Giáo án Toán 5 - Tuần 16

Toán

Tiết 76 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm.

- Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch.

- Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi.

- Tiền lãi một tháng, lãi suất tiết kiệm.

- Làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm : nhân, chia tỉ số phần trăm với một số).

2. Kĩ năng: Rèn HS thực tính tỉ số phần trăm của hai số nhanh, chính xác.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Giấy khổ to A 4, phấn màu.

· HS: Bảng con , vở toán , SGK .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 10 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 544Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
Tiết 76 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm.
- Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch.
- Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi.
- Tiền lãi một tháng, lãi suất tiết kiệm.
- Làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm : nhân, chia tỉ số phần trăm với một số).
2. Kĩ năng: 	 Rèn HS thực tính tỉ số phần trăm của hai số nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: Giấy khổ to A 4, phấn màu. 
HS: Bảng con , vở toán , SGK .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Yêu cầu HS làm bảng con : 
Tìm tỉ số phần trăm của 989 và 1856 
19 và 30 
GV nhận xét – đánh giá
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số %: nhân, chia tỉ số % với một số).
Mục tiêu : HS làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm: nhân, chia tỉ số phần trăm với một số).
Bài 1: 	- Yêu cầu HS đọc bài 1 
- Tìm hiểu theo mẫu cách xếp – cách thực hiện.
à Lưu ý khi làm phép tính đối với tỉ số phần trăm phải hiểu đây là làm tính của cùng một đại lượng.
Ví dụ: 6% HS khá lớp 5A + 15% HSG lớp 5A.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
 luyện tập về tính tỉ số % của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm.
Mục tiêu: Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm.
Bài 2: Giải toán
- Hướng dẫn HS phân tích đề .
Dự định trồng:
+ Thôn Hòa An : ? (20 ha).
Đã trồng:
+ Hết tháng 9 : 18 ha
+ Hết năm : 23,5 ha
a) Hết tháng 9 Thôn Hòa An thực hiện ? % kế hoạch cả năm 
 b) Hết năm thôn Hòa An ? % vàvượt mức ? % cả năm
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: Giải tốn
- Yêu cầu HS nêu:
+ Tiền vốn: ? đồng ( 42 000 đồng)
+ Tiền bán: ? đồng.( 52 500 đồng)
- Tỉ số giữa tiền bán và tiền vốn ? %
- Tiền lãi: ? %
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
vHoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Ôn lại kiến thức vừa học.
Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức vừa luyện tập.
GV nhận xét – tuyên dương 
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Giải toán về tìm tỉ số phần trăm (tt) .
Nhận xét tiết học 
Hát 
2 HS lên bảng lớp
- HS làm bảng con .
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp 
HS đọc đề – Tóm tắt 
HS làm bài theo nhóm (Trao đổi theo mẫu).
Lần lượt HS trình bày cách tính .
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
HS đọc bài 2, phân tích đề.
Hs giải và trình bày bài giải
Đáp số : a/ 90% - b/ 117,5% 
c/ 17,5% 
Lớp nhận xét.
Đáp số : a/ 125% - b/ 25%
Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
2 HS nêu lại .
Lớp nhận xét . 
Kiểm tra
Trực quan
Thảo luận
Luyện tập
Hs cá thể
Luyện tập
Củng cố
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 77 : GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM ( t.t )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 Biết cách tính một số phần trăm của một số. Vận dụng giải toán đơn giản về tính một số phần trăm của một số.
2. Kĩ năng: Rèn HS giải toán tìm một số phần trăm của một số nhanh, chính xác.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
GV:Phấn màu, bảng phụ.
HS: Vở toán , SGK, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập
Yêu cầu HS tính : 
Một cửa hàng có 245 tạ đường , đã bán 110,25 ta. Số đường bán bằng ? % số đường cửa hàng. Còn bao nhiêu % đường chưa bán ? 
- GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS biết cách tính tỉ số phần trăm của một số
Mục tiêu: Biết cách tính tỉ số phần trăm của một số
- Yêu cầu HS đọc VD 1 trong SGK
- GV ghi tóm tắt VD 1 lên bảng.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi .
- Dẫn dắt để HS hiểu qua hệ thống câu hỏi.
+Tìm 1% số HS toàn trường.
+ Tìm 52,5% số HS toàn trường hay số HS nữ
Hướng dẫn HS cách viết gộp:
800 : 100 x 52,5 = 420
Hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420
- Yêu cầu HS nêu quy tắc .
Tìm hiểu mẫu bài giải toán tìm một số phần trăm của một số.
- GV hướng dẫn HS VD 2 :
- Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 % được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì sau một tháng có lãi 0,5 đồng .
v	Hoạt động 2: Hdẫn HS biết vận dụng giải toán đơn giản về tìm một số % của một số.
Mục tiêu: HS biết vận dụng giải toán đơn giản về tìm một số phần trăm của một số.
Bài 1: Giải tốn
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2: Giải tốn
- GV chốt lại, tính tiền gửi và tiền lãi.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: Giải tốn
- Tìm số vải may quần áo (tìm 40 % của 345 m)
- Tìm số vải may áo ? 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .	v	Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu: HS nhắc lại kiến thức vừa học.
Trò chơi : Ai nhanh hơn ? 
Yêu cầu HS nêu cách tìm 25% của 800 .Nêu cách tính 
GV nhận xét – tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập .
Nhận xét tiết học 
Hát 
- Hs tính
Hoạt động nhóm 
- 1 HS đọc VD . Lớp đọc thầm .
 800 học sinh : 100%
 ? học sinh nữ: 52,5%	
- HS làm việc theo nhóm tìm kết quả.
- Đại diện 1 nhóm HS nêu cách giải
Giải 
1% HS toàn trường có :
800 :100 = 8 (HS)
Số HS nữ của trường : 
8 x 52,5 = 420 (HS)
Đáp số : 420 HS 
- Hoặc : 
Số HS nữ của trường là : 
= 420 (hs nữ)
	 800 ´ 52,5
	 100
- Muốn tìm 52,5% của 800, ta lấy:
 800 : 100 x 52,5 
	Hoặc 800 ´ 52,5 : 100
HS nêu quy tắc.
HS đọc bài toán VD 2.
HS giải:
	Số tiền lãi sau một tháng là :
1 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 ( đồng)
Đáp số : 5000 đồng 
 Hoạt động lớp
- 1 HS đọc bài 1 – Nêu tóm tắt. 
Đáp số : 8 HS
Giải 
Đáp số : 5 025 000 đồng
Giải 
Đáp số : 207m
Hoạt động lớp 
HS thi đua tính : 
800 : 100 x 25 = 200
.Ta lấy 800 : 100x 25 .
Lớp nhận xét .
Kiểm tra
Trực quan
 KT “Khăn phủ bàn”
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
Tiết 78 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Củng cố kĩ năng tính một số phần trăm của một số 
2. Kĩ năng: 	
- Rèn luyện HS kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: Giấy khổ to A 4, phấn màu. 
HS: Bảng con , vở toán , SGK .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Giải toán về tỉ số % (t.t)
Yêu cầu HS tính : 
Theo kế hoạch , phải trồng 55 000ha rau, đã thực hiện 82% kế hoạch . Đã thực hiện được bao nhiêu héc-ta ? 
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tính một số phần trăm của một số
Mục tiêu: HS biết tính một số phần trăm của một số 
Bài 1a)b): Giải toán
- Yêu cầu HS đọc bài 1 .
- Yêu cầu HS nêu cách giải 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
v	Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm .
Mục tiêu: Luyện tập giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm .
Bài 2: Giải toán
- Yêu cầu HS đọc bài 2 .
- GV hướng dẫn : Tính 35 % của 120 kg
- GV nhận xét .
Bài 3 : Giải tốn
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV yêu cầu HS nêu cách giải .
- GV nhận xét .
Bài 4 : Giải tốn
- Yêu cầu HS đọc bài 4 .
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
vHoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : HS nhắc lại kiến thức vừa luyện tập.
- GV yêu cầu HS nêu lại cách tìm 1% của một số .
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)
Nhận xét tiết học 
Hát 
- Hs thực hiện nháp ở bảng con , chọn kết quả đúng
Lớp nhận xét.
Hoạt động lớp
- HS đọc bài toán 1 .
- Nêu cách giải . HS làm vở .
Giải 
 15% của 320 kg là:
320 x 15 : 100 = 48 ( kg )
24% của 235m2 
235 x 24 : 100 = 56,4 ( m2 )
0,4% của 350 là : 
350 x 0,4 : 100 = 1,4
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 2 . 
HS theo dõi, làm vở 
Giải 
Số gạo nếp người đó bán được là:
120 x 35 : 100 = 42 (kg)
Đáp số : 42 kg 
Lớp nhận xét.
- HS đọc bài 3 .
HS phân tích đề và nêu cách giải .
Đáp số : 54 m2
Lớp nhận xét .
HS đọc bài 4 và tóm tắt.
Học sinh làm vở ,
- HS sửa bài và nhận xét . 
1)
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
- Nhắc lại cách tìm 1 số % của 1 số 
- Hs lắng nghe
Kiểm tra
Hs cá thể
Hỏi đáp
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Củng cố
Rút kinh nghiệm : 
Toán
Tiết 79 : GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt) 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Biết cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó.
- Vận dụng giải các bài toán đơn giản về tìm một số khi biết phần trăm của số đó.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống..
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ. 
HS: Vở toán , bảng con , SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập
Yêu cầu HS nêu cách tìm 1% của một số . 
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS biết cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó.
Mục tiêu: Biết cách tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó.
- GV giới thiệu bài toán: tính 52, 5 % của nó là 420 .
- GV đọc bài toán, ghi tóm tắt : 
 52, 5 % số HS toàn trường là 420 HS
 100 % số HS toàn trường là  HS ?
- GV giới thiệu một bài toán liên quan 
 đến tỉ số % 
v	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS vận dụng giải các bài toán đơn giản về tìm một số khi biết phần trăm của số đó.
Mục tiêu : Biết vận dụng giải các bài toán đơn giản về tìm một số khi biết phần trăm của số đó.
Bài 1: Giải toán
GV yêu cầu HS đọc đề, tóm tắt đề, tìm cách giải.
552 em : 92 %
	 ? em : 100%
GV chốt cách giải.
Bài 2: Giải tốn
Yêu cầu HS đọc đề, tóm tắt đề, tìm
phương pháp giải 
GV chốt cách giải.
Bài 3: Giải tốn
- Yêu cầu HS đọc bài 3 .
- GV giải thích.
	10% = ; 25 % = 
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
	vHoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : HS nhắc lại kiến thức vừa học.
- GV yêu cầu HS giải bài toán dựa vào tóm tắt sau : 150 m2 : 15%
	 ? m2 : 100% 
- GV nhận xét – tuyên dương .
5. Tổng kết – dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập .
Nhận xét tiết học.
Hát 
HS nêu, làm vào bảng con 1 VD .
Lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm
HS lắng nghe .
- HS làm việc theo nhóm tìm kết quả.
Nêu quy tắc: Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420 ta có thể lấy 420 : 52,5 x 100 hoặc lấy 420 x 100 : 52,5
HS đọc bài toán và nêu cách giải :
Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là : 
x 100 : 120 = 1325 ( ô tô)
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 - nêu tóm tắt và cách giải 
Giải
Số HS trường Vạn Thịnh là : 
552 x 100 : 92 = 600 ( hs )
Đáp số : 600 hs
HS đọc bài 2 – tóm tắt .
	732 sản phần : 91,5 %
 ? sản phẩm : 100% 
Giải 
Đáp số : 800 sản phẩm 
HS đọc bài 3 - nêu tóm tắt.
HS nhẩm :
5 x 10 = 50 ( tấn)
5 x 4 = 20 ( tấn)
Hoạt động lớp 
HS thi tính nhanh: 
150 : 15 x 100 = 1000 ( m2 ) 	 
Kiểm tra
KT”Khăn phủ bàn”
Trực quan
Luyện tập
Hs cá thể
Luyện tập
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán 
Tiết 80 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Giúp HS ôn lại 3 dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm: 
+ Tính tỉ số phần trăm của 2 số.
+ Tính tỉ số phần trăm của 1 số.
+ Tính 1 số biết 1 số phần trăm của nó.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS tính tỉ số phần trăm nhanh, chính xác.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, bảng phụ.
HS: SGK, vở toán , bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Giải toán về tìm tỉ số phần trăm (tt)
Yêu cầu HS làm nháp : Một người bán một số hàng được lãi 153 000 đồng . Tính ra số lãi bàng 9% số tiền mua hàng . tính số tiền người đó bán được ? 
GV nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn lại ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm
Mục tiêu: Củng cố lại ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm.
Bài 1b): Giải toán
- Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Tính tỉ số phần trăm của hai số.
- Lưu ý : 37 : 42 = 0,8809 = 88,09 %
GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- Lớp nhận xét .
Bài 2b): Giải toán
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV chốt dạng tính một số biết một số phần trăm của nó.
GV chốt cách giải.
Bài 3a): Giải toán
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
GV chốt dạng tính một số biết một số phần trăm của nó.
GV yêu cầu HS nhắc lại phương pháp giải.
GV chốt cách giải.
Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : HS nhắc lại nội dung ôn tập, luyện tập.
Thi đua : Ai nhanh hơn ? 
Giải toán dựa vào tóm tắt sau:
24,5% : 245
 100% : ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết – dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập chung 
Nhận xét tiết học 
Hát 
- HS chọn đáp án đúng
Lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân
HS đọc bài, tóm tắt.
HS làm, sửa bài.
Giải
a/ Tỉ số % của 37 và 42 là : 
34 : 42 = 0,8809
0,8809 = 88,09% 
b/ Tỉ số % số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là : 
126 : 1 200 = 0,105 
0,105 = 10,5 % 
Đáp số : a/ 88,09% b/ 10,5% 
- HS đọc bài 2 – tóm tắt – làm vở .
a/ 30% của 97 là : 97 x 30 : 100 = 29,1
hoặc 97 : 100 x 30 = 29,1
b/ Số tiền lãi của cửa hàng là : .
6 000 000: 100 x 15 = 900 000 (đồng)
Đáp số : a/ 29,1 b / 900 000 đồng 
Lớp nhận xét .
HS đọc bài 3 – tóm tắt – làm bài .
HS sửa bài.
a/ Số đó là : 72 x 100 : 30 = 240
b/ Số gạo của cửa hàng trước khi bán là: 420 x 100 : 10,5 = 4000 ( kg ) 
 4000 kg = 4 tấn 
Đáp số : a/ 240 b / 4 tấn
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
 - Giải toán dựa vào tóm tắt sau:
Số đó là : 245 : 24,5 x 100 = 1000
- Lớp nhận xét .
Kiểm tra
Hs cá thể
Trực quan
Thực hành
Hs cá thể
Hs cá thể
Luyện tập
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN.doc