà là nói tưởng tượng, suy nghĩ mà hình ảnh thơ đó gợi ra cho các em.
-Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung ; bình chọn bạn làm bài tốt nhất.
-1 HS đọc yêu cầu của bài.
-HS đọc thầm bài thơ.
-HS nghe.
-1HS đọc những câu thơ gợi ra những hình ảnh rất sống động về trẻ em:
+Tóc bết đầy gạo của trời 
Tuổi thơ đứa bécá chuồn.
-1HS đọc những câu thơ tả cảnh buổi chiều tối và ban đêm ở vùng quê ven biển:
+Hoa xương rồng chói đỏ đến hết.
-HS đọc kĩ câu hỏi ; chọn một hình ảnh mình thích nhất trong bài thơ để viết.
-HS viết đoạn văn vào vở
-1số HS trả lời bài tập 2 và đọc đoạn văn.
4-Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét giờ học. 
-Nhắc HS về nhà viết lại hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả đã chọn.
-Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc, HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà tiếp tục luyện đọc.
Toán ( TC)
Tiết 69: ÔN LUYỆN TUẦN 35
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số; các phép tính với số đo thời gian; tính được chu vi, diện tích các hình và vận dụng để giải các bài toán thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học
- VBT
III. Hoạt động dạy- học
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
I- Khởi động:
II- Bài ôn luyện 
Bài 1: HS thực hiện theo yêu cầu
Bài 2: Hs thực hiện theo yêu cầu 
Bài 3. Hs thực hiện theo yêu cầu 
Bài 4; HS thực hiện theo yc
- Chữa bài , nx.
III. Vận dụng.
HS thực hiện
* Kết quả là:
* Thực hiện:
* KQ:
3. Củng cố, dặn dò 
GV nhận xét giờ học.
HĐGD Thể chất
	TIẾT 69: TRÒ CHƠI
“LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I- MỤC TIÊU:
 Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức” và “ Lăn bóng bằng tay”. Các em tham gia trò chơi tương đối chủ động và tích cực. 
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. 
- Phương tiện: còi, bóng, vạch trò chơi. 
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. HĐ cơ bản và thực hành
1.Khởi động.
-Chạy một hàng dọc quanh sân tập
-Khởi động xoay các khớp.
-Trò chơi : “Chuyền và bắt bóng tiếp sức. 
2. Giới thiệu bài
3. Nêu mục tiêu bài học
-Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học
4. Bài mới
30-32’
- Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 
€€€€€
€€€€
 €GV
 Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi: 
25’
*- Trò chơi: “Lò cò tiếp sưc”. 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
*- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”. 
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi
13’
1 lần
12’
1 lần
- Hướng dẫn cách thức và quy luật trò chơi cho nắm và biết cách chơi, để khi tiến hành chơi các em ít phạm luật trò chơi. 
B. HĐ ứng dụng:
4-7’
Hồi tĩnh:Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục
Nhận xét và dặn dò:
Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần./.
6 -> 8 lần
- Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện thêm ở nhà.
 €€€€€
€€€€
 €GV
Thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2017
 Toán:
- T174: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu: 
- Giuùp Hs oân taäp, cuûng coá veà giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán chuyeån ñoäng cuøng chieàu, tæ soá phaàn traêm, tính theå tích hình hoäp chöõ nhaät,  vaø söû duïng maùy tính boû tuùi.
II. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) Yeâu caàu Hs laøm baøi toaùn sau: Meï mua thòt lôïn vaø rau quaû heát 48000 ñoàng. Soá tieàn mua thòt lôïn baèng 140% soá tieàn mua rau quaû. Hoûi meï mua rau quaû heát bao nhieâu tieàn?
 - Söûa baøi nhaän xeùt vieäc kieåm tra baøi cuõ.
2. Luyeän taäp:
* Giôùi thieäu baøi môùi: (1’)
T.gian
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
12’
21’
02’
HÑ 1: Phaàn 1- Caùc caâu hoûi traéc nghieäm.
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà, laàn löôït suy nghó vaø löïa choïn ñaùp aùn ñuùng cho moãi caâu hoûi.
-Goïi Hs ñoïc baøi, yeâu caàu Hs trình baøy caùch laøm.
HÑ 2: Phaàn 2 - Giaûi toaùn.
Baøi 1/180:
-Yeâu caàu Hs ñoïc ñeà.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt.
Baøi 2/180:
-Goïi Hs ñoïc ñeà. Löu yù Hs ñöôïc söû duïng maùy tính boû tuùi khi tính toaùn.
-Yeâu caàu Hs laøm baøi vaøo vôû.
-Chaám, söûa baøi, nhaän xeùt. 
HÑ3 : Cuûng coá, daën doø.
Yeâu caàu Hs neâu caùch giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ; caùch tính theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät.
-Ñoïc ñeà, töï laøm baøi.
-Ñoïc baøi, trình baøy caùch laøm.
- Ñoïc ñeà.
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Ñoïc ñeà. 
-Laøm baøi vaøo vôû.
-Nhaän xeùt.
-Traû lôøi.
Toán ( TC)
Tiết 70: ÔN LUYỆN TUẦN 35
I. Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số; các phép tính với số đo thời gian; tính được chu vi, diện tích các hình và vận dụng để giải các bài toán thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học
- VBT
III. Hoạt động dạy- học
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
I- Khởi động:
II- Bài ôn luyện 
Bài 5: HS thực hiện theo yêu cầu
Bài 6: Hs thực hiện theo yêu cầu 
Bài 7: Hs thực hiện theo yêu cầu 
Bài 8; HS thực hiện theo yc
- Chữa bài , nx.
III. Vận dụng.
HS thực hiện
* Kết quả là:
* Thực hiện:
3. Củng cố, dặn dò 
GV nhận xét giờ học.
HĐGD ÂM NHẠC :
Tiết 35:TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT
I. Yêu cầu	
- HS được tình bày những bài hát đã học theo hình thức tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca.
- HS hát kết hợp vận động theo nhạc hoặc múa phụ hoạ.
II.. Chuẩn bị 
	- Nhạc cụ quen dùng.
	- Phân công các nhóm trình bày bài hát đã học.
	- Chỉ định HS dẫn chương trình.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS
GV ghi nội dung
GV điều khiển.
GV yêu cầu
Tập biểu diễn các bài hát
1. Phân công tiết mục (thông báo từ tiết học trước).
- Tổ 1:
+ Trình bày bài Reo vang bình minh (Toàn bộ thành viên): hát kết hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Ước mơ (4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc.
- Tổ 2:
+ Trình bày bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh (toàn bộ thành viên): Hát kết hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Tre ngà bên Lăng Bác (4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc.
- Tổ 3:
+ Trình bày bài Con chim hay hót (toàn bộ thành viên): hát kết hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Em vẫn nhớ trường xưa (4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc.
- Tổ 4:
+ Trình bày bài Những bông hoa những bài ca (toàn bộ thành viên): hát kết hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Dàn đồng ca mùa hạ (4-5 HS): hát kết hợp vận động theo nhạc.
2. Biểu diễn các bài hát
- Biểu diễn bài hát theo trình tự:
+ Reo vang bình minh
+ Hãy giữ cho em bầu trời xanh
+ Con chim hay hót
+ Những bông hoa những bài ca
+ Ước mơ
+ Tre ngàn bên Lăng Bác
+ Em vẫn nhớ trường xưa
+ Dàn đồng ca mùa hạ
- Mỗi tổ cử HS giới thiệu tiết mục
HS chuẩn bị
HS biểu diễn
HS thực hiện
HĐGD Thể chất
TIẾT 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I- MỤC TIÊU:
Hệ thống cho HS những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm học. Đánh giá sự cố gắng và hạn chế, kết hợp tuyên dương HS hoàn thành tốt năm học.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
	- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
	- Phương tiện: Còi, bảng điểm
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. HĐ cơ bản và thực hành
1.Khởi động.
-Chạy một hàng dọc quanh sân tập
-Khởi động xoay các khớp.
-Trò chơi : “Chuyền và bắt bóng tiếp sức. 
2. Giới thiệu bài
3. Nêu mục tiêu bài học
-Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học
4. Bài mới
30-32’
- Nghe HS báo cáo 
- Phổ biến nhiệm vụ giáo án
 €€€€€
 €€€€
 €GV
Tổng kết môn Thể dục
GV đọc kết quả tập luyện cho từng em, đồng thời nhận xét ưu khuyết điểm, kết hợp tuyên dương cho từng em qua tập luyện trong năm học.
 GV hệ thống và nhận định kết quả tập luyện cho từng HS.
 €€€€€
 €€€€€
 €GV
B.HĐ ứng dụng:
4-6’
Hồi tĩnh: cho HS hát vui và vỗ tay theo nhịp
Nhận xét và dặn dò
Nhận xét và nhắc nhở HS thường xuyên tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe./.
1 -> 2 lần
- Tập vài đ.tác thả lỏng để thư giãn.
- Nhận xét và giao nhiệm vụ tập luyện ở nhà.
€€€€€
€€€€
 €GV
Thứ sáu ngày 20 tháng 5 năm 2017
Toán
TIẾT 175: KIỂM TRA CUỐI NĂM
Tập làm văn
Tiết 70: Kiểm tra cuối năm
Sinh hoạt 
Tiết 70: Tổng kết năm học

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 35.doc